Nowa uproszczona restrukturyzacja jest gotowa

opublikowano: 15-06-2021, 20:00

Od pierwszego grudnia covidową uproszczoną restrukturyzację zastąpi znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Na czym polega?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Od kiedy będzie działać nowa uproszczona restrukturyzacja?
  • Czym będzie się różniła od dotychczasowego uproszczonego postępowania?
  • Na czym będzie polegać szczelniejsza ochrona dotycząca zakazu egzekucji i wypowiadania kluczowych umów?

To już pewne – uproszczona restrukturyzacja zostanie w polskim prawie na stałe. Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Zgodnie z nią 1 grudnia tego roku covidowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) ustąpi miejsca znowelizowanemu postępowaniu o zatwierdzenie układu.

746Tyle uproszczonych restrukturyzacji zostało otwartych od początku obowiązywania tego postępowania, do końca I kwartału br. – wyliczyli analitycy MGW Corporate Consulting Group. To stanowi aż 71 proc. wszystkich otwartych restrukturyzacji

Bez przerwy

Zniesiona została także luka, w czasie której przedsiębiorcy nie mogliby skorzystać ani ze starego ani z nowego rozwiązania.

– Przyjęta nowelizacja ustawy o KRZ przedłuża termin obowiązywania dotychczasowego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do końca listopada 2021 r. A już od 1 grudnia będzie można korzystać ze znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu, które zastąpi uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zwraca uwagę Karol Tatara, doradca restrukturyzacyjny i radca prawny w kancelarii Tatara i Współpracownicy.

Plusy i minusy
Plusy i minusy
– Duży plus rozwiązania, które zastąpi uproszczoną restrukturyzację, to szerszy i bardziej elastyczny zakres ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów. Natomiast wpływ wierzycieli na tok postępowania jest zbyt mały - mówi Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat i wspólnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal
Marek Wiśniewski

UPR stał się dominującą formą restrukturyzacji w Polsce, głównie ze względu na pozasądowy charakter, krótki czas trwania oraz ochronę dłużnika. Znowelizowane postępowanie też ma takie zalety. Obwieszczenie o otwarciu postępowania nadal będzie się odbywać poza sądem.

– Tyle, że dokona go nadzorca układu, a nie dłużnik, jak było dotychczas – zwraca uwagę Karol Tatara.

– Jest to co do zasady pozytywna zmiana, za którą przemawia także praktyka. Ta z kolei jasno wskazuje, że w większości przypadków po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym to właśnie on, jako profesjonalny podmiot, przygotowywał stosowne dokumenty, co eliminowało szereg błędów – mówi Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz prezes PMR Restrukturyzacje.

Nadzorca może odmówić dokonania obwieszczenia, jeśli w ciągu ostatnich dziesięciu lat było prowadzone takie postępowanie.

– Uważam, że to zbędny rygor. Podobnych wymogów nie ma w przypadku pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych – mówi Małgorzata Anisimowicz.

Z kolei Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat i wspólnik w Kancelarii Filipiak Babicz Legal, twierdzi, że dziesięcioletnia karencja pozwoli wyeliminować nadużycia, wynikające z kuszącej łatwości skorzystania z tego narzędzia.

Dodaje, że nadal to przedsiębiorca będzie wybierał samodzielnie doradcę restrukturyzacyjnego, który jako nadzorca układu poprowadzi postępowanie na etapie przedsądowym, w czasie którego dłużnik złoży wierzycielom propozycje układowe, a wierzyciele będą głosowali nad przyjęciem układu.

– Dłużnik zdecyduje o momencie udzielenia ochrony na skutek obwieszczenia dokonanego w elektronicznym KRZ. Po reformie warunkiem obwieszczenia będzie jednak przygotowanie nie tylko spisów wierzytelności oraz propozycji układowych, ale też wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Nadal jednak nikt nie będzie weryfikował treści oraz jakości tych dokumentów – mówi Patryk Filipiak.

– Pytanie tylko, czy drobny przedsiębiorca, będzie miał odpowiednią wiedzę i zasoby, aby stworzyć plan restrukturyzacyjny? Co w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z wierzytelnościami publicznoprawnymi, w przypadku których należałoby sporządzić test prywatnego wierzyciela – zastanawia się Małgorzata Anisimowicz.

Szczelniejsza ochrona

Zostaje też ochrona polegająca na zakazie egzekucji oraz wypowiadaniu niektórych umów.

– Rozciągnie się ona jednak także na etap sądowy, podczas którego sąd rozważy, czy zawarty układ jest zgodny z prawem, możliwy do wykonania oraz nie krzywdzi rażąco wierzycieli. Wniosek o zatwierdzenie układu może być złożony w ciągu czterech miesięcy od momentu otwarcia postępowania, a zatem łącznie z etapem sądowym typowe postępowanie może trwać od pięciu do siedmiu miesięcy, w zależności od tego, czy wierzyciele skorzystają z możliwości zaskarżenia. Możliwe będą także krótsze procedury pod warunkiem, że będą lepiej przygotowane i głosowanie odbędzie się szybciej niż w maksymalnych ustawowych terminach – mówi Patryk Filipiak.

Ponadto ochrona przed egzekucją będzie szczelniejsza, ponieważ wszyscy wierzyciele, w tym zabezpieczeni rzeczowo (hipoteką, czy zastawem), będą mieli czasowy zakaz windykacji i to niezależnie od tego, jakie propozycje układowe przedstawi im dłużnik.

– Negocjacje układowe będą się więc toczyły bez przymusu, co wzmocni pozycję wierzycieli niezabezpieczonych. W tym zakresie ustawodawca zbyt daleko odsunął się od treści hipoteki lub zastawu i za mocno ograniczył prawa wierzycieli zabezpieczonych – uważa Patryk Filipiak.

Do tego regulacja o zakazie wypowiadania kluczowych dla przedsiębiorcy umów gospodarczych będzie elastyczniejsza.

– Obecnie, sztywny katalog obejmuje umowy najmu, dzierżawy oraz umowy finansowe, ale nie chroni przed wypowiedzeniem kontraktów stanowiących podstawy biznesowe dla dłużnika. Po zmianie, to nadzorca układu oceni, które umowy powinny być chronione i obwieści o nich w KRZ. Kontrahenci, którzy się z taką oceną nie zgodzą, będą mogli odwołać się do sądu cywilnego – mówi Patryk Filipiak.

Zmieniają się także nieco uprawnienia nadzorcy układy.

– Czynności dłużnika przekraczające zwykły zarząd wymagać będą zgody nadzorcy pod rygorem nieważności. Zwiększy się zatem odpowiedzialność nadzorcy wobec wierzycieli, choć - podobnie jak obecnie - będzie ona miała tylko odszkodowawczy charakter. Wierzyciele nadal nie będą mieli wpływu na wybór nadzorcy ani na jego odwołanie lub zmianę. Uchylenie przez sąd ochrony w sytuacji nadużycia nadal będzie możliwe na wniosek wierzycieli i nadal będzie skuteczne natychmiast, choć dłużnikowi przyznano prawo zaskarżenia do sądu okręgowego – mówi Patryk Filipiak.

Wierzyciele bez wpływu

Nowa uproszczona restrukturyzacja może stać się głównym sposobem na ratunek dla prostszych przypadków, w których nie jest potrzebna głęboka naprawa biznesu dłużnika – tu nadal prym będzie wiodło postępowanie sanacyjne.

– Cieszy szerszy i elastyczniejszy zakres ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów. Można mieć natomiast wątpliwości co do zbyt małego wpływu wierzycieli na tok postępowania. Nie da się ukryć, że głównym jego aktorem i protagonistą jest sam dłużnik. Wierzyciele powinni móc jednak wpływać na zmianę nadzorcy układu, któremu nie ufają, jak również skuteczniej walczyć o uchylenie ochrony w przypadkach nadużyć – uważa Patryk Filipiak.

Z kolei Karol Tatara zwraca uwagę, że zabrakło w nowym UPR zniesienia ograniczeń zastosowania tego rozwiązania w przypadku emitentów obligacji.

– Wprowadzenie przepisów dotyczących UPR w zasadniczej części do regulacji dotyczącej postępowania o zatwierdzenie układu oceniam pozytywnie. Niemniej życie zweryfikuje czy wprowadzone zmiany rzeczywiście poprawią efektywność postępowania o zatwierdzenie układu – podsumowuje Krzysztof Gołąb, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

Pięć założeń nowej uproszczonej restrukturyzacji

1. Można z niej skorzystać raz na dziesięć lat.

2. Obwieszczenia o otwarciu postępowania dokonuje nadzorca układu, a nie dłużnik.

3. Wszyscy wierzyciele, w tym zabezpieczeni rzeczowo, w trakcie postępowania mają czasowy zakaz windykacji, niezależnie od tego, jakie propozycje układowe przedstawi im dłużnik.

4. Obowiązuje zakaz wypowiadania kluczowych dla przedsiębiorcy umów gospodarczych, ale to nadzorca układu oceni, które umowy powinny być chronione i obwieści o nich w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

5. Wniosek o zatwierdzenie układu może być złożony w ciągu czterech miesięcy od momentu otwarcia postępowania

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane