Czytasz dzięki

Metropolia rozpoczyna przejmowanie komunikacji na Śląsku

  • PAP
opublikowano: 17-05-2018, 10:07
aktualizacja: 17-05-2018, 10:09

Uchwały rozpoczynające proces przejmowania przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię organizacji komunikacji miejskiej na jej terenie oraz wykonywania przez nią przewozów na części obszarów przylegających - przyjęło w czwartek zgromadzenie GZM.

Działająca od 1 stycznia br. Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, utworzyła już Zarząd Transportu Metropolitalnego. Zarząd docelowo ma przejąć na terenie GZM funkcję organizatora komunikacji od dotychczasowych organizatorów.

Obecnie, poza nowym ZTM, funkcjonuje ich w Metropolii czterech: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK), a także – odrębnie – gmina Rudziniec.

W czwartek zgromadzenie GZM przyjęło m.in. uchwały zakładające przejęcie przez GZM zadań organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich od KZK GOP i MZKP oraz zawarcie z tymi podmiotami stosownych porozumień.

Jak powiedział w czwartek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak uchwały te zmierzają, aby na obszarze wszystkich tych gmin, korzystających z usług dotychczasowych organizatorów, organizowana już przez Metropolię „komunikacja mogła funkcjonować w niezmiennym kształcie w 2019 r.”.

W przypadku KZK GOP uchwała zakłada przejęcie przez GZM nie tylko organizowania komunikacji, ale też prowadzenia i rozwoju elektronicznych usług publicznych (chodzi przede wszystkim o koordynowany dotąd przez KZK GOP projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych).

W przypadku KZK GOP i MZKP (gminy w obrębie GZM) uchwały zakładają przejęcie organizowania komunikacji przez Metropolię od 1 stycznia 2019 r. (dla Rudzińca – od 2020 r.). Dla gmin wchodzących w skład porozumienia tyskiego (wyszczególnionych w uchwale zamiast MZK) nie określono tego terminu (ze względów formalnych związanych m.in. z powierzaniem przez MZK wykonywania przewozów przez podmiot własny). W przypadku tej części Metropolii zarząd GZM ma też zawierać porozumienia z gminami zamiast MZK.

Osobne uchwały zakładają zawarcie przez Metropolię porozumień ws. wykonywania przewozów z gminami spoza niej, które m.in. zlecały je dotąd działającym w obrębie GZM organizatorom. Chodzi o gminy: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Toszek, Tworóg i Wielowieś (w obrębie MZKP) oraz Miedźna, Ornontowice, Oświęcim (miasto i gmina), a także Pszczyna – również bez terminu.

W uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącej KZK GOP napisano, że uchwała o zgromadzeniu Metropolii ws. wyrażenia zgody na porozumienie z tym organizatorem jest pierwszym krokiem formalno-prawnym do podjęcia przez GZM organizacji komunikacji. Wskazane porozumienie określi m.in. sposób finansowania zadań, zawierania umów o świadczenie usług oraz sprawy majątkowe.

Po zawarciu takiego porozumienia, kolejnym krokiem formalnym mają być: podjęcie uchwały zgromadzenia GZM o zgodzie na przejęcie wszelkich praw i zobowiązań KZK GOP i podjęcie uchwały zgromadzenia KZK GOP ws. przekazania wszelkich praw i zobowiązań Metropolii. Podobny mechanizm ma być stosowany dla pozostałych organizatorów (organizacji i gmin).

Zgodnie z dotychczasowymi intencjami ZTM przejmie wszystkie umowy, decyzje, zgody, wierzytelności, zobowiązania obecnych organizatorów. Zapewniona zostanie zatem m.in. także ciągłość dotychczasowych umów przewoźników z obecnymi organizatorami.

Inny przyjęte w czwartek uchwały zgromadzenia Metropolii dotyczą zawarcia przez nią porozumienia z KZK GOP ws. powierzenia tej organizacji realizacji i obsługi komunikacji autobusowej do lotniska Katowice. Z końcem kwietnia zarząd Metropolii przyjął uchwałę dot. organizacji takich połączeń. Określono w niej m.in. projekt przebiegu trzech linii, które połączą miasta GZM z lotniskiem (prawdopodobnie od września br.).

Jeszcze inne uchwały przyjęte w czwartek dotyczą finansowania przez GZM wprowadzonej w styczniu br. bezpłatnej komunikacji w dni smogowe (w formie pomocy finansowej dla organizatorów), podobnego finansowania obowiązującej już darmowej komunikacji dla dzieci i młodzieży do 16 lat, a także przekazania gminom środków na pokrycie kosztów prac nad metropolitalnym studium transportowym.

Utworzenie ustawowego związku wykonującego część zadań publicznych samorządy przylegających do siebie miast konurbacji katowickiej postulowały od lat, m.in. w związku z problemami z integracją komunikacji publicznej. Od stycznia br. w metropolii obowiązują już m.in. wspólny cennik biletów jednorazowych komunikacji miejskiej (zamiast taryf trzech dotychczasowych organizatorów) i bezpłatne przejazdy do 16. roku życia. Od 1 kwietnia br. zaczął obowiązywać wspólny cennik biletów okresowych.

Do metropolitalnej sieci komunikacyjnej w przyszłości ma zostać włączona także kolej.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane