Frank jest mocno przewartościowany

Krzysztof Wołowicz DM TMS Brokers
opublikowano: 15-05-2012, 00:00

WALUTY

Nieustanne zmiany kursów od dawna stawiają przed analitykami pytanie o siłę danej waluty. Aby stwierdzić, że waluta jest droga lub tania, starają się oni określić kurs równowagi. W literaturze ekonomicznej nie występuje jednak jego spójna i powszechnie akceptowana definicja. Spośród trzech najczęściej stosowanych metod ustalania go najbardziej popularna jest metoda wyznaczania kursu opartego na parytecie siły nabywczej (PPP). Rzadziej stosowane są metody oparte na fundamentalnym kursie równowagi (FEER) lub behawioralnym kursie równowagi (BEER).

None
None

Kurs oparty na PPP zakłada, że ceny towarów podlegających wymianie handlowej w dwóch różnych krajach, wyrażone w jednej walucie muszą być sobie równe. Tak więc kurs nominalny zależy od poziomu cen w obu krajach, co oznacza, że kurs realny jest stały. Należy jednak pamiętać, że zarówno w krótkim, jak i długim okresie badania empiryczne nie znajdują potwierdzenia dla teorii PPP. Wynika to z istnienia barier w handlu międzynarodowym, występowania dóbr niepodlegających wymianie handlowej oraz występowania kosztów transportu różnicujących ceny towarów. W efekcie koncepcja PPP jest często krytykowana jako mało przydatne narzędzie dla ustalania kursu równowagi. Jednak wobec braku lepszych instrumentów jest wciąż popularna, co wynika w dużym stopniu ze stosunkowo prostej metodologii i łatwej dostępności niezbędnych danych.

Na podstawie danych agencji Bloomberg dokonaliśmy analizy 9 najpopularniejszych walut w relacji do EUR i USD oraz EUR/USD i wyznaczonego dla nich kursu równowagi, opartego na parytecie siły nabywczej. Zarówno parytet, jak i odchylenie kursu rzeczywistego od parytetu liczone są przez Bloomberg przy zastosowaniu indeksu cen konsumentów (CPI) i producentów (PPI). Ponadto Bloomberg podaje PPP liczony przez OECD oraz wyliczany na podstawie tzw. indeksu Big Mac przez „The Economist”, uznawany jako nieformalny wskaźnik parytetu siły nabywczej. Ponieważ warunkiem zachowania porównywalności cen jest uwzględnianie tych samych dóbr, indeks Big Mac bierze pod uwagę cenę hamburgera sprzedawanego w sieci McDonald’s na całym świecie. Natomiast PPP publikowany przez OECD wyliczany jest raz na pół roku. W bazie danych OECD te relacje cenowe są przekształcane w taki sposób, by wyrażały siłę nabywczą poszczególnych krajów, tj. aby dana suma pieniędzy w dolarach USA po zamianie na różne waluty w jednostkach parytetu siły nabywczej tworzyła ten sam koszyk dóbr i usług.

Według metodologii przyjętej przez Bloomberg, odchylenie kursu rzeczywistego od parytetu powyżej lub poniżej

20 proc. uznane zostało jako przewartościowanie lub niedowartościowanie kursu. W przypadku indeksu Big Mac i metodologii OECD wielkość odchyleń przyjmowana jest arbitralnie. Dla ujednolicenia analizy również w tym przypadku uznaliśmy odchylenie +/— 20 proc. jako istotne i świadczące o przewartościowaniu lub niedowartościowaniu kursu.

Z naszej analizy wynika, że najbardziej przewartościowaną walutą wydaje się CHF, i to zarówno w relacji do EUR, jak i USD. Kurs rzeczywisty franka jest zbyt niski w stosunku do kursu wynikającego z zastosowania parytetu siły nabywczej. Taki wynik dają obliczenia w przypadku dwóch metod dla EUR/CHF i trzech dla USD/CHF. Wynika to zapewne z usztywnienia kursu dokonanego przez bank centralny Szwajcarii we wrześniu 2011 r.

Do grupy walut znacząco przewartościowanych można zaliczyć dolara australijskiego oraz koronę norweską. Dolar australijski przy zastosowaniu jednej z metod wykazuje przewartościowanie w relacji do EUR, a do USD przy użyciu trzech metod. Norweska korona wykazuje znaczące przewartościowanie do USD. Waluta australijska jest jedną z wysoko oprocentowanych walut z G10, a waluta norweska jest uznawana za tzw. walutę bezpieczną, która zyskuje w czasie rynkowych zawirowań.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Wołowicz DM TMS Brokers

Polecane