Czytasz dzięki

Inspekcja a prawo do wypoczynku

opublikowano: 24-11-2019, 22:00

Kontrole podczas odbierania przepisowej pauzy w pracy przez kierowców budzą sporo kontrowersji. Wspólnie z OCRK kilka z nich rozwiewamy

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej można otrzymać karę pieniężną, trafić do aresztu lub dostać sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. I choć obowiązek ten, wynikający z przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, jest dla każdego kierowcy oczywisty, to ci zawodowi mają pewne wątpliwości. Dotyczą one kontroli prowadzonej tuż przed lub w trakcie obowiązkowej pauzy w pracy, która dotyczy kierowców aut ciężarowych.

Zasadność
działań kontrolnych podejmowanych tuż przed lub w trakcie obowiązkowej przerwy w pracy kierowców
ciężarówek budzi wątpliwości. Zdaniem
pracowników firm przewozowych inspektorzy powinni szanować ich prawo do
wypoczynku.
Zobacz więcej

SĄ KONTROWERSJE:

Zasadność działań kontrolnych podejmowanych tuż przed lub w trakcie obowiązkowej przerwy w pracy kierowców ciężarówek budzi wątpliwości. Zdaniem pracowników firm przewozowych inspektorzy powinni szanować ich prawo do wypoczynku. AdobeStock

— Uprawnione do kontroli służby mają prawo między innymi do wstępu do pojazdu, sprawdzenia dokumentów, karty kierowcy, kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych i tachografu, a także oceny prawidłowej masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego. Mogą też od podmiotu wykonującego przewóz i jego pracowników żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych, które mają związek z daną kontrolą — przypomina Jakub Ordon, ekspert z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).

Czym jest przerwa

W świetle artykułu 72 i 73 ustawy o transporcie drogowym kierowca ciężarówki jest zobowiązany umożliwić funkcjonariuszowi dokonanie wszystkich czynności podczas inspekcji drogowej. Już samo wydanie polecenia zatrzymania się do kontroli oznacza przeprowadzenie jej w trybie pełnym. Ekspert OCRK podkreśla, że nie zdarzają się sytuacje, gdy kierujący zatrzyma się po wyraźnym nakazie inspektora, a następnie kontrola będzie odwleczona w czasie. Teoretycznie odstępstwa są możliwe, jednak rozporządzenie nr 28/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego wyznacza czynności, jakie kontrolujący ma obowiązek wykonać. Są one ściśle określone. Dlatego należy pamiętać, że czas trwania kontroli drogowej uzależniony jest od ilości elementów do sprawdzenia, a nie od indywidualnych preferencji inspektora. Co z tego wynika?

— Wydaje się, że w interesie osoby kontrolującej jest natychmiastowe rozpoczęcie czynności kontrolnych zaraz po zatrzymaniu ciężarówki — podkreśla Jakub Ordon.

Niektórzy kierowcy, powołując się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej określające prawa kierowcy do przerwy w pracy, sprzeciwiają się prowadzeniu kontroli drogowych podczas odbierania odpoczynku. Zbiór unijnych zasad nr 561/2006 wyraźnie wskazuje, że przerwa oznacza czas, kiedy kierujący nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej czynności. Definicja „wypoczynku” nie została jednak sprecyzowana ani na kanwie przepisów wspólnotowych, ani na gruncie polskim, zatem należy przyjąć, że oznacza on ogólnie niewykonywanie prac. Czy taka przerwa może być zakłócona przez kontrolera?

— Jeżeli łączny czas pracy w danym dniu zbliża się do wymiaru sześciu godzin w trybie jazdy, a inspekcja zatrzyma ciężarówkę właśnie w takim momencie, to kierowca powinien poinformować funkcjonariuszy o stanie czasu swojej pracy. Ci zaś powinni uszanować prawo do odpoczynku, gdyż w myśl dyrektywy PE czasem pracy jest minimum jedna inna czynność zmierzająca do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem lub urzędnikami imigracyjnymi — mówi Jakub Ordon.

Zawsze według schematu

Natomiast wymieniony wyżej czas pracy w czasie kontroli drogowej zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 34 rozporządzenia PE nr 165/2014 obligatoryjnie musi zostać zarejestrowany w ewidencji czasu pracy (na wykresówkach lub na karcie kierowcy). Oznacza to, że inspektor ma prawo odstąpić od kontroli na okres przerwy od 30 do 45 minut w zależności od planu pracy kierowcy w danym dniu. Kontrole drogowe transportu ciężkiego odbywają się zawsze według ściśle określonego schematu. Doświadczeni kierowcy z reguły współpracują z inspektorami, aby cały proces sprawdzania przebiegał sprawnie. Warto też mieć na uwadze przepis ustawy o transporcie drogowym, bo niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części może skutkować nałożeniem na przewoźnika kary w wysokości 12 tys. zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Bołtryk

Polecane