Fiskus łaskawy dla podatników w kłopotach

opublikowano: 29-07-2013, 00:00

Organy podatkowe prawie dwa razy częściej zgadzają się, aby podatnik zapłacił fiskusowi na raty, niż mu tego odmawiają — podkreśla MF.

Minister finansów (MF) nie będzie pouczał podległych mu urzędów, jak powinny traktować przedsiębiorców, którzy mają zaległości podatkowe.

— Takie działania stanowiłyby ingerencję w czynności procesowe zastrzeżone do wyłącznej kompetencji tych organów oraz naruszały zasadę dwuinstancyjności postępowania, wynikającej z art. 127 ordynacji podatkowej — wyjaśnia wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację poselską Tomasza Głogowskiego. Poseł sugeruje ewentualną potrzebę wydania przez MF wskazówek interpretacyjnych dla organów podatkowych w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Powołuje się na zgłaszany przez podatników zarzut częstej odmowy ich zastosowania — ich zdaniem, nieadekwatnej do sytuacji.

Dług mały, majątek zajęty

Poseł zwraca uwagę, że taki problem mają nierzadko przedsiębiorcy, u których należności pojawiły się w sposób niezawiniony — np. gdy nabyli paliwo nieświadomi, że na wcześniejszych etapach obrotu nie został zapłacony od niego podatek akcyzowy. Firmy, które nie są w stanie zapłacić jednorazowo kwoty orzeczonej wówczas przez urząd skarbowy, twierdzą,że mają szanse uregulować należność np. w ciągu roku i zwracają się o rozłożenie spłaty na raty. Organy podatkowe niemal zawsze wydają decyzję odmowną, zajmując natychmiast cały majątek firmy.

— Działania organów skarbowych są niewspółmierne do kwot widniejących na nakazach zapłaty, bo wartość majątku firmy jest wielokrotnie wyższa niż kwota z nakazu zapłaty. Przedsiębiorcom nie daje się możliwości uzyskania dochodów na pokrycie tego zobowiązania. Jest to często równoznaczne z upadłością firmy, likwidacją wielu miejsc pracy, w efekcie stratami dla skarbu państwa, większymi niż niezapłacony podatek — tak poseł argumentuje swój apel, aby wobec przedsiębiorców, którzy nie zalegają z opłatami i składkami skarbowymi, a stwierdzona zaległość jest relatywnie niewielka wobec ich majątku, organy skarbowe wydawały decyzje z większą rozwagą.

Decyzje w I instancji

Maciej Grabowski nie zgadza się z tezą, że organy skarbowe niechętnie stosują ulgi i niemal zawsze ich odmawiają.

— Nie potwierdza tego liczba decyzji o ratalnej spłacie podatku i zaległości, która jest prawie dwukrotnie wyższa niż odmownych — podkreśla wiceminister.

Przypomina, że decyzje dotyczące odroczeń płatności podatku, spłaty na raty oraz umorzeń w całości lub części mają charakter uznaniowy, a właściwy do ich wydawania jest organ podatkowy pierwszej instancji. Ordynacja wymaga od niego podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy. Całokształt materiału dowodowego jest podstawą do oceny przez organ podatkowy, czy w konkretnym przypadku wystąpiły przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, uzasadniające zastosowanie ulgi. Ważny interes podatnika lub interes publiczny — tych pojęć prawo podatkowe nie definiuje. Nie odsyła ono także do żadnych innych aktów prawnych. Pomocy trzeba szukać w orzecznictwie. Wiceminister przywołuje kilka wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego stanowisko, że przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika. A ponieważ mowa o pojęciach niedookreślonych, prawo wymaga od organu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności, które będą spełniać przesłanki zaistnienia takiej sytuacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu