Nowa praca bez wizyty u lekarza

22-10-2013, 00:00

Zatrudnianie może być trochę oszczędniejsze. Wystarczy zwolnić kandydata ze wstępnych badań lekarskich, jeśli ma wykonywać taką samą pracę jak w poprzedniej firmie. Prawnicy mają jednak wątpliwości.

Jest kolejna propozycja zmian w przepisach dotyczących obowiązkowych badań lekarskich pracowników. Resort gospodarki chce zwolnić pracodawców z kierowania na wstępne badania osób przyjmowanych do takiej samej pracy, jaką wykonywały one u poprzedniego pracodawcy.

Rozszerzenie przywileju

Pomysł jest znany od wielu miesięcy, pojawił się w projekcie założeń do przyszłej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli kolejnej, czwartej ustawy z serii tzw. deregulacji przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki (MG). Obecnie koncepcja ma już postać konkretnych przepisów. Miałyby one zmienić art. 229 par. 1 kodeksu pracy i wprowadzić regułę, że z badań wstępnych będą zwolnione już nie tylko osoby ponownie przyjmowane do pracy przez tego samego pracodawcę ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, jak jest obecnie (dokładnie od wiosny 2011 r.).

Według koncepcji MG, takich badań nie będą musieli przechodzić także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach.

W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej pracy. Proponowana wersja zmian kodeksu znosi zarazem zasadę, że w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika przez tę samą firmę, nie trzeba przeprowadzać badań wstępnych wtedy, gdy umowę o pracę podpisano w ciągu 30 dni po rozstaniu z pracownikiem. Takiego ograniczenia czasowego ma nie być. Projekt przewiduje jeden wyjątek. Nie będzie zwolnienia z badań wstępnych dla osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, nawet jeżeli czekają ich takie same obowiązki i warunki pracy, jak wcześniej i mimo posiadania aktualnych badań.

Zmniejszenie kosztów

Resort gospodarki zapowiada, że zmiany te uproszczą procedury związane z zatrudnianiem. Obecnie zmiana miejsca pracy wymaga wykonania badań, nawet gdy nie zmienia się jej rodzaj i gdy pracownik dysponuje ważnym orzeczeniem lekarskim. Może to być zarówno orzeczenie wydane po wstępnych badaniach, jak i okresowych, co zależy od tego, jak długo ktoś pracował w poprzedniej firmie.

„Ta modyfikacja kodeksu jest zasadna, szczególnie w sytuacji częstych zmian pracodawcy” — czytamy w uzasadnieniu projektu.

— Planowana zmiana zmierza do zmniejszenia kosztów u nowego pracodawcy oraz do zaoszczędzenia czasu pracownika. Ma on bowiem prawo wykonać badania w godzinach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca — przyznaje Dominika Kołodziejska — Koza, adwokat kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci. Obawia się ona jednak, że mogą powstać trudności z pozyskaniem odpowiednich zaświadczeń od poprzedniego pracodawcy, które potwierdzałyby prawo do zwolnienia z badań zatrudnianego pracownika.

— Ustawodawca powinien rozważyć regulacje, która wprost nakazywałyby wydanie pracownikowi zaświadczeń — podkreśla Dominika Kołodziejska — Koza.

Potrzebne wytyczne

Według Agnieszki Matusik, radcy prawnego AMlegal Kancelaria Radców Prawnych, problemem może być także to, kto i w jaki sposób określi, czy praca u nowego pracodawcy jest wykonywana na stanowisku o takich samych warunkach.

— Czy pracodawca, bez żadnych wytycznych będzie w stanie zakwalifikować daną pracę jako wykonywaną w tych samych warunkach, co u poprzedniego pracodawcy? — stawia pytanie autorowi projektu Agnieszka Matusik.

Jej zdaniem, główne wskazówki powinny zostać określone przez ustawodawcę — tak, aby ułatwić pracodawcy podjęcie decyzji, czy nowego pracownika wysłać na badania lekarskie, czy z tego zrezygnować i posłużyć się aktualnym orzeczeniem lekarskim wydanym na zlecenie poprzedniego pracodawcy.

— W niektórych przypadkach łatwiej będzie pracodawcy skierować pracownika na ponowne badania lekarskie niż zastanawiać się, czy praca na budowie autostradyna stanowisku operatora równiarki jest pracą wykonywaną w takich samych warunkach, co praca operatora równiarki na budowie drogi lokalnej — konkluduje radca z kancelarii AMlegal. Projektowana deregulacja nie rozwiewa takich wątpliwości. Nie odnosi się do nich także uzasadnienie projektu. Proponowana zmiana zapowiada jedynie rozszerzenie obecnego przywileju, nie ingeruje w inne przepisy dotyczące obowiązkowych badań lekarskich. Stanowią one, że pracodawca nie może nikogo dopuścić do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego. Za brak takich badań ponosi on odpowiedzialność. Jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a kara grzywny sięga od 1000 zł do 30 tys. zł.

Resort gospodarki chce, aby jego kolejna ustawa deregulacyjna weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Kiedy na badania
Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzone w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas, w którym nie wykonuje prac w związku z przeprowadzanymi badaniami, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Dla kogo badania lekarskie

Badania wstępne
Według obecnych przepisów, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Ten obowiązek nie dotyczy osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Badania okresowe
Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim — ich częstotliwość i zakres zależy od rodzaju wykonywanej pracy, a także pełnionych funkcji.

Badania kontrolne
W przypadku niezdolności do pracy, dłuższej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik musi przejść kontrolne badania lekarskie, których celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Nowa praca bez wizyty u lekarza