Dobre perspektywy rozwoju LG Petro Bank

Zbigniew Bętlewski
28-06-2000, 00:00

Dobre perspektywy rozwoju LG Petro Bank

LG Petro Bank jest średniej wielkości bankiem uniwersalnym o zasięgu ogólnokrajowym, który systematycznie zwiększa skalę swojej działalności. Spółka skutecznie działa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług bankowych, w bardzo szybkim tempie powiększając swoją sumę bilansową, wartość gromadzonych depozytów i udzielanych kredytów. Jednocześnie na wysokim poziomie utrzymuje się rentowność prowadzonej działalności. Mimo zwiększających się funduszy własnych, stale rośnie ROE banku. Dzięki szybkiemu rozwojowi LG Petro Banku zwiększa się jego udział w rynku usług bankowych. W 1999 roku sięgał on: w przypadku depozytów — 0,5 proc. (wzrost z 0,36 proc. w 1998 roku), a w przypadku kredytów — 0,56 proc. (wzrost z 0,38 proc. w 1998 roku). W ubiegłym roku wśród 50 największych banków w Polsce LG Petro Bank zajmował 26 pozycję pod względem wysokości sumy bilansowej, 19, biorąc pod uwagę posiadane fundusze własne oraz należności od klientów, i 22 pod względem kwoty zgromadzonych depozytów.

PO OTWARCIU (w czerwcu 2000 roku) kolejnych jednostek operacyjnych — w Katowicach i Zgierzu, LG Petro Bank dysponuje już 25 placówkami w swojej ogólnopolskiej sieci. W bieżącym roku planowane jest uruchomienie sieci niewielkich bankowych punktów obsługi klienta (wielkości kiosku), które na razie mają powstawać w centralnej Polsce, czyli miejscu dotychczasowej największej aktywności banku. Dodatkowo LG Petro Bank planuje w najbliższym czasie otwarcie kolejnych typowych placówek bankowych — we Wrocławiu i Szczecinie. LG Petro Bank, poza podstawową działalnością, jaką jest obsługa klientów niefinansowych (osoby indywidualne i podmioty gospodarcze, które stanowią największą bazę depozytową i kredytową banku), zajmuje się udzielaniem kredytów hipotecznych (LG Habitat) i leasingiem (LG Leasing). Bank oferuje usługi Home Banking i LG Dealing (bezpośrednie negocjowanie z dealerami finansowymi warunków umów). W roku bieżącym ma się zakończyć wdrażanie systemu informatycznego w banku, który ma umożliwić pracę w systemie „on line” oraz zawieranie transakcji w czasie rzeczywistym. W drugiej połowie roku planowane jest wdrożenie usług bankowości internetowej. Jednak już teraz bank (pierwszy w Polsce) oferuje kredyty, które można zaciągnąć za pośrednictwem Internetu (wysłanie kwestionariusza kredytowego, ocena zdolności kredytowej klienta, krótszy proces decyzyjny). Bank inicjuje także intensywne kampanie reklamowe i marketingowe oraz wprowadza nowe, atrakcyjne produkty, np. Ekolokata, Constans (lokata o stałym oprocentowaniu), Tempo Plus (lokata progresywna), Inwestor (kredyty pod zakup akcji spółek giełdowych).

BANK rozwija się w szybkim tempie, a dowodem tego jest tempo wzrostu sumy bilansowej. W 1998 roku zwiększyła się ona aż o 92 proc., natomiast w roku ubiegłym o 47 proc., co jest osiągnięciem bardzo dobrym. Tak wysoki wzrost sumy bilansowej związany jest z bardzo wysoką dynamiką akcji kredytowej, jak też zbierania depozytów (nawet jeżeli weźmie się pod uwagę dość szybko rozwijający się polski sektor bankowy). Wartość udzielonych kredytów zwiększyła się bowiem w 1999 roku aż o 81 proc., natomiast depozytów o 76 proc. W ubiegłym roku zaszły jednak dość istotne zmiany w strukturze klientów kredytowych na rzecz zwiększenia udziału sektora niefinansowego i budżetowego, który wygenerował niemal 1/5 przychodów z tytułu odsetek uzyskanych przez LG Petro Bank. Bazę depozytową niezbędną do rozwoju akcji kredytowej udało się spółce powiększyć także dzięki przeprowadzonym akcjom promocyjnym i reklamowym. W warunkach spadających marż bankowych pozwoliło to na wzrost przychodów z tytułu prowizji, a także przychodów odsetkowych i osiagnięcie satysfakcjonującego wyniku netto. Szczególnie interesujący jest bardzo dynamiczny przyrost wyniku z tytułu prowizji, który w 1999 roku zwiększył się aż o 180 proc. Wysokie przychody prowizyjne banku były efektem znacznej dynamiki akcji kredytowej (prowizje od kredytów), stosowania kredytów o zerowym oprocentowaniu (są od nich pobierane wysokie prowizje, natomiast klienci nie płacą już odsetek) oraz zwiększenia opłat z tytułu operacji bankowych.

LG PETRO BANK zanotował także dobre wyniki w pierwszym kwartale 2000 roku. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o ponad 1/4. Jeszcze lepiej prezentuje się wynik z tytułu prowizji, który podobnie jak w roku ubiegłym zwiększa się w tempie znacznie przekraczającym przyrost innych pozycji rachunku zysków i strat banku (wzrost o 64 proc.). Wynik na działalności bankowej, zysk brutto i netto zwiększyły się w pierwszym kwartale o ponad 10 proc., co na tle sektora bankowego jest osiągnięciem bardzo dobrym. Jeżeli LG Petro Bank w dalszym ciągu będzie prowadził aktywną politykę marketingową i zdoła utrzymać tempo wzrostu depozytów i kredytów, rok bieżący powinien być kolejnym, w którym uzyska satysfakcjonującą dynamikę wyników finansowych.

MIMO dynamicznego wzrostu kursu LG Petro Banku w okresie październik 1999-marzec 2000 roku, pod względem wskaźników wyceny rynkowej akcje spółki pozostają niedowartościowane w stosunku do sektora bankowego. Prowadzona aktywna polityka banku stwarza nadzieje na pozyskiwanie nowych klientów i poprawę jego pozycji w coraz bardziej konkurencyjnym sektorze usług bankowych poprzez dalszy wzrost udziału w rynku depozytów i kredytów. W obliczu stosunkowo niewielkiej liczby placówek bankowych, bardzo pozytywnie należy ocenić fakt angażowania się banku w udostępnianie usług bankowych za pośrednictwem Internetu. W przypadku umiejętnego skonstruowania oferty banku może to pozwolić na pozyskanie najbardziej pożądanej grupy wyedukowanych i o zasobnych portfelach klientów oraz zmniejszyć koszty działania banku (choćby niższe koszty osobowe). Dość ryzykowny wydaje się natomiast projekt uruchomienia sieci niewielkich bankowych punktów obsługi klienta (wielkości kiosku). Wydaje się, że bez zaangażowania w to przedsięwzięcie większych środków może ono nie przynieść pożądanych efektów w starciu ze sporymi już sieciami Hadlobanku i Millennium. Podsumowując, LG Petro Bank z pewnością ma szanse stać się dochodowym bankiem niszowym, a jego wskaźniki wyceny rynkowej i dotychczasowe wyniki wskazują możliwości dalszego wzrostu kursu na giełdzie. Także analiza techniczna potwierdza możliwości wystąpienia takiego wariantu wydarzeń.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbigniew Bętlewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Dobre perspektywy rozwoju LG Petro Bank