Dobry maj dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Analizy Online
opublikowano: 11-06-2009, 10:11

W maju 90% ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Na 18 analizowanych grup funduszy, dla których wyliczana jest średnia wyników inwestycyjnych, tylko jedna (grupa funduszy dłużnych dolarowych uniwersalnych) zakończyła miesiąc pod kreską (-1,0%).


Dwucyfrowymi dodatnimi stopami zwrotu maj zakończyło aż 146 funduszy kapitałowych (16%). Najlepsze wyniki w większości wypracowane zostały przez fundusze akcji zagranicznych wyceniane w USD.

Spośród wszystkich UFK dostępnych na rynku najbardziej zadowoleni mogą być posiadacze funduszu HSBC Indian Equity (USD) (Skandia, PZU oraz AEGON), którzy w ciągu minionego miesiąca zyskali +46,1%. Tak dobry wynik funduszu był pochodną wysokich majowych wzrostów na giełdzie w Bombaju, której główny indeks BSE30 zyskał w ciągu miesiąca aż +28,3%. Najmniej trafnym wyborem okazała się inwestycja w ramach produktu Allianz ‑ Indeks Polisa II UFK, który zakończył miesiąc ze stratą na poziomie -8,6%.

Wśród grup dla których liczona jest średnia, w maju najwyższą stopę zwrotu (+13,4%) wypracowała grupa funduszy akcji zagranicznych z regionu Azji (AKZ_AZ). Najlepszy wynik spośród wszystkich funduszy należących do tej kategorii stał się udziałem Amplico ‑ AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich B UFK, którego jednostka wzrosła na wartości o +17,7%.

Miniony miesiąc był bez wątpienia bardzo udanym okresem dla większości rynków akcyjnych na świecie. W ujęciu regionalnym, najbardziej dynamicznie rosły giełdy rynków wschodzących, zarówno tych azjatyckich (indyjski indeks BSE30 zyskał +28,3% m.in. dzięki euforii po zwycięstwie w wyborach Partii Kongresowej, a chiński HSI zyskał +17,1%), jak i europejskie (rosyjski RTS +30,6%, bułgarski SOFIX +22,2%, węgierski BUX +16%). Nieźle poradziły sobie również giełdy w USA (S&P500 +5,3%, a DJIA +4,1%). Na głównych europejskich parkietach miniony miesiąc przyniósł stabilizację indeksów na dość wysokim poziomie. Jedynie połowa miesiąca upłynęła pod znakiem fatalnych danych makro (PKB w całej strefie euro spadło o -2,5% w ujęciu kwartalnym) oraz złych wyników kwartalnych branży finansowej. Główne indeksy giełdowe we Francji i Niemczech zyskały nieco ponad +3,5%. Gorzej poradził sobie indeks londyńskiej giełdy, zwyżkując zaledwie o +0,6%. Do pogorszenia nastroju w tym kraju przyczyniło się ostrzeżenie agencji Standard&Poors o możliwości obniżenia oceny wiarygodności Wielkiej Brytanii.

Trzy kolejne wzrostowe miesiące wpłynęły na zmianę w postrzeganiu rynku przez inwestorów i analityków. W Stanach Zjednoczonych wskaźniki sentymentu uległy wyraźnemu polepszeniu. Ponad 90% ankietowanych analityków spodziewa się kontynuacji wzrostów cen akcji, dla porównania na początku marca optymistów było 2%.

Na 252 jednostki funduszy zagranicznych tylko 5 zakończyło miesiąc ujemną stopą zwrotu. Najwyższy wzrost wartości (+46,1%) spośród wszystkich funduszy akcji zagranicznych odnotowała jednostka wspomnianego już HSBC Indian Equity (USD) (Skandia, AEGON oraz PZU). Najgorzej, z wynikiem -4,9%, poradzili sobie natomiast zarządzający AEGON UFK ‑ BlackRock US Opportunities Fund (EUR).

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Wśród 63 funduszy mieszanych zagranicznych, również tylko 5 nie udało się wypracować zysku. Najwyższą stopą zwrotu (+5,9%) może pochwalić się grupa funduszy mieszanych globalnych rynków rozwiniętych (MIZ_GL), a najniższą (+3,0%) fundusze mieszane europejskich rynków rozwiniętych (MIZ_EU).
W ramach pierwszej i drugiej grupy najlepszy wynik został wypracowany odpowiednio przez Compensa ‑ ARTS Total Return Dynamic UFK (+13,8%) oraz Aviva Eurozrównoważony UFK (dawniej CU) (+4,8%). Najsłabiej poradziły sobie natomiast odpowiednio fundusze Ergo Hestia Międzynarodowy UFK (+3,1%) oraz UNIQA - Euro - Dynamiczny "R" UFK (+0,4%).

Po dwóch niezwykle udanych dla posiadaczy polskich akcji miesiącach, w maju mieliśmy do czynienia z uspokojeniem rynku. Duża grupa inwestorów prawdopodobnie wstrzymywała się z większymi zakupami nie mając pewności co do stanu polskiej gospodarki, czy też poziomu zadłużenia budżetowego. Szeroki indeks warszawskiego parkietu wzrósł w ciągu miesiąca zaledwie o +1,05% w stosunku do kwietniowego +20,73%, a indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych WIG20 zyskał +0,21% (+18,96% w kwietniu). Lepiej od głównych indeksów zachowały się natomiast indeksy małych i średnich spółek, które odnotowały wzrosty w wysokości odpowiednio +5,03% oraz +3,41%.

Na tle wszystkich indeksów branżowych w Polsce najsłabiej wypadła branża bankowa. Indeks WIG-banki stracił na wartości w ciągu miesiąca -6,1%. Najbardziej taniejącymi walorami wchodzącymi w skład tego indeksu były akcje Pekao (spadek o -10,41%) oraz Millennium (-10,07%). Drugi największy pod względem wagi w indeksie bank PKO BP stracił na wartości -6,96%. Były jednak i wyjątki - maj okazał się pozytywnym miesiącem przykładowo dla posiadaczy akcji banku ING, którego walory zyskały na wartości +13,76%. Biorąc pod uwagę fakt, iż udział banków w wąskim indeksie WIG20 wynosi niemal 47%, a w szerokim indeksie WIG stanowią one 27,5%, mamy odpowiedź na pytanie o jedną z przyczyn słabości głównych indeksów warszawskiego parkietu.
Po przeciwnej stronie znalazły się spółki z branży spożywczej (WIG-spożywczy wzrósł o +26,1%) i chemicznej (WIG-chemia zyskał +15,1%). Dzięki ostatnim zwyżkom cen surowców, które będą pozytywnie wpływały na wyniki finansowe w II kwartale, spory wzrost odnotowały także spółki z indeksu WIG-paliwa. Obecnie za baryłkę ropy naftowej trzeba zapłacić o +29,1% więcej niż na koniec kwietnia.

W maju na 139 funduszy o najbardziej agresywnej polityce inwestycyjnej każdy, za wyjątkiem Allianz ‑ AAI Speedway (-0,8%) zakończył miesiąc ponad kreską. Dwucyfrową stopę zwrotu udało się wypracować tylko funduszowi Generali ‑ Arka BZ WBK Akcji UFK, którego jednostka zyskała w ciągu miesiąca +11,4%. Grupa funduszy akcji polskich uniwersalnych średnio wypracowała dla swoich klientów +3,5%.

W kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (AKP_MS) najlepiej wypadł Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK, który zarobił +5,0%. Najsłabszy wynik (+1,9%) zanotowali natomiast uczestnicy funduszu PZU ‑ UniAkcje MiŚ Spółek UFK.

Niskiej dynamice zmian wartości akcji na giełdzie, towarzyszył symboliczny wzrost kursów obligacji. Indeks papierów dłużnych IROS, mierzący stopy zwrotu benchmarkowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym, wzrósł w maju o +0,18%, wobec kwietniowego +1,08%. Największą zwyżkę w ciągu miesiąca odnotowały 2-latki. Wskaźnik IROS-2, czyli subindeks dwuletnich obligacji, wzrósł o +0,40% (wobec +0,68% w kwietniu). Indeks obligacji z 5-letnim terminem do wykupu: IROS-5 zyskał na wartości +0,24% (wobec +1,46% w kwietniu). Wskaźnik IROS-10, czyli subindeks obligacji dziesięcioletnich, spadł natomiast o -0,25% (+1,11%).

Wzrost na długim końcu krzywej rentowności wynika między innymi z niepewnego poziomu deficytu budżetowego. Zachowawcze podejście inwestorów do tych instrumentów, jest pochodną informacji o prawdopodobnym zwiększeniu się potrzeb pożyczkowych państwa polskiego w celu pokrycia deficytu budżetowego. To właśnie obligacje z dłuższym terminem do wykupu dotychczas były emitowane przez rząd w celu "łatania" dziury budżetowej. Aby nowe emisje spotkały się z popytem muszą dawać atrakcyjniejsze oprocentowanie od tych już uplasowanych na rynku. Inwestorzy pozbywają się więc "starych" obligacji bądź wstrzymują z kupnem nowych.

Pozytywnym sygnałem dla rynków akcji jest odwrót od bezpiecznych obligacji w USA, jak też od papierów dłużnych w Europie i Japonii. Takie zachowanie inwestorów oznacza wzrost apetytu na ryzyko. Na spadek cen obligacji silnie oddziałują informacje o rosnących deficytach budżetowych największych gospodarek - rządy muszą emitować obligacje w celu sfinansowania pakietów stymulacyjnych przy coraz wyższych dochodowościach. Jeśli popyt na tego rodzaju instrumenty finansowe będzie się zmniejszał może to oznaczać znaczą nadpodaż, a w konsekwencji dalszy spadek ich cen.
W konsekwencji na 85 polskich funduszy dłużnych jednostka 54 z nich zyskała na wartości. Najlepszym funduszem był BPH Obligacji2 UFK (HDI-Gerling oraz Skandia), który wypracował dla swoich posiadaczy +2,0%. Najsłabiej wypadł natomiast HDI‑Gerling Leo UFK, który miniony miesiąc zakończył wynikiem na poziomie -1,4%.


Zespół Analiz Online

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Analizy Online

Polecane