Przychody Grupy TP w dół maksymalnie o 3 proc. w 2012 roku

PAP, MEW
opublikowano: 14-02-2012, 09:17

Grupa Telekomunikacji Polskiej pokazała zysk netto lepszy niż oczekiwali analitycy. Pozostałe wskaźniki były nieco gorsze niż oczekiwania rynkowe.

Zysk netto Grupy Telekomunikacji Polskiej wyniósł 358 mln zł w czwartym kwartale 2011 roku wobec 191 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Z wyników wyłączone są efekty konsolidacji Emitela. Zysk był dwa razy wyższy niż spodziewali się analitycy (konsensus analityków sondowanych przez PAP wyniósł 152 mln zł prognoz zysku w czwartym kwartale 2011 roku).

None
None

Zysk operacyjny Grupy TP w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 199 mln zł wobec 401 mln zł (skorygowany o wyłączenie z konsolidacji Emitela) rok wcześniej i wobec 300 mln zł konsensusu.

EBITDA wyniosła 1,037 mld zł wobec 1,342 mld zł rok wcześniej i wobec 1,226 mld zł konsensusu. Marża EBITDA wyniosła 27,8 proc. wobec 34,6 proc. rok wcześniej.
Przychody telekomu zmniejszyły się w czwartym kwartale 2011 roku o 4,0 proc. rok do roku do 3,724 mld zł wobec 3,77 mld zł konsensusu.

Wolne przepływy pieniężne netto wyniosły w IV kw. 2011 roku 915 mln zł.
- Wyzwania w otoczeniu biznesowym nie powstrzymały nas od wykonania strategicznych posunięć o kluczowym znaczeniu dla przyszłego sukcesu. Wśród nich należy wymienić umowę o współdzieleniu sieci z T-Mobile, współpracę z TVN oraz podpisanie umowy społecznej ze związkami zawodowymi. W najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy zawarliśmy ostateczną ugodę w ciągnącym się przez długi czas sporze z DPTG. Ponadto, zakończona sukcesem sprzedaż spółki Emitel umożliwiła realizację programu skupu akcji własnych, który dodatkowo zwiększa zysk akcjonariuszy - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Witucki, prezes TP.
Grupa podała, że skorygowana EBITDA wyniosła w IV kw. 2011 roku 1,249 mld zł, a marża skorygowanej EBITDA 33,5 proc.

Skorygowana EBITDA w całym 2011 roku wyniosła 5,41 mld zł, a marża skorygowanej EBITDA 36,3 proc.

- W 2012 roku jesteśmy zdecydowani utrzymać dynamiczny wzrost w segmencie komórkowym oraz zwiększyć tempo wzrostu w segmencie szerokopasmowym, w dużej mierze dzięki jakości naszych usług. Realizacja programu doskonalenia obsługi klientów będzie dla nas jednym z priorytetowych zadań w nadchodzącym roku. Chcemy także w pełni wykorzystać możliwości wizerunkowe, jakie wynikają ze sponsorowania przez Orange turnieju Euro 2012. Najbliższe dwanaście miesięcy poświęcimy na dalsze umacnianie fundamentów oraz tworzenie podstaw do skutecznej strategii średniookresowej po roku 2012 – powiedział cytowany w komunikacie Maciej Witucki.

Narastająco po czterech kwartałach 2011 roku zysk netto Grupy TP wzrósł do 1,918 mld zł z 53 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 2,217 mld zł wobec 849 mln zł rok wcześniej, EBITDA wyniosła 5,928 mld zł wobec 4,63 mld zł, a przychody telekomu zmniejszyły się o 4,1 proc. rok do roku do 14,922 mld zł z 15,565 mld zł przed rokiem. Wolne przepływy pieniężne netto wyniosły w 2011 roku 2,403 mld zł wobec 2,44 mld zł rok wcześniej.

- Podobnie do tendencji rynkowych, ewolucja przychodów Grupy TP odzwierciedlała wspomniane obniżki stawek MTR. W skali roku, przychody zmniejszyły się o 4,1 proc. w porównaniu ze spadkiem o 5,1 proc. w 2010 roku (przy czym z wyłączeniem wpływu decyzji regulacyjnych przychody Grupy spadły o 2,6 proc.). Poprawa po stronie przychodów wynikała z dwóch czynników: wzrostu w segmencie komórkowym (o 3 proc., z wyłączeniem wpływu decyzji regulacyjnych) oraz wolniejszego spadku w segmencie telefonii stacjonarnej (-6,6 proc. rok-do-roku wobec -8,5 proc. rok wcześniej), przy czym wpływ obniżek stawek MTR na przychody ze sprzedaży w skali Grupy jest szacowany na -2,0 proc. - podała TP w raporcie.

Według szacunków Grupy TP, w 2011 roku wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce zmniejszyła się o 0,4 proc., wobec spadku o 1,9 proc. rok wcześniej. Ewolucja wartości rynku w ciągu roku była przede wszystkim odzwierciedleniem obniżek stawek MTR wprowadzonych w styczniu 2011 (MTR za SMS z 15 gr do 8 gr) i lipcu 2011 (MTR za SMS z 8 gr do 7 gr oraz MTR za połączenia głosowe z 0,1677 zł do 0,1520 zł). Niekorzystny wpływ tych obniżek był szczególnie widoczny w trendach na rynku komórkowym, który rozpoczął rok od wzrostu o 3,1 proc. (rok-do-roku) w 1 kw. 2011, a zakończył go spadkiem o 0,6 proc. (rok-do-roku) w 4 kw. 2011. Pomimo tego, segment komórkowy miał nadal korzystny wpływ na ogólną tendencję rynkową - wartość segmentu wzrosła w całym roku o 1,3 proc., podczas gdy wartość segmentu telefonii stacjonarnej spadła o 2,8 proc.
TP zaznaczyła, że wyniki 2010 pro forma skorygowane są o wyłączenie wyników spółki Emitel oraz z wyłączeniem rewizji rezerwy na roszczenie DPTG (-1,1 mld zł).PAP, MEW

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP, MEW

Polecane