O czym pamiętać przed wyborem nazwy firmy

Alicja Rytel, Adwokat, kancelaria Patpol Legal
opublikowano: 12-01-2020, 22:00

Wybierając nazwę dla swojej działalności gospodarczej, warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym można zapobiec roszczeniom związanym z naruszeniem cudzych praw przez firmę przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 43 par. 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa „pod firmą”. W przypadku osób fizycznych firmą jest obowiązkowo imię i nazwisko tej osoby, co nie wyklucza włączenia do firmy innych dowolnie wybranych określeń. Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Tym samym przedsiębiorcy zasadniczo mają znaczną dowolność w wybraniu określenia, pod którym będą występować na rynku. Należy jednak pamiętać, że firma przedsiębiorcy może naruszać prawa innych osób i jej wyboru należy dokonywać ostrożnie. Przede wszystkim, w myśl Kodeksu cywilnego, firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Wybierając zatem określenie zbyt podobne do firmy innego przedsiębiorcy z tej samej branży, można narazić się na zarzut naruszenia jego prawa do firmy. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało naruszone, może żądać m.in. usunięcia skutków naruszenia, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania uzyskanej korzyści.

Potencjalne naruszenie przez firmę praw osób trzecich może dotyczyć także innych obszarów. Firma przedsiębiorcy może naruszać cudze prawo ochronne na znak towarowy. Trzeba tutaj pamiętać, że znak towarowy rejestrowany jest dla konkretnych towarów i usług i jest chroniony zasadniczo w odniesieniu do tych towarów i usług. Zatem przykładowo firma przedsiębiorcy świadcząca usługi fryzjerskie, identyczna, jeśli chodzi o znak towarowy zarejestrowany dla usług budowlanych, nie powinna go naruszać. Do naruszenia może dojść w sytuacji, gdy firma przedsiębiorcy inkorporuje znak towarowy i wprowadza pod tą firmą do obrotu towary lub świadczy usługi, dla których zarejestrowano ten znak. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia szkody.

Warto wspomnieć, że używanie określonej nazwy handlowej przedsiębiorstwa, niekoniecznie jako określenia, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Jednym z takich czynów jest oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in. zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków.

Co zrobić, by uchronić się przed powyższymi roszczeniami? Przede wszystkim należy zbadać dany rynek pod kątem występowania podobnych oznaczeń. Ponadto można przeszukać powszechnie dostępne, również online, rejestry, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy czy też Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Istnienie zarejestrowanych znaków towarowych może zostać zweryfikowane np. za pośrednictwem dostępnej w internecie bazy Urzędu Patentowego RP lub Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Podjęcie tych działań może zminimalizować ryzyko naruszenia cudzych praw i pojawienia się związanych z tym roszczeń.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Alicja Rytel, Adwokat, kancelaria Patpol Legal

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu