Szkolenia za unijne dotacje — kiedy bez podatku VAT

opublikowano: 20-06-2012, 00:00

Dyżur podatkowy Lewiatana Zwolnienie z VAT usług kształcenia zawodowego przysługuje także wtedy, gdy zrealizuje je podwykonawca

O preferencje w podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku usług szkoleniowych realizowanych w ramach pomocy publicznej pytano podczas dyżuru podatkowego dla czytelników „Pulsu Biznesu”. Zorganizowała go Rada Podatkowa PKPP Lewiatan w związku z projektem „Świadomy podatnik”, a współfinansował Europejski Fundusz Społeczny.

Z problemem zwrócił się podatnik, który realizuje projekt w ramach POKL, działając na rzecz aktywizacji osób pozostających bez pracy. Projekt jest w całości finansowany z pieniędzy publicznych (unijnych). Podatnik zastanawia się, czy jeśli kupuje usługi kształcenia zawodowego albo przekwalifikowania, ma prawo do zwolnienia z VAT — również wtedy, gdy dostawcą takich usług nie jest np. jednostka systemu oświaty. Pyta także, czy pieniądze publiczne przyznane na te zadania obejmują także zleceniobiorców firmy realizującej projekt.

— Art. 43 ust. 1 pkt 29 c) ustawy o VAT zwalnia z opodatkowania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości z pieniędzy publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane — potwierdza Jerzy Martini, ekspert podatkowy z Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, który udzielił opinii prawnej w tej sprawie. Jak wyjaśnia, zwolnienie na podstawie ustawy wymaga sfinansowania usługi w całości z funduszy publicznych, a rozporządzenie pozwala skorzystać z ulgi, gdy udział publicznego finansowania wynosi co najmniej 70 proc.

Dwa podejścia do definicji

Ekspert podkreśla, że można spotkać się z dwoma stanowiskami dotyczącymi pojęcia finansowania z pieniędzy publicznych. Pierwsze odnosi się wyłącznie do pozyskania dotacji przez beneficjenta świadczącego usługi szkoleniowe (czyli podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie projektu). Drugie stanowisko, bardziej liberalne, dopuszcza stosowanie zwolnień z VAT również dla usług szkoleniowych świadczonych na rzecz beneficjenta, który uzyskał dotację unijną na realizację projektu szkoleniowego, jeśli pieniądze, którymi płaci zleceniobiorcy (tj. podatnikowi, który ma zastosować zwolnienie), są przez beneficjenta wydatkowane jako publiczne.

— Wydaje się, że organy podatkowe podzielają to drugie stanowisko wtedy, gdy beneficjentem [stroną umowy np. z PARP — red.] jest np. pracodawca organizujący projekt szkoleniowy dla swoich pracowników, nabywający w ramach projektu usługi szkoleniowe od wyspecjalizowanych podmiotów, płacący za te usługi z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonegodo obsługi dofinansowania. W interpretacjach indywidualnych udzielanych podatnikom świadczącym usługi szkoleniowe na rzecz takich beneficjentów organy podatkowe z reguły potwierdzały prawo do zastosowania zwolnienia, jeśli co najmniej 70 proc. wynagrodzenia za ich usługi pochodziło z dofinansowania uzyskanego i rozliczanego przez zleceniodawcę w ramach projektu — wyjaśnia Jerzy Martini.

Znacznie bardziej rygorystycznie organy podatkowe podchodzą do sytuacji, gdy beneficjentem dofinansowania jest instytucja, która otrzymała je na wykonanie usług szkoleniowych (np. projekt polegający na organizacji szkoleń w zakresie przekwalifikowania zawodowego dla osób bezrobotnych), lecz w ramach projektu zleca przeprowadzenie szkoleń (w całości lub części) podwykonawcy, któremu płaci pieniędzmi pochodzącymi z dotacji. W większości przypadków fiskus kwestionował możliwość zwolnienia z VAT usług świadczonych przez podwykonawcę na rzecz beneficjenta, potwierdzono to też w kilku wyrokach sądów administracyjnych. Jak uzasadniano, kwoty wypłacane podwykonawcy przez beneficjenta, nawet jeśli pochodzą z uzyskanej dotacji, tracą charakter pieniędzy publicznych — stanowią wynagrodzenie wypłacane z pieniędzy własnych beneficjenta.

Prawa beneficjenta

Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, bardziej uzasadnione jest jednak dopuszczenie zastosowania zwolnienia z VAT również wtedy, gdy usługodawcą nie jest bezpośredni beneficjent dotacji, lecz podatnik świadczący usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego na jego zlecenie (jeśli co najmniej 70 proc. wynagrodzenia pochodzi z dofinansowania).

— Przepis nie zawęża zastosowania zwolnienia wyłącznie do usług świadczonych bezpośrednio przez beneficjenta. Właściwym kryterium oceny wydaje się to, czy wynagrodzenie za takie usługi zleceniobiorcy jest dla beneficjenta kosztem kwalifikowanym w ramach projektu, wydatkiem uwzględnianym we wniosku o dofinansowanie. Jeśli tak, to zwolnienie powinno przysługiwać niezależnie od tego, czy zleceniobiorca świadczy usługi na rzecz beneficjenta organizującego projekt szkoleniowy na własne potrzeby (np. pracodawca dla swoich pracowników), czy beneficjenta będącego instytucją świadczącą usługi szkoleniowe, lecz korzystającego z podwykonawcy — zauważa Jerzy Martini.

70% Jeśli taka część wynagrodzenia za usługi szkoleniowe realizowane przez podwykonawcę pochodzi z dotacji, to powinny być one zwolnione z VAT.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu