Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 sierpnia 2006

Polska Agencja Prasowa SA
09-08-2006, 20:17

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 sierpnia

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 sierpnia

 

ASSECO, SOFTBANK

Połączony Softbank i Asseco Poland mogą mieć w 2007 r. ponad 100 mln zł zysku netto. Wcześniejszy parytet wymiany akcji Softbanku na walory Asseco nie jest ostateczny i jeszcze może ulec zmianie - poinformowali na środowej konferencji prasowej przedstawiciele Asseco Poland i Softbanku.

W swoim raporcie na temat Softbanku i Asseco Poland analitycy KBC Securities prognozują, że połączone spółki w przyszłym roku mogą mieć 108,9 mln zł zysku netto i 1,33 mld zł przychodów.

Podpisanie planu połączenia Softbanku i Asseco Poland planowane jest w sierpniu. Na wrzesień planowane jest podanie planu połączenia, a w listopadzie mają się odbyć walne zgromadzenia obu spółek, które zatwierdzą połączenie. Rejestracja połączenia, emisja akcji aportowych i menedżerskich oraz rozpoczęcie notowań akcji połączonych spółek nastąpi w styczniu 2007 roku.

Softbank i Asseco Poland podpisały porozumienie o połączeniu w maju. Nastąpi ono poprzez przeniesienie majątku Asseco za akcje, które Softbank wyda akcjonariuszom Asseco. Po połączeniu spółka przyjmie nazwę Asseco Poland. Dzięki fuzji oszczędności mają wynieść około 10-15 mln zł rocznie.

Według wcześniejszych informacji stosunek wymiany akcji ma wynieść 5,2311 akcji połączeniowych za jedną akcję Asseco.

Po pierwszym półroczu 2006 roku skonsolidowany zysk netto Softbanku wyniósł 15,2 mln zł, a przychody 216,6 mln zł.

Grupa Asseco Poland w pierwszym półroczu 2006 roku uzyskała 14,3 mln zł zysku netto, przy 153,4 mln zł przychodów.

BGŻ

Agencja Moody's podwyższyła rating siły finansowej (BFSR) dla Banku Gospodarki Żywnościowej do D minus z E plus. Perspektywa ratingu jest stabilna - poinformowała agencja w komunikacie.

Rating krótko i długoterminowych depozytów pozostał nie zmieniony na poziomie A2/P-1. Został podtrzymany ze względu na oczekiwane wsparcie udziałowców BGŻ - Rabobanku, który posiada 35,3 proc. oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który ma 15 proc. BGŻ.

"Podwyższenie ratingu odzwierciedla rozwój BGŻ, od czasu akwizycji ponad 50,3 proc. banku przez Rabobank i EBOR, pod koniec 2004 roku, a także spodziewanej kontynuacji tych trendów w przyszłości" - napisano w komunikacie.

BOŚ

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) wydała zezwolenie na wykonywanie przez Skarb Państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO BP prawa ponad 75 proc. głosów na WZA Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) SA - podała Komisja w komunikacie.

Po tym jak akcjonariuszowi BOŚ, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), nie udało się przejąć kontroli nad bankiem, zgodził się on sprzedać akcje BOŚ pozostałym akcjonariuszom.

W ten sposób akcje należące do SEB i stanowiące 47,50 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA BOŚ odkupiły: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, fundusze wojewódzkie i PKO BP, który wcześniej nie posiadał akcji BOŚ. Wcześniej NFOŚ i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska miały łącznie już 50,42 proc. głosów na WZA BOŚ.

COMPUTERLAND

ComputerLand wezwał do sprzedaży 417 tys. 128 akcji Emaksu, czyli 33 proc., oferując 147 zł za papier - poinformował w środowym komunikacie pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Zapisy będą przyjmowane od 22 sierpnia do 4 września.

"W wypadku dojścia wezwania do skutku, wzywający zamierza zwiększyć bezpośrednio lub pośrednio swoje zaangażowanie w spółkę. Jednakże wzywający nie zamierza przekroczyć progu 66 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano w komunikacie.

ComputerLand liczy, że przejęcie kontroli nad spółką pozwoli na stworzenie grupy kapitałowej, która będzie liderem na rynku usług IT dla sektora energetycznego, bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej, a także branży logistycznej oraz masowego druku i wysyłki korespondencji.

Computerland otrzymał już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Emaksem.

ELDORADO

Po dwóch kwartałach grupa Eldorado osiągnęła 666,6 mln zł przychodów i 15,4 mln zł zysku netto. Zarząd spółki podtrzymuje plan osiągnięcia w całym roku 1,4 mld zł przychodów - poinformował podczas środowej konferencji prasowej prezes Eldorado Artur Kawa.

W Eldorado trwa obecnie proces połączenia ze spółka BOS - dużym dystrybutorem na rynku FMCG. Eldorado i BOS podpisały w maju list intencyjny, zgodnie z którym Eldorado przejmie 100 proc. akcji BOS. Eldorado zapłaci własnymi akcjami, których zamierza wyemitować 6 mln 635 tys. 100.

Konsolidacja spółek jest uzależniona od zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Eldorado zamierza złożyć do UOKiK wniosek o pozwolenie na fuzję z BOS jeszcze w sierpniu.

Eldorado posiada obecnie 59 supermarketów Stokrotka oraz sieć 486 sklepów Groszek. W tym roku spółka zamierza otworzyć co najmniej 13 Stokrotek, nie mniej niż 80 Groszków, a także trzy nowe filie Eldorado. Prezes nie wyklucza, że nowo otwartych sklepów może być w tym roku więcej.

Akcjonariusze Eldorado zdecydowali w czerwcu, że z zysku osiągniętego w 2005 rok spółka wypłaci 35 gr bądź 2,76 zł dywidendy na akcję, w zależności od procesu zaawansowania konsolidacji z BOS. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 22 września, a dzień wypłaty na 20 listopada.

Eldorado to grupa kapitałowa posiadająca spółki detaliczne Stokrotka i Groszek, spółkę informatyczną Infinite i spółkę developerską Elpro.

Grupa kapitałowa BOS prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż artykułów FMCG (szybkozbywalnych); posiada 48 oddziałów, zaopatruje 27 tys. odbiorców, oferując im 10 tys. pozycji asortymentowych. W grupie kapitałowej BOS znajdują się również spółki detaliczne, które posiadają 81 sklepów na terenie północno- wschodniej i północno-zachodniej części Polski.

Po zakończeniu konsolidacji grupa będzie posiadać 8-10-proc. udziału w rynku.

W 2005 roku BOS osiągnął 2,53 mld zł przychodów, łącznie więc obroty spółek wyniosły 3,81 mld zł. W 2005 roku grupa Eldorado osiągnęła 1,28 mld zł przychodów i 20,8 mln zł zysku netto.

Głównym akcjonariuszem Eldorado jest obecnie Jarosław Wawerski, który posiada 18,7 proc. akcji. 15,5 proc. jest w rękach Artura Kawy, Grzegorz Wawerski posiada 5,1 proc. akcji, a Edward Wawerski 4,5 proc. Kolejne 6,9 proc. akcji należy go ING Nationale- Nederlanden Polska, 5,6 proc. do PZU Asset Management, a 5,2 proc. - do Commercial Union OFE.

ELEKTROBUDOWA

Elektrobudowa otrzymała zlecenie od Mostostalu Warszawa na wykonanie prac projektowych i budowlano-montażowych instalacji elektrycznej. Wartość zlecenia to 11,5 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Prace będą wykonywane w budowanym obiekcie - Centrum Wielofunkcyjne Bonifraterska w Warszawie i rozpoczną się w sierpniu tego roku; potrwają do 15 listopada 2007 roku.

"Wartość robót może wzrosnąć do 13.196.000 zł + VAT w przypadku dostaw i wykonywania aranżacji pomieszczeń podnajemców w sektorach biurowym, restauracyjnym i sprzedaży detalicznej" - napisano w komunikacie.

GTC

W środę, 9 sierpnia, nastąpił split akcji Globe Trade Centre (GTC) w stosunku 1:10 - poinformowała spółka w komunikacie. Operacja ma na celu zwiększenie płynności walorów na GPW.

Od środy kapitał zakładowy GTC dzieli się na 218 mln 31 tys. 540 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Decyzję o splicie akcji akcjonariusze GTC podjęli na walnym zgromadzeniu 14 czerwca tego roku.

INTERFERIE

Pierwsze notowanie praw do akcji serii B spółki Interferie odbędzie się w czwartek 10 sierpnia - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w środowym komunikacie. Cena emisyjna 5 mln akcji serii B została ustalona 6 zł.

Transza indywidualna Interferii obejmowała 1,25 mln akcji serii B, a instytucjonalna 3,75 mln akcji.

Kapitał z emisji firma chce przeznaczyć na program inwestycyjny, którego celem jest rozbudowa bazy turystycznej, umożliwiająca poszerzanie ofert usług wypoczynkowych połączonych z rehabilitacją i lecznictwem.

Interferie wchodzą w skład grupy KGHM. Po emisji nowi akcjonariusze obejmą 34,33 proc. kapitału spółki. Obecni właściciele spółki zobowiązali się do 12-miesięcznego lock-up na akcjach spółki.

Spółka Interferie oferuje usługi sanatoryjno-lecznicze, turystyczno-wypoczynkowe, hotelowe, organizację kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów oraz pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych.

OPOCZNO

Grupa Opoczna miała w II kwartale tego roku 356 tys. zł straty netto wobec 18,1 mln zł zysku netto (przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej) w analogicznym okresie 2005 r.

Spółka poinformowała w komunikacie, że zysk operacyjny spadł w okresie kwiecień-czerwiec do 1,34 mln zł z 26,2 mln zł rok wcześniej. Przychody nieznacznie wzrosły do 105,5 mln zł ze 103,3 mln zł. Sprzedaż w kraju stanowiła w II kw. 62,3 proc. przychodów, a za granicą 37,7 proc.

Po dwóch kwartałach strata netto grupy Opoczno wyniosła 6,7 mln zł, strata operacyjna 2,8 mln zł, a przychody 199,1 mln zł.

PKO BP

PKO BP sprzedał za 28,3 mln zł 35,4-proc. pakiet udziałów w Wawel Hotel Development - poinformował bank w komunikacie. Po transakcji PKO BP nie ma już udziałów w Wawel Hotel Development.

"(...) 8 sierpnia 2006 roku została zawarta umowa sprzedaży przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA 27.730 udziałów w Wawel Hotel Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 500 zł każdy, na rzecz Quinn Property Holdings Limited z siedzibą w Dublinie, nie powiązanego z PKO BP SA" - napisano w komunikacie.

POLKOMTEL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Polkomtela odwołało w środę ze stanowisk członków Rady Nadzorczej Stanisława Dobrzańskiego i Zygmunta Gzyrę.

Na ich miejsce akcjonariusze powołali Jacka Sochę i Andrzeja Dudka. Zarówno odwołani, jak i nowo powołani członkowie RN Polkomtela reprezentują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), do których należy 17,56 proc. akcji Polkomtela.

SOFTBANK

Grupa Softbanku miała w II kwartale 2006 roku 7,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 16,1 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk operacyjny Softbanku spadł do 8 mln zł z 18,1 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy spadł w stosunku do ubiegłego roku o 56 proc. ze względu na wysoki poziom zysku operacyjnego w II kwartale 2005, na co wpływ miało zaksięgowanie zwrotu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 11,3 mln zł.

"Bez zaksięgowania zwrotu podatku zysk operacyjny Grupy Softbank wzrósłby w II kwartale 2006 roku o 17,1 proc. rok do roku" - poinformował Softbank w komentarzu do wyników.

Podobnie było w przypadku zysku netto, który w okresie kwiecień- czerwiec spadł o 52,1 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednak bez uwzględnienia zwrotu podatku w 2005 roku, zysk netto byłby wyższy w II kwartale 2006 roku o 59,3 proc.

Przychody ze sprzedaży grupy w tym okresie wzrosły o 45 proc. w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku. Wzrost ten wynika głównie z rozszerzenia grupy o nowe podmioty. W 2005 roku spółka nabyła trzy spółki: Koma (w III kwartale 2005 roku) oraz Incenti i Gladstone Consulting Ltd (w IV kwartale 2005 roku). Przychody z sektora bankowego wyniosły w II kw. 65,7 mln zł, a z sektora administracji publicznej - 24,9 mln zł (o 132 proc. więcej niż przed rokiem).

Po dwóch kwartałach tego roku grupa miała 216,6 mln zł przychodów, 17,7 mln zł zysku operacyjnego i 15,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

TRANSPETROL

Słowacki rząd odkupi 49 proc. akcji Transpetrolu, które w 2002 roku sprzedał firmie Jukos - poinformował w środę minister gospodarki Słowacji Lubomir Jahnatek. Obecnie rząd Słowacji kontroluje 51 proc. operatora.

"Jukos akceptuje priorytet rządu w Bratysławie, który postanowił, iż Słowacja odkupi akcje Transpetrolu. Cena nie wydaje się problemem, wynosi ponad 100 mln USD. Uzgadniane są szczegóły techniczne" - powiedział przewodniczący komisji parlamentarnej ds. gospodarczych Marosz Kondrot.

Kondrot uczestniczył w środę w Bratysławie w spotkaniu słowackiego ministra gospodarki Lubomira Jahnatka z przedstawicielami Jukosu.

Transpetrol jest operatorem słowackiego odcinka ropociągu "Przyjaźń" o długości 515 km i mocy przesyłowej 21 mln ton ropy rocznie. Rurociąg Transpetrolu łączy się z systemami przesyłowymi Węgier i Chorwacji, a także Czech i Niemiec.

W 2002 roku 49 proc. akcji Transpetrolu za 74 mln USD kupił od słowackiego rządu Jukos.

Po upadku Jukosu ofertę kupna Transpetrolu złożyło polskie Przedsiębiorstwo Rurociągów Naftowych (PERN), węgierska firma MOL - Slovnaft, czeski operator rurociągów naftowych - CEPS AS, a także rosyjskie firmy Rosnieft i Gazprom.

TU EUROPA

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) podtrzymała zaskarżoną przez Getin Holding decyzję, sprzeciwiającą się przejęciu przez Getin Holding ponad 50 proc. akcji TU Europa SA oraz pośrednio ponad 50 proc. akcji TU na Życie Europa SA - poinformował Getin w komunikacie.

Getin Holding informował kilka dni temu, że zamierza przeprowadzić emisję do 70 mln akcji serii L, aby kupić do końca kwietnia 2007 roku 7 mln 832 tys. 800 akcji TU Europa stanowiących 99,46 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Getin planował za jedną akcję TU Europa zapłacić 71,6625 zł i zakładał, że kupi towarzystwo w dwóch etapach.

Bezpośrednio po emisji akcji miał zakupić 1 mln 574 tys. 212 papierów, stanowiących 19,99 proc. akcji TU Europa. Po uzyskaniu zgody KNUiFE zamierzał nabyć pozostałą część walorów TU Europa należących do LC Corp BV oraz Leszka Czarneckiego, czyli 6 mln 258 tys. 588 akcji, stanowiących 79,4 proc. ogólnej liczby akcji.

Getnin informował, że w przypadku zgłoszenia przez KNUiFE sprzeciwu, co do nabycia pozostałych akcji TU Europa środki z emisji spółka przeznaczy na rozwój działalności na rynkach zagranicznych oraz kontynuację rozwoju spółek wchodzących w skład grupy.

Właścicielem akcji TU Europa, bezpośrednio oraz poprzez LC CORP BV, jest Leszek Czarnecki.

UNIMA

Zapisy na akcje w ofercie publicznej spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA w transzy detalicznej odbędą się w dniach 28- 30 sierpnia, a w transzy instytucjonalnej potrwają od 1 do 5 września br. Maksymalna cena emisyjna, oferowanych 1,2 mln akcji, została określona na 12 zł za sztukę.

Book building odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona 31 sierpnia. Przydział akcji jest przewidziany na 6 września. Spółka planuje debiut na warszawskiej giełdzie w połowie września.

W transzy dla inwestorów detalicznych oferowanych jest 700 tys. akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych przewidziana jest reszta akcji, czyli 500 tys. sztuk. Oferta obejmuje wyłącznie akcje nowej emisji.

Do obrotu giełdowego poza nowymi akcjami serii E (a początkowo prawami do akcji serii E) trafić ma też część istniejących akcji - 200 tys. akcji serii C i 200 tys. serii D. 886 tys. akcji serii A i 200 tys. akcji serii B, należących do założycieli spółki, nie będą wprowadzane do obrotu giełdowego.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mln 486 tys. akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda. Nowe akcje, w przypadku sprzedaży całej oferty, stanowić będą 44 proc. kapitału zakładowego.

Unima 2000 istnieje od 1992 roku. Firma jest dostawcą i integratorem technologii teleinformatycznych związanych przede wszystkim z telefonią internetową IP i systemami call centers. Największymi akcjonariuszami teleinformatycznej firmy są członkowie zarządu, Krzysztof Kniszner i Magdalena Kniszner, którzy mają ponad 90 proc. kapitału akcyjnego. Właścicielem pozostałego pakietu akcji jest od 2005 r. BOŚ.

W 2006 r. spółka prognozuje wzrost przychodów do 15,6 mln zł, a zysku netto do 1,48 mln zł. W 2005 r. Unima 2000 miała ponad 11 mln zł przychodów i 1 mln zł zysku netto. W porównaniu do 2004 r. dynamika wzrostu wyników wyniosła odpowiednio 35 proc. i 100 proc.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 sierpnia 2006