Lepiej niech to robią specjaliści

Jakub Kram
16-11-2005, 00:00

Wydzielanie obszarów funkcjonalnych w firmie i „oddawanie ich” na zewnątrz nie jest nowym wynalazkiem. Teraz skala zjawiska rośnie.

— Firmy postanowiły skoncentrować się na najbardziej wartościowych aspektach swojej działalności. Natomiast wszystkie inne obszary, które są niezbędne dla działania firmy, ale nie stanowią podstawowego biznesu, są przekazywane w ręce zewnętrznych fachowców — mówi Paweł Szczerba, dyrektor działu rozwoju rozwiązań portalowych z firmy Matrix.pl.

W zależności od poziomu skomplikowania i wartości dodanej dla klienta wyróżnia się kilka modeli outsourcingu IT. Jednym z najprostszych jest outsourcing selektywny, w którym firma zewnętrzna zajmuje się wybranymi zagadnieniami IT. W outsourcingu transformacyjnym podmiot zewnętrzny zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z IT, w tym całą infrastrukturą, a często przejmuje również pracowników, którzy do tej pory pracowali w firmie macierzystej. Świadczenie usług informatycznych różni się od outsourcingu. Ten ostatni to dostarczanie narzędzi przygotowanych dla konkretnej firmy, tak by jej pracownicy mogli optymalnie i efektywnie wykonywać swoje zadania.

Różne korzyści

— Według Gartner Group podstawową korzyścią z outsourcingu IT jest przede wszystkim wyższa jakość świadczonych usług informatycznych. Wartość analizowanych przez tę firmę umów outsourcingowych wyniosła od 95 do 150 proc. kosztów, jakie organizacja poniosłaby realizując zadania IT samodzielnie. W Polsce niestety cały czas pokutuje teza, że redukcja kosztów jest głównym powodem przekazania funkcji IT usługodawcy zewnętrznemu — tłumaczy Marek Majewski, prezes ZETO Poznań.

Zastosowanie outsourcingu przynosi przede wszystkim inne korzyści niż tylko obniżenie kosztów. Firmy skupiające się na innych gałęziach przemysłu często nie nadążają za zmianami na rynku teleinformatycznym. Powierzenie zewnętrznemu podmiotowi roli opiekuna zaplecza teleinformatycznego pozwala nie tylko skupić się na podstawowej działalności, ale również zwiększyć jej efektywność. Kolejnym czynnikiem jest ograniczenie wydatków na specjalistów z branży IT, którzy muszą podnosić swoje kwalifikacje i śledzić zmiany na rynku IT. Za outsourcingiem przemawia również fakt, że często działy informatyczne w firmach, które zajmują się biznesem w innych obszarach rynku, nie są traktowane jako kluczowe w działalności firmy. W tym przypadku zmiana czy zakup nowego rozwiązania może wiązać się z problemami, gdyż firma nie widzi potrzeby inwestowania w rozwój narzędzi, z których korzysta.

Nie dla wszystkich

— Najważniejsze przy rozważaniu outsourcingu jako jednego z możliwych sposobów działania lub jako sposobu na optymalizację działalności jest znalezienie odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Firma musi zdecydować, co stanowi jej atut w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Czy IT wspiera działalność, czy raczej stanowi kluczowy obszar działania? Czy oddając wybrane procesy biznesowe na zewnątrz zyskujemy czy tracimy — i trzeba pamiętać, by koszty nie stały się jedynym kryterium podejmowania decyzji. Chodzi tu także o takie aspekty jak kompetencje, wiedza i informacje, szybkość reakcji na zmieniające się uwarunkowania biznesowe itp. — kontynuuje Paweł Szczerba.

— Outsourcing IT może być korzystny dla prawie każdej firmy. Są jednak takie uwarunkowania, które sprawiają, że działania IT opłaca się zlecać firmie zewnętrznej jeszcze bardziej niż zwykle. Wiąże się to z takimi czynnikami jak lokalizacja firmy, ponoszone koszty oraz ryzyko utraty danych. Outsourcingiem szczególnie zainteresowane powinny być firmy zlokalizowane na obszarach, w których trudno o wysoko wykwalifikowaną kadrę informatyczną. Zapewnienie niezbędnej kadry obarczone jest wówczas wysokim kosztem zatrudnienia lub szkolenia, przy jednoczesnym wysokim ryzyku rotacji pracowników — mówi Waldemar Sokołowski, dyrektor ds. usług outsourcingowych BCC, poznańskiej spółki konsultingowej zajmującej się systemami SAP.

— Outsourcing informatyki może być korzystny przede wszystkim dla firm, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą utrzymywać własnego działu informatyki, np. mają problemy z pozyskaniem, a następnie utrzymaniem pracowników o określonych kompetencjach. Bardzo często z outsourcingu IT korzystają przedsiębiorstwa o strukturze rozproszonej, co umożliwia im znaczne obniżenie kosztów IT. Zwykle w takim przypadku samodzielne zarządzanie rozległą i rozproszoną infrastrukturą IT jest znacznie trudniejsze i droższe — kontynuuje Marek Majewski.

Rynek z perspektywą

Polski rynek outsourcingu IT nie jest jeszcze w pełni dojrzały. Udział projektów outsourcingowych w ogólnych wydatkach firm na IT jest nadal niewielki, znacznie mniejszy niż np. w Niemczech. Co stoi na przeszkodzie bardziej dynamicznego rozwoju usługi?

— Polskie firmy dosyć rzadko korzystają z usług outsourcingu IT, a jeśli nawet powierzają zewnętrznemu usługodawcy jakieś funkcje, to są to najczęściej mniej złożone zadania Jedną z głównych barier rozwoju outsourcingu jest przyzwyczajenie do samodzielnego organizowania całości działalności. Często przedsiębiorstwa nie mają informacji o rzeczywistych kosztach związanych z określonymi obszarami działania firmy, a także obawiają się utraty kontroli nad tak ważną funkcją, jaką jest informatyka — tłumaczy Marek Majewski.

Wspólnym wysiłkiem

Wśród firm korzystających z usług outsourcingowych największą grupę stanowią oddziały światowych koncernów. Wiąże się to z pozyskaniem tańszej siły roboczej z lokalnego rynku, a także z tym, że spółka matka narzuca outsourcing jako rozwiązanie korporacyjne. Stopniowo jednak sytuacja ta ulega zmianie, bowiem pojawiają się firmy specjalizujące się w świadczeniu usług outsourcingowych dla przedsiębiorstw z sektora MSP.

Centrum outsourcingowe świadczące usługi dla sektora MSP może dostarczyć usługi teleinformatyczne firmom, dla których konkretne rozwiązania często były nieosiągalne z przyczyn finansowych.

— Większe zainteresowanie powinny wykazać także firmy, w których wymagany jest bardzo wysoki poziom ochrony danych, skutkuje to bowiem koniecznością dokonania inwestycji nieopłacalnych dla jednego podmiotu. Centrum outsourcingowe daje wówczas korzyść w postaci ponoszenia tego kosztu wspólnie przez kilka przedsiębiorstw. Interesującą grupą odbiorców zewnętrznej obsługi IT mogą być firmy, w których ze względu na rodzaj prowadzonej produkcji zalecane jest umieszczanie danych w odległych centrach przetwarzania danych — dodaje Waldemar Sokołowski.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jakub Kram

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Lepiej niech to robią specjaliści