Obroty na GPW w styczniu 2013 r.

DI
opublikowano: 01-02-2013, 19:18

GPW opublikowała dane o obrotach za pierwszy miesiąc 2013 r. Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w styczniu 2013 r. wyniosła 20,9 mld zł i wzrosła o 17,6% w stosunku do stycznia 2012 r.

Całkowite obroty akcjami na Głównym Rynku wyniosły 30,5 mld zł w styczniu br., co jest drugą najwyższą wartością całkowitych miesięcznych obrotów w historii GPW

Na koniec stycznia 2013 r. wartość emisji obligacji nieskarbowych na rynku Catalyst wyniosła 54,2 mld zł - wzrost o 35,3% - a wartość obrotów sesyjnych zwiększyła się o 83,1% w porównaniu do stycznia 2012 r.

Wartość obrotu w transakcjach kasowych i warunkowych na  Treasury BondSpot Poland w styczniu 2013 r. wyniosła 82,5 mld zł (spadek o 7,4% rdr)

Całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach Grupy GPW, obejmujący transakcje spot i transakcje terminowe, wzrósł prawie trzykrotnie rdr do 9,3 TWh w styczniu 2013 r.

Główny Rynek
Wartość obrotów ogółem w styczniu 2013 r. wyniosła 30,5 mld zł i była o 67,3% wyższa od obrotów w styczniu 2012 r. Dzięki wysokim obrotom, zarówno w transakcjach sesyjnych jak i w transakcjach pakietowych, jest to druga najwyższa miesięczna wartość obrotów ogółem od początku notowań na GPW.
Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w styczniu 2013 r. wyniosła 20,9 mld zł i wzrosła o 17,6% w stosunku do stycznia 2012 r. Jest to najwyższa miesięczna wartość obrotów sesyjnych od września 2011 roku.

Średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych na Głównym Rynku GPW osiągnęła w styczniu 2013 r. poziom 949,5 mln zł i była o 12,3% wyższa niż w styczniu 2012 r. Średnia dzienna liczba transakcji sesyjnych spadła o 9,0% rdr (z 51,9 tys. do 47,2 tys.).
W ciągu dwunastu miesięcy do końca stycznia 2013 r. indeks WIG zyskał 14,4%, a od początku roku spadł o 1,3%.

NewConnect
W styczniu 2013 r. wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect wyniosła 82,3 mln zł, co oznacza wzrost wobec stycznia 2012 r. o 18,0%. Wartość obrotów ogółem wzrosła o 13,4%, z 76,1 mln zł w styczniu 2012 r. do 86,4 mln zł w styczniu 2013 r.
Średnia dzienna wartość obrotów sesyjnych w styczniu 2013 r. wyniosła 3,7 mln zł i była wyższa o 12,7% w porównaniu do stycznia 2012 r. Liczba transakcji sesyjnych wzrosła z 56,4 tys. w styczniu 2012 r. do 71,0 tys. w styczniu 2013 r. (+25,7%). Jednocześnie średnia dzienna liczba transakcji sesyjnych wzrosła o 20,0% (z 2,7 tys. do 3,2 tys.).
NCIndex od początku roku zyskał 1,4%, a w ciągu dwunastu miesięcy do końca stycznia 2013 r., stracił 18,4%.

Rynek Instrumentów Pochodnych
Kontrakty terminowe – miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł w styczniu 2013 r. 0,6 mln i był niższy o 21,4% względem stycznia 2012 r. Liczba otwartych pozycji w indeksowych kontraktach terminowych wyniosła 110,1 tys. na koniec stycznia 2013 r. i była niższa o 9,4% niż rok wcześniej.
Opcje – w styczniu 2013 r. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 49,4 tys. szt., co oznacza wzrost o 39,6% w porównaniu do stycznia 2012 r. (35,4 tys. szt.).

Rynek Instrumentów Dłużnych
Catalyst
Wartość emisji serii notowanych (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec stycznia wyniosła 54,2 mld zł wobec 40,1 mld zł rok wcześniej (wzrost o 35,3%). Miesięczna wartość obrotów sesyjnych wzrosła o 83,1%, z 86,8 mln zł w styczniu 2012 r. do 158,9 mln zł w styczniu 2013 r. Liczba transakcji sesyjnych w styczniu 2013 r. wzrosła ponad dwukrotnie do 5,8 tys. wobec 2,7 tys. w styczniu 2012 r.
Treasury BondSpot Poland
W styczniu 2013 r. obroty w transakcjach kasowych na Treasury BondSpot Poland spadły o 7,3% do 37,2 mld zł, w porównaniu do stycznia 2012 r. W transakcjach warunkowych wartość obrotu wyniosła 45,4 mld zł w styczniu 2013 r. wobec 49,0 mld zł w styczniu 2012 r.
Rynek Instrumentów Strukturyzowanych
Produkty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne – wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi wzrosła o ponad 50% z 21,7 mln zł w styczniu 2012 r. do 32,8 mln zł w styczniu 2013 r.
ETF – w pierwszym miesiącu roku wartość obrotu ETF wyniosła 10,2 mln zł w 2013 r. wobec 29,0 mln zł rok wcześniej.
Rynek Towarowy
Energia elektryczna – wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynkach energii elektrycznej Grupy GPW wyniósł w styczniu 2013 r. 7,3 TWh i wzrósł ponad czterokrotnie wobec 1,6 TWh w styczniu 2012 r. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł z 1,8 TWh w pierwszym miesiącu 2012 r. do 2,0 TWh w styczniu 2013 r. (wzrost o 8,6%).
Prawa majątkowe – miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych spadł w styczniu 2013 r. względem stycznia 2012 r. o 28,0% z 4,7 TWh do 3,4 TWh.

W styczniu 2013 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o jedną więcej niż w styczniu 2012 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Obroty na GPW w styczniu 2013 r.