Stołeczne gminy wstrzymają budżety

Adam Brzozowski, Krzysztof Kluska
19-02-2002, 00:00

Autorzy ustawy warszawskiej, obawiając się szybkiego wzrostu inwestycji w gminach przewidzianych do likwidacji, wprowadzili zapis ograniczający kompetencje finansowe samorządów. W okresie przejściowym, po uprawomocnieniu się ustawy, tylko rada Warszawy może pozwolić na inwestycje większe niż 100 tys. zł.

Ustawa warszawska, którą 15 lutego 2002 r. zatwierdził Sejm, trafić może 27 marca pod obrady Senatu. Wśród senackich poprawek znajdzie się prawdopodobnie, budzący najwięcej wątpliwości, zapis ustawy dotyczący ograniczenia możliwości likwidowanych gmin w zakresie dysponowania majątkiem, w tym realizacji inwestycji w okresie przejściowym. Od dnia ogłoszenia ustawy (w marcu lub kwietniu) do dnia wejścia jej w życie, czyli do wyborów samorządowych 16 października, gminy nie mogą rozporządzać mieniem wartości powyżej 200 tys. zł oraz zaciągać zobowiązań powyżej 100 tys. zł bez zgody Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

Jeżeli rada stolicy będzie powstrzymywała gminy przed „rozpasaniem inwestycyjnym” — do chwili ich likwidacji i zastąpienia dzielnicami — przez blisko 5 miesięcy mogą zostać sparaliżowane planowane gminne przedsięwzięcia. Zagrożone mogą być też inwestycje miejskie, finansowane przez gminę Centrum, m.in. budowa trasy i mostu Siekierkowskiego za 390 mln zł.

Proces legislacyjny zmierzający do ogłoszenia ustawy ma zakończyć się za 1,5 miesiąca. Wówczas burmistrzowie dziesięciu stołecznych gmin zaskarżą ustawę warszawską do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ Sejm złamał Konstytucję.

Jan Wieteska

burmistrz Gminy Warszawa Centrum

- Obserwujemy proces legislacyjny ustawy warszawskiej i dopóki nie zostanie ona ogłoszona, problemu z realizacją przedsięwzięć nie będzie. Kiedy nastąpi jej ogłoszenie, będziemy wnioskowali o to, aby Rada Miasta Stołecznego Warszawy odpowiednią uchwałą umożliwiła realizowanie inwestycji na kwotę większą niż zapisana w ustawie lub do wysokości poszczególnych inwestycji. Ten sam proces powinien dotyczyć zaciągania zobowiązań przez gminy, zwłaszcza że gmina Centrum realizuje miejskie inwestycje. Po 2001 r. pozostał gminie kredyt wysokości 287 mln zł, natomiast na 2002 r. zamierzamy zaciągnąć zobowiązanie na kwotę 400 mln zł. Kredyty zaciągamy w transzach. Rada stolicy powinna umożliwić zaciągnięcie transz, przypadających na okres wchodzenia w życie ustawy warszawskiej.

Krzysztof BrzÓska

burmistrz Gminy Warszawa Włochy

- Ograniczanie możliwości gminy jest absurdalne, zwłaszcza, że zgodnie z konstytucją sami decydujemy, w jaki sposób chcemy się gospodarować. Nasi prawnicy ostrzą pióra przeciwko ustawie warszawskiej i zamierzamy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego sami oraz pod egidą Metropolia Warszawa.

WŁodzimierz Retelski

przewodniczący

Rady M. St. Warszawy

- Zapis mający na celu ograniczenie kompetencji gmin w kwestii rozporządzania mieniem jest słuszny, jednak mało realny. Rada miasta musiałaby się zbierać raz w tygodniu, aby podejmować decyzje, dotyczące każdej większej inwestycji w którejś z 11 gmin. Obecnie ustawa warszawska trafiła do Senatu, który być może zamieści poprawkę przekazującą kompetencje rady w tym zakresie do zarządu miasta. Jeśli nie dokona tego Senat, poprawki może zatwierdzić jeszcze Sejm. Należy więc zaczekać na rozwinięcie się procesu legislacyjnego.

Jerzy Smo-czyŃski

burmistrz Gminy Warszawa

Białołęka

- Zapisy ograniczające zdolności rozporządzania finansami niewątpliwie komplikują życie gminy. Na razie jednak musimy poczekać na wejście ustawy w życie. Do tego czasu trudno jest podejmować jakiekolwiek kroki związane ze zmianą tych przepisów. Jeśli chodzi o działanie gminy to normalnie realizujemy budżet i program inwestycyjny bez nagłego rozpoczynania nowych przedsięwzięć. Należy się jednak spodziewać zaskarżenia ustawy warszawskiej do Trybunału Konstytucyjnego przez stołeczne gminy.

MichaŁ Strulak

burmistrz

Gminy Warszawa Wilanów.

- Pomysł z takimi ograniczeniami jest absurdalny i powinien jak najszybciej zostać usunięty. Jednostki samorządowe nie mogą być w taki sposób ograniczane. Gminy takie jak nasza mają plany inwestycyjne, których wartości przekraczają proponowane przez Sejm jako minimum do swobodnego rozporządzania. Jest to niezgodna z Konstytucją próba zapanowania nad sporymi funduszami, jakimi dysponują stołeczne gminy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Brzozowski, Krzysztof Kluska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Stołeczne gminy wstrzymają budżety