Ze spółek

Artur Szymański
opublikowano: 09-10-2001, 00:00

Ze spółek

4Media. Wydawca „Życia”, spółka 4Media podpisała wstępne porozumienie z GEM Investment Advisors Inc., z siedzibą w Nowym Jorku, na otwarcie linii kredytowej do 5 mln USD zamiennej na akcje.

APATOR. Zarząd spółki złożył wniosek do KDPW w sprawie asymilacji w dniu 29 października 5231 akcji na okaziciela z pozostałymi akcjami na okaziciela serii A i B. Złożono też wniosek o wprowadzenie tych akcji do obrotu.

BEST. W tym roku za pośrednictwem spółki zostało podpisanych 53 tys. umów kredytowych o wartości ponad 170 mln zł. Best zanotował spadek akcji kredytowej w sytosunku do trzech kwartałów ub. r. Jakość portfela kredytowego jednak znacznie się poprawiła.

ELEKTRIM KABLE. Emitent przekazał na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej darowizny o wartości ponad 1 mln zł. Przedmiotem darowizny jest ośrodek wypoczynkowy o powierzchni 3 hektarów w miejscowości Brok.

ELEKTROMONTAŻ-EX. Spółka zawarła kontrakt z KGHM Polska Miedź oddział Legnica na modernizację oddziału pieców anodowych w ramach modernizacji wydziału metalurgicznego. Wartość brutto kontraktu wynosi 1,3 mln zł. Termin realizacji wyznaczono na koniec stycznia 2002 r.

EXBUD SKANSKA. Podmiot zależny — spółka Hydrotrest Skanska — podpisała z Fundacją im. Siemaszki w Krakowie kontrakt na wykonanie robót hydrotechnicznych przy stopniu wodnym Kościuszko na Wiśle. Wartość robót netto wynosi 8,7 mln zł, a termin realizacji wyznaczono na grudzień 2002 r.

FASING. Przedsiębiorstwo udzieliło poręczenia Rudzkiej Spółce Węglowej pod kredyt obrotowy w Powszechnym Banku Kredytowym tytułem zabezpieczenia kredytu płatniczego. Poręczenie opiewa na sumę 2 mln zł.

JELFA. Na dzień 11 grudnia br. zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie sądu w wyniku wniesienia przez Jelfę pozwu przeciwko Raiffeisen Centrobank. Przedmiotem sporu jest zadośćuczynienie za brak należytej staranności Raiffeisen Centrobank przy oferowaniu nabycia bonów dłużnych spółki Universal. Wartość przedmiotu sporu stanowi 11,76 mln zł. Jelfa domaga się zrekompensowania poniesionych strat w wyniku zakupu papierów Universalu.

LENTEX. Emitent kupił 1500 sztuk akcji własnych płacąc 16,30 zł za jedną. Nabyty pakiet stanowi 0,024 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA, a celem jego nabycia jest umorzenie. Obecnie Lentex posiada 0,947 proc. kapitału i głosów na WZA.

MITEX. Spółka zawarła z Shimizu Europe Limited umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych w Zakładzie Systemów Sterowniczych w Wałbrzychu dla firmy NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o. o. Wynagrodzenie wynosi 13,8 mln zł plus podatek VAT. Termin zakończenia prac został ustalony na 15 kwietnia 2002 r.

NAFTOBUDOWA. Przedsiębiorstwo podpisało kolejną umowę z Trockenbau Munchen GmbH. Aktualnie łączna wartość kontraktów podpisanych z tym podmiotem przekracza kwotę 2,77 mln zł.

POLIGRAFIA. We wrześniu br. firma zawarła umowy na druk gazet, czasopism, książek i ulotek, których łączny nakład do końca roku wyniesie około 6,6 mln egzemplarzy.

POLLENA EWA. Fabryka zawarła kontrakt związany z kontynuacją rozwoju sprzedaży eksportowej na rynki wschodnie. Stroną umowy jest firma Bazit sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie, natomiast przedmiotem transakcji — sprzedaż wyrobów produkowanych przez Pollenę Ewę. Asortyment oraz termin dostawy uzgadniane będą w kolejnych aneksach. Ogólną wartość kontraktu, który obowiązuje do 31 grudnia 2002 r., kontrahenci określili na 300 tys. USD.

POLNA. Zarząd po analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej i rynkowej spółki poinformował związki zawodowe i Powiatowy Urząd Pracy o ewentualnym zwolnieniu do 100 osób w ramach grupy kapitałowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu