Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 14-06-2021, 14:39

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, zawiadamiam o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 65/2021 z 20.05.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiatach: łowickim, skierniewickim, brzezińskim, łódzkim wschodnim oraz w Mieście Łódź, w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek”, zadanie 2 - „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice-Łódź”, w ramach zadania określonego w art. 38, pkt. 4, lit. g ustawy: „Budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”. W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie, stosownie do art. 133 kpa w związku z art. 29 ustawy, przekazane zostało do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 15.06.2021 r. poprzez obwieszczenie zamieszczone w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, gminach: Łyszkowice, Lipce Reymontowskie, Jeżów, Koluszki, Andrespol, Nowosolna, Mieście Łódź, oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane