13,5 mld EUR trafi na wieś

  • Marek Mejssner
opublikowano: 29-12-2015, 22:00

Ruszył Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).

Pieniądze przeznaczone na realizację tej edycji to 13,5 mld EUR, z czego 8,6 mld pochodzi z budżetu UE, zaś 4,9 mld EUR to wkład krajowy.

MLECZNE DOTACJE:
MLECZNE DOTACJE:
Wprowadzanie nowych technologii w produkcji mleka to jeden z celów, na które można otrzymać dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20.
Bloomberg

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 realizowanych będzie 6 priorytetów i 15 działań. W stosunku do PROW 2007-13 priorytety zostały nieco zmienione.

Na co dotacje

W przypadku modernizacji gospodarstw rolnych chodzi o poprawę ich konkurencyjności i zwiększenie rentowności, przy czym taka modernizacja ma doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10 proc. w stosunku do roku bazowego w ciągu 5 lat od momentu przyznania pomocy. Chodzi tu głównie o racjonalizację produkcji, wprowadzenie innowacji i nowych technologii w zakresie produkcji żywca wieprzowego, mleka i bydła mięsnego, zaś wartość ekonomiczna gospodarstw uprawnionych do pomocy musi wynosić od 10 tys. do 200 tys. EUR. Minimalna liczba krów w gospodarstwie mlecznym musi wynosić 15, zaś w przypadku produkcji prosiąt minimalna liczba loch ma wynieść 50. Nie ma jednak możliwości wsparcia zakupu zwierząt. Maksymalna wysokość pomocy to 900 tys. zł w przypadku rozwoju produkcji prosiąt, 500 tys. zł dla budowy, adaptacji lub modernizacji budynków inwentarskich oraz 200 tys. zł w przypadku innych działań. Koszty kwalifikowane to 60 proc. w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych oraz 50 proc. dla innych inwestycji.

Nie tylko rolnictwo

Z kolei 100 tys. zł wsparcia w dwóch ratach może otrzymać rolnik, który podejmuje działalność pozarolniczą, m.in. sprzedaż detaliczną lub hurtową produktów nierolniczych, rzemiosło, turystykę, świadczenie usług społecznych, działalność informatyczną, komputerową, sprzedaż internetową, usługi architektoniczne, inżynierskie czy rachunkowość. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych — to nowość w PROW 2014-20. Ta pomoc udzielana jest na inwestycje dotyczące przetworzenia i wprowadzenia do obrotu hurtowego towarów rolnych. Chodzi przy tym o koszty budynków ich modernizacji, adaptacji lub wybudowania, a także koszty maszyn i urządzeń, systemów IT i oprogramowania. Beneficjentem może być małe lub średnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 250 osób i mające do 50 mln EUR rocznego dochodu. Koniecznym warunkiem jest zawarcie umów długoterminowych — przynajmniej rocznych — z dostawcami produktów rolnych.Mają one opiewać na co najmniej 50 proc. towarów wprowadzanych do obrotu, zaś dla sektorów związanych z przetwórstwem: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż nie wolno budować nowych zakładów. Maksymalna pomoc wynosi do 5 mln zł w przypadku jednej firmy, zaś w przypadku grupy producenckiej — do 15 mln zł. Dla rolników, rozpoczynających działalność gospodarczą, może to być do 300 tys. zł. Pomoc nie może przekroczyć 50 proc. kosztów inwestycji. W przypadku rozwoju usług rolniczych do 500 tys. zł beneficjent prowadzący takie usługi może otrzymać na m.in. zakup nowych maszyn, sprzętu komputerowego czy leasing nowych urządzeń. Ciekawe są dotacje do odtworzenia zdolności produkcyjnej gospodarstw rolnych przypominające bardzo w formie stosowane do dziś kredyty klęskowe. Różni je przeznaczenie dotacji także na środki zapobiegawcze, chroniące gospodarstwo rolne przed takimi klęskami. Nie jest to wsparcie wysokie — wynosi do 300 tys. zł na gospodarstwo, ale dotacjami jest objętych 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Podobnie jak we wcześniejszym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13, także i w obecnym PROW przewidziano premie dla młodych rolników. Przeznaczone dla osób poniżej 40 roku życia rozwijających lub rozpoczynających produkcję rolną. Premie te wynoszą 100 tys. zł. Mają posłużyć rozwojowi gospodarstw rolnych o wartości nie mniejszej niż 13 tys. EUR i nie większej niż 150 tys. EUR, a więc małych i średnich.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
Na co pieniądze z PROW

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 mają być finansowane m.in.: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; poprawa konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw; poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych rolnictwa i leśnictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami przy przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; ograniczanie ubóstwa i zwiększanie włączenia społecznego przy promowaniu rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Mejssner

Polecane