MR: ustawa dot. Polityki Nowej Szansy czeka na podpis prezydenta

  • PAP
opublikowano: 16-07-2020, 20:30

120 mln zł rocznie przez 10 lat przeznaczy budżet państwa na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek pandemii - zakłada ustawa o udzieleniu pomocy publicznej. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta - informuje w czawrtek w komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie. Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców uzupełnia tarczę antykryzysową.

Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Resort zapewnia, że obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone.

Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki krótkookresowe (pomoc na ratowanie). Ich wysokość będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki te będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy - informuje resort rozwoju.

Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Wysokość pomocy będzie zależała od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu.

Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Jak zaznacza MR, logika proponowanego w ustawie wsparcia jest taka: przedsiębiorca, który ma trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak okaże się ona niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne (jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP). Ale jeżeli i ta pomoc będzie zbyt mała może on starać o pomoc na restrukturyzację.

W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu, w tym m.in. wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego.

Po pracach w Sejmie wprowadzono do ustawy limit wynagrodzeń kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, któremu zostanie udzielona pomoc, do wysokości 400 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Jak wskazuje MR, kluczową poprawką przyjętą przez Senat jest wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego. Przyjęte rozwiązanie przewiduje, że do końca roku 2021 środki na pomoc z ustawy dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja ekonomiczna wynika z epidemii COVID-19, będą mogły zostać powiększone o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Polityka Nowej Szansy, której częścią jest nowa ustawa, oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie precyzyjnie dostosowane do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca. Operatorem Polityki Nowej Szansy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu, która będzie decydowała o środkach, akceptowała plany restrukturyzacyjne, a także pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane