Na drogach pięciu województw

opublikowano: 28-05-2015, 00:00

Pieniądze z UE Fundusze Programu Polska Wschodnia 2014-2020 będą wspierały głównie rozwój przedsiębiorczości i poprawę infrastruktury

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) to ważny instrument wsparcia rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. 2 mld euro z programu będą przeznaczone na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości i na ważne z punktu dostępności terytorialnej inwestycje w transport publiczny, połączenia drogowe i kolej. Podstawowym celem interwencji POPW w latach 2014- -2020 będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Pieniądze z Programu Polska Wschodnia wraz z inwestycjami realizowanych ze wsparciem z Programu Infrastruktura i Środowisko połączą wschód z zachodem nowoczesnymi szlakami komunikacyjnymi. Znacznie poprawią też komunikację w miastach makroregionu.
Zobacz więcej

WYGODNIEJ I ŁATWIEJ:

Pieniądze z Programu Polska Wschodnia wraz z inwestycjami realizowanych ze wsparciem z Programu Infrastruktura i Środowisko połączą wschód z zachodem nowoczesnymi szlakami komunikacyjnymi. Znacznie poprawią też komunikację w miastach makroregionu. ARC

Transport to podstawa

Zwykło się mawiać, że krwioobiegiem gospodarki jest infrastruktura transportowa. Drogi kołowe, kolejowe i transport publiczny nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców regionów, ale i umożliwiają realizowanie zadań biznesowych. Polska Wschodnia to jedno z ważniejszych miejsc inwestowania pieniędzy unijnych w kolejnych latach.

— Fundusze chcemy skierować przede wszystkim do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, na tworzenie i wzmacnianie nowatorskich firm. Poprawie dostępu komunikacyjnego ma służyć rozwój sieci kolejowej w makroregionie oraz transportu drogowego i komunikacji publicznej w miastach wojewódzkich i w ich obszarach funkcjonalnych, bo to właśnie te ośrodki są głównymi rynkami pracy dla całych regionów — mówi Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

W nowym programie dofinansowane będą głównie linie kolejowe tworzące tzw. Magistralę Wschodnią, która spina stolice makroregionu. Inwestycje z unijnym wsparciem 330 mln euro zrealizuje PKP PLK. Chodzi o infrastrukturę liniową (np. wymianę przestarzałych elementów, elektryfikację niektórych odcinków) i punktową (np. obiekty obsługi podróżnych: przystanków, wiat, kładek dla pieszych). Przewidziany jest także rozwój systemów sterowania ruchem i systemów informacji pasażerskiej. Łącznie zostanie przebudowanych 548 km linii kolejowych. PKP PLK ogłosiły już przetargi na opracowanie dokumentacji dla wszystkich inwestycji planowanych do wsparcia pieniędzmi Programu Polska Wschodnia. Modernizacja infrastruktury kolejowej poprawi dostępność do głównych miast makroregionu (nie tylko wojewódzkich) i do oferowanych przez nie usług publicznych: pracy, edukacji, opieki zdrowotnej. Polepszy także skomunikowanie Polski Wschodniej z resztą kraju.

Nie tylko kolej

Jeśli chodzi o wsparcie rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, to na dofinansowanie będą mogły liczyć kompleksowe projekty dotyczące tworzenia lub rozbudowy ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego oraz przyczyniające się do lepszego skomunikowania stolic województw Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych.

— Na wszystkie te działania mamy w programie 916 mln euro — mówi Iwona Wendel.

Bardzo istotną cechą wszystkich programów unijnych jest ich komplementarność, czyli po prostu uzupełnianie się. Jest to szczególnie widoczne (i istotne) przy budowie szlaków komunikacyjnych. Mimo dużej skali inwestycji polska sieć dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych, jest niewystarczająco drożna. Dlatego wyzwaniem na najbliższe lata jest kontynuowanie działań inwestycyjnych na głównych ciągach dróg krajowych, a szczególnie zapewnienie połączeń między dużymi aglomeracjami i punktami styku z innymi formami transportu, w tym portami, lotniskami, terminalami intermodalnymi. I to również dlatego ważne są inwestycje drogowe usprawniające połączenia w Polsce Wschodniej . Jak wskazuje Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projekt Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 przewiduje wiele zadań, które skomunikują Polskę Wschodnią z resztą kraju. Dla województw lubelskiego i podkarpackiego najważniejsze są inwestycje w drogi ekspresowe S17 i S19. Dokończenie S17 między Warszawą a Lublinem znacząco skróci czas przejazdu między tymi miastami. A odcinek od Lublina do wschodniej granicy pozwoli szybko i komfortowo dojechać mieszkańcom tych regionów do centrum kraju i dalej na zachód z wykorzystaniem np. autostrady A2. Niezmiernie istotna jest też droga ekspresowa S19 od Lublina do Rzeszowa.

— W połączeniu z istniejącą autostradą A4 oznacza dla mieszkańców województwa podkarpackiego usprawnienie przejazdu w kierunkach zachodnim i północnym — dodaje Jan Krynicki.

Wśród rządowych priorytetów , na tzw. liście rezerwowej projektu programu drogowego znalazł się również krótki odcinek S19 na południe od Rzeszowa prowadzący do Babicy. Realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę układu komunikacyjnego Rzeszowa, jednakże uzależniona jest od dostępności środków finansowych. Prowadzone są również dalsze prace i analizy zmierzające do ujęcia w Programie kolejnych zadań inwestycyjnych. Między innymi rozważane jest budowa również pozostałego odcinka S19 na południe od Rzeszowa do granicy ze Słowacją. Na poprawę komunikacji, ale także bezpieczeństwa ruchu, wpłyną planowane obwodnice, które skutecznie wyprowadzają ciężki ruch tranzytowy poza miasta. Warto wspomnieć chociażby o obwodnicach Kołbieli (dk 50), Stalowej Woli i Niska (dk 77) oraz Tomaszowa Lubelskiego (S17).

Dodatkowe wsparcie

Planowane w obecnej perspektywie finansowej działania umożliwią dalszy rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej na wschodzie Polski. O tym, że wsparcie przynosi wymierne efekty, świadczy przykład gminy Kielce. Komisja Europejska za dotychczasowe działania usprawniające komunikację doceniła ją jako jednego z finalistów konkursu RegioStars 2014. W Brukseli zaprezentowano projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” realizowany dzięki pieniądzom z Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Inwestycje transportowe w Polsce Wschodniej, poprawiające połączenia w makroregionie i z resztą kraju, np. odcinki dróg ekspresowych S7, S8, S17, S19, S61, będą finansowane również z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparte z niego mogą być inwestycje na szlakach kolejowych, m.in. Białystok — Warszawa (E75), Lublin — Warszawa (E7).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Bołtryk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu