Pakiety dla korporacji

Martyna Mroczek
opublikowano: 26-09-2007, 00:00

Gdy mowa o kontach dla korporacji, banki chętnie podkreślają swe indywidualne podejście do każdego klienta. Mimo tego wiele z nich oferuje gotowe pakiety usług.

Gdy mowa o kontach dla korporacji, banki chętnie podkreślają swe indywidualne podejście do każdego klienta. Mimo tego wiele z nich oferuje gotowe pakiety usług.

ankowość korporacyjna to w dużym stopniu indywidualne podejście do klienta, a nie gotowe zestawy, jak dla MSP. Jednak wybór między zestawami usług jest łatwiejszy niż kompletowanie wszystkich potrzebnych produktów samodzielnie. Poza tym, wykupienie pakietu oznacza mniej formalności i mniej czasu spędzonego w banku.

Ile banków, tyle pomysłów

Kredyt Bank nie dołącza żadnych produktów do firmowego rachunku bieżącego, za to oferuje dwa pakiety, które dają dostęp do wielu usług.

- Pakiet Startowy (miesięczna opłata 600 zł) dla nowych klientów to nielimitowana liczba krajowych przelewów elektronicznych, realizacja zleceń stałych, prowadzenie rachunku bieżącego, dowolna liczba rachunków pomocniczych, abonament VideoTEL oraz szkolenie w siedzibie klienta.

- W Pakiecie Lojalnościowym klient dodatkowo otrzymuje wyciągi papierowe i telefoniczną informację o saldzie na rachunku. Opłata miesięczna wynosi 999 zł.

Z kolei w Citibanku Handlowym korporacja ma do wyboru dwa pakiety:

- Rozwojowy jest bezpłatny przez pierwsze 3 miesiące. Potem korzystanie z pakietu pozostanie darmowe, jeżeli średnie miesięczne saldo na CitiBusiness będzie przekraczać 40 tys. zł. W przeciwnym przypadku miesięczna opłata wyniesie 95 zł. Pakiet Rozwojowy to — oprócz rachunku bieżącego — dwa konta pomocnicze, 3 karty płatnicze, telefoniczna obsługa klienta oraz dostęp do bankowości internetowej.

- Przy wykupieniu Pakietu Premium — droższego o 25 zł — liczba pomocniczych rachunków wzrasta z dwóch do trzech, zmniejszają się opłaty za transakcje, a dostęp do telefonicznej obsługi klienta staje się darmowy.

BRE Bank zamiast zwykłego rachunku oferuje klientom korporacyjnym Zintegrowaną Umowę Rachunku Bankowego. W ramach ZURB firma otrzymuje rachunek bieżący i pomocniczy, karty płatnicze, dostęp do bankowości internetowej, lokat terminowych, transakcji wymiany walut oraz wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych.

W BOŚ uprzywilejowane są firmy o przychodach rocznych od 3 do 15 mln zł. Mogą one skorzystać z pakietu iBoss, w ramach którego za 39 zł miesięcznie, oprócz rachunku, karty płatniczej i dostępu do bankowości elektronicznej, otrzymują limit debetowania konta do 15 tys. zł (overdraft) i możliwość lokowania nadwyżek finansowych na jednodniowych lokatach (overnight).

W Nordea klient w ramach jednego z dwóch oferowanych pakietów otrzymuje karty płatnicze i możliwość zasięgnięcia porad w zespole specjalistów, w skład którego wchodzą doradca bankowy, specjalista ds. zarządzania gotówką, dealer, specjalista ds. trade finance i specjalista ds. leasingu. Pomogą oni, w miarę potrzeby, wybrać dodatkowe usługi spoza pakietów.

- Pakiet eFirma+ to rachunek bieżący z dostępem do bankowości internetowej.

- Pakiet Solo Corporate to system bankowości elektronicznej i możliwość zintegrowania z systemami księgowymi.

Ilu klientów, tyle potrzeb

Wiele banków stawia na indywidualne podejście do klientów korporacyjnych, dlatego nie oferuje pakietów, lecz wiele usług do wyboru.

Takim bankiem jest np. Raiffeisen, w którym firma prowadząca rachunek ma możliwość skorzystania z produktów Treasury (organizacja emisji papierów dłużnych, strategie opcyjne, produkty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej), Cash Management (zarządzanie saldami, masowe polecenia zapłaty, obsługa gotówkowa), finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania handlu (faktoring, forfaiting, akredytywy, gwarancje), bankowości inwestycyjnej za pośrednictwem Raiffeisen Investents (pozyskiwanie inwestorów, niepubliczne emisje akcji, doradztwo).

Deutsche Bank Polska zajmuje się wyłącznie korporacjami, zostawiając klientów detalicznych oraz sektor małych i średnich firm dla swej siostrzanej spółki Deutsche Bank PBC, więc jego oferta jest dość bogata. Obejmuje usługi maklerskie i powiernicze, doradztwo przy leasingu i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, zabezpieczanie ryzyka (hedging), bankowość inwestycyjną, finansowanie strukturyzowane, rozwiązania z zakresu zarządzania płynnością (cash pooling), obsługę transakcji w handlu zagranicznym.

PKO BP klientom korporacyjnym oferuje m.in. cash pooling i System Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich. Bank jest w trakcie przygotowywania gotowych pakietów dla korporacji. Mają one obniżyć ceny oraz uprościć procedury w banku.

Bank jest twoim partnerem

Gdy mowa o naprawdę dużych pieniądzach, ważne jest zdywersyfikowanie kapitału. Korporacja nie może ryzykować, że w trudnej sytuacji zabraknie jej źródeł finansowania. Dlatego warto polegać na kilku bankach jednocześnie. Taką strategię obrała np. KGHM Polska Miedź. Teraz spółka jest w fazie dużej płynności finansowej, ale gdy czasy były gorsze, potrzebowała banków, które mają nie tylko bogatą ofertę produktów, lecz także kompetentne doradztwo. A przede wszystkim — ufają stałym klientom.

Decydujemy się na współpracę z tymi bankami, które mają odpowiednio bogatą i konkurencyjną ofertę produktów i usług, a także są w stanie sprostać naszym oczekiwaniom wobec poziomu serwisu. Bank musi znać i rozumieć branżę, w której działamy i dysponować dużym kapitałem. Dlatego wybieramy czołowe międzynarodowe banki oraz największe lokalne banki działające na rynku usług korporacyjnych. Ich niewątpliwą zaletą jest lokalne usytuowanie analityków oraz decydentów. Moim zdaniem bank to dla korporacji przede wszystkim partner, który jest gotowy współpracować z firmą zarówno w okresie koniunktury, jak i dekoniunktury — zaznacza Piotr Tokarczuk, dyrektor naczelny ds. finansów w KGHM Polska Miedź.

Konta dla korporacji (TABELA)

Bank Oprocentowanie rachunku Oprocentowanie Maksymalna wysokość Usługi dodatkowe podstawowego limitu w rachunku limitu kredytowego w rachunku

Bank negocjowane WIBOR 1M + 4 proc. wysokość zależy od obrotów bankowość elektroniczna Corporate Internet Banking Polskiej i sald na rachunku z autoryzacją za pomocą karty chipowej; Spółdzielczości karty płatnicze VISA Business Electron i Visa Business; usługa telefonicznej informacji na hasło; komunikaty SMS; atrakcyjna oferta lokat krótko- i długoterminowych; kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej, w tym kredytowa linia hipoteczna

BGŻ 0 proc. negocjowane negocjowana rachunki pomocnicze złotowe; rachunki walutowe; Home Banking; bankowość internetowa — eBGŻ; bankowość telefoniczna — TeleBGŻ; karta debetowa Maestro Business, karty typu charge: MasterCard Business lub złota karta MasterCard Business

BOŚ 0,1 proc., środki w wysokości WIBOR limit overdraft w ramach bankowość internetowa BOŚBank24; karta Maestro Business; powyżej 50 tys. zł + marża bankowa, pakieru iBOSS (do 15 tys. zł) limit do debetowania konta do 15 tys. zł (overdraft), możliwość oprocentowane są zróżnicowana kredyt w rachunku bieżącym, dolokowania nadwyżek finansowych na jednodniowych lokatach na WIBID zależnie o który może się ubiegać każdy, overnight; Token służący do logowania się do systemu oraz od oceny uzależniony od zdolności możliwość zakupu zestawu do bezpiecznego podpisu zdolności kredytowej klienta i wielkości elektronicznego kredytowej obrotów na rachunku

BRE Bank negocjowane negocjowane zależny od wielkości internetowy system bankowości elektronicznej iBRE; obrotów i zdolności lokaty terminowe; natychmiastowe transakcje wymiany walut; kredytowej wpłaty i wypłaty gotówkowe zamknięte; karty płatnicze; oraz poziomu dostęp do rachunku on-line; zarządzanie rachunkami 24godz./dobę; cross selling zaawansowany moduł raportowy; wymiana danych w postaci zleceń i bez kontrahentów między systemem, a systemami finansowo-księgowymi klienta

Citi Handlowy standard 0,01 proc., negocjowane negocjowane system bankowości elektronicznej Citidirect; maksymalnie 2 karty dla rachunków walutowych debetowe, 5 kart typu charge Visa Business oraz elektroniczne 0 proc., powyżej 30 mln zł wyciągi bankowe oprocentowanie negocjowane

DnB NORD 0,1 proc. do negocjacji negocjowane negocjowane dostęp do bankowości internetowej NORDnet; możliwość ubiegania się Polska o limit kredytowy w PLN bądź walutach obcych; możliwość dokonywania lokat nadwyżek finansowych w PLN lub walutach obcych (rachunek oprocentowany progresywnie); możliwość otwarcia rachunku pomocniczego do rachunku bieżącego oraz rachunku ESCROW (zastrzeżonego oraz powierniczego)

Deutsche oprocentowanie złotowego negocjowane negocjowane karty kredytowe; bankowość elektroniczna (db-direct Bank Polska rachunku bieżącego wynosi internet lub db-direct MultiCash) wraz z dostępem do infolinii; 0,1 proc. i jest naliczane od rozwiązania z zakresu zarządzania płynnością firmy (pooling minimalnego salda 50 tys. zł krajowy i transgraniczny); dedykowany zespół obsługi klienta; lub równowartości w EUR i USD dzienne/tygodniowe raporty na temat sytuacji makroekonomicznej przygotowywane przez głównego ekonomistę

DZ Bank PLN — 0,25 proc. od 50 tys. zł negocjowane negocjowane karty płatnicze Visa Business; lokaty na stopę stałą i zmienną; USD — 0,15 proc. od 10 tys. USD lokaty terminowe w PLN, EUR i USD o terminach zapadalności do 1 roku; EUR — 0,25 proc. od 10 tys. EUR lokaty overnight; transakcje zakupu i sprzedaży walut; krajowe i zagraniczne przelewy pieniężne, w tym zbiorcze zlecenia przelewów; bieżące rozliczenia operacji związanych z kredytami; realizowanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych; bankowość elektroniczna i internetowa; indywidualny opiekun

Fortis Bank negocjowane negocjowane negocjowane zlecanie krajowych i zagranicznych przelewów bankowych; karta Visa Business; zawieranie transakcji terminowych forward; otwieranie akredytyw krajowych i zagranicznych; oddawanie do inkasa gotówki w formie zamkniętej

Kredyt Bank 0,25 proc. WIBOR/LIBOR kredyt w PLN, USD lub EUR dodatkowe usługi w ramach pakietów + wynegocjowana w wysokości maks. 3-krotności marża średniomiesięcznych obrotów na rachunku z ostatnich 3 miesięcy

Nordea negocjowane negocjowane negocjowane elektroniczne kanały dostępu; karta Visa Business; dedykowany każdej korporacji zespół specjalistów

PKO BP 0,01proc. Dopuszczalne Saldo 50 tys. zł bankowość elektroniczna; karty płatnicze; własny opiekun/doradca Debetowe (alternatywa dla kredytu w rachunku bieżącym) 15 proc.

Raiffeisen 0,1 proc. od salda negocjowane negocjowane własny doradca; karty debetowe, charge i kredytowe Bank powyżej 10 tys. zł

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Martyna Mroczek

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu