Uczestnicy seminarium o globalizacji

Aneta Królak
17-05-2001, 00:00

Uczestnicy seminarium o globalizacji

Media elektroniczne w dobie globalizacji

- Niezwykłe możliwości.

- Niepokojące zagrożenia — ale co to może obchodzić przedsiębiorców.

- Czy istnieje wyjście z sytuacji bez wyjścia.

Eugeniusz Smolar

Strategiczne wyzwania polskich firm w obliczu globalizacji

Nowoczesne przedsiębiorstwa rozwijały się na drodze rozwiązywania problemów. Gdy pojawił się problem redukcji kosztów, rozwiązano go drogą skali produkcji oraz usprawnieniami technologii. Losowość zachowań klientów zmniejszono za pomocą wyrafinowanych narzędzi marketingowych. Gdy jakość stała się kluczowa, stworzono cały szereg programów typu Total Quality Management czy Six Sigma, które pozwoliły kontrolować poziom jakości i systematycznie go poprawiać. Za każdym razem gdy pojawia się jakaś kolejna granica efektywności organizacji, praktycy, teoretycy i konsultanci zespalają wysiłki i wymyślają rozwiązania, które następnie stają się chlebem powszednim dobrze zarządzanych firm.

Polskie przedsiębiorstwa w ostatniej dekadzie podążały tą samą drogą w przyśpieszony sposób. Nauczyły się nowych struktur organizacyjnych, procedur, budowy sprawnej logistyki i marketingowych kampanii, nawet lobbingu. Problem polega jednak na tym, że ten, skądinąd słuszny, trend do odrabiania zaległości i rozwiązywania problemów powoduje tylko przywracanie normalności, równanie do europejskiej lub światowej przeciętnej nieźle zarządzanej firmy. A od tego droga do firmy konkurencyjnej na rynkach światowych jest jeszcze daleka. Dlatego muszą szukać drogi na skróty i jedyną taką drogą są skuteczne innowacje. Mogą to być przełomowe innowacje techniczne, ale na takie mamy niewielkie szanse. Dlatego pozostają polskim firmom takie innowacje organizacyjne, które zmieniają reguły gry na korzyść nowego gracza i pozwalają mu szybko urosnąć.

Krzysztof Obłój

Działalność przedsiębiorstw na styku polityki i globalizacji

- Globalizacja a współczesne zmiany gospodarcze i cywilizacyjne.

- Zjawisko integracji regionalnej.

- Szanse i zagrożenia kumulowane przez proces globalizacji.

- Rola USA w globalizującej się gospodarce światowej w dobie postępu naukowo-technicznego.

Andrzej Arendarski

Globalizacja światowej gospodarki

- Globalizacja jest dla gospodarki polskiej zarówno szansą, jak i zagrożeniem. To, jakie rzeczywiście miejsce zajmiemy w tym procesie, w większości zależy od nas samych.

- Kulczyk Holding jako polska prywatna grupa kapitałowa uczestniczy na miarę swoich możliwości w szeroko rozumianej kooperacji z liczącymi się światowymi graczami w poszczególnych branżach. Mamy w tym zakresie sporo sukcesów.

- Uważam, że nasze doświadczenia mogą być przydatne w szerszym włączeniu się polskich podmiotów gospodarczych do tego procesu.

- Warto zastanowić się, jak polityka gospodarcza państwa może tworzyć warunki do zdynamizowania rozwoju polskich firm, a tym samym do ich uczestnictwa w globalnej konkurencji.

Jan Waga

Polski rynek kapitałowy w perspektywie integracji europejskiej

- Rozwój instytucjonalny publicznego rynku kapitałowego w Polsce.

- Podstawy polskiego rynku kapitałowego.

- Zakres regulacji wspólnego rynku Unii Europejskiej.

- Dostosowanie polskich regulacji do dyrektyw Unii Europejskiej.

- Sytuacja na rynkach europejskich.

- Rozwój sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

- Pozycja polskiego publicznego rynku kapitałowego.

- Współpraca międzynarodowa KPWiG.

- Współpraca z US SEC i innymi instytucjami amerykańskimi.

Jacek Socha

Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego

Rozwój systemów telekomunikacyjnych bezpośrednio przyczynia się do postępu cywilizacyjnego i wzrostu gospodarczego wielu lokalnych społeczeństw. Zmienia się tradycyjna rola operatora sieci telekomunikacyjnych — przestaje być tylko dostawcą typowej usługi polegającej na realizacji połączeń głosowych. Usługa transmisji głosowej przestaje być dominującym czynnikiem rozwoju rynku. Przewiduje się, że w 2005 r. około 70 proc. użytkowników telefonii ruchomej będzie korzystać z usług opartych na transmisji danych. Globalna liczba osób korzystających z usług bezprzewodowej transmisji danych w 2005 r. szacowana jest na 1,2 mld i przekroczy liczbę użytkowników stacjonarnego dostępu do Internetu, prognozowaną na 750 milionów.

Polski rynek telekomunikacyjny jest jednym z najsłabiej rozwiniętych spośród rynków krajów OECD (dochody i inwestycje na jednego mieszkańca, słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, niska penetracja w sieciach telefonii komórkowej), jednak dynamika rozwoju wciąż zaskakuje i przekracza oczekiwania. Siłą napędową polskiego rynku telekomunikacyjnego mogą stać się inwestycje operatorów globalnych — którzy mogą konkurować z monopolistami rynku telefonii stacjonarnej. Bez napływu środków zagranicznych polskiemu rynkowi telekomunikacyjnemu zagraża utrwalenie zacofania. Wysokie koszty usług telekomunikacyjnych hamują wzrost ich konsumpcji, a tym samym ograniczają możliwości uzyskania zwrotu z zainwestowanego kapitału (2G, 3G) w zakresie porównywalnym do dobrze rozwiniętych krajów zachodnich.

BogusŁaw Kułakowski

Szanse Polski w gospodarce globalnej

Olbrzymim wyzwaniem na dziś, ale i szansą dla Polski w kontekście globalizacji gospodarki światowej jest wykorzystanie potencjału drzemiącego w dobrze na ogół wykształconej i młodej sile roboczej, która jest już na rynku i pojawi się w liczbie kilku milionów w najbliższych latach. Większość polskich polityków postrzega dziś to zjawisko jako wielki problem, zwłaszcza w obliczu już wysokiego i ciągle jeszcze rosnącego bezrobocia. A powinniśmy na to patrzeć jak na naszą niepowtarzalną historyczną szansę. Tylko od nas zależy, czy i jak ją wykorzystamy. Jeśli ruszymy szybko do przodu i stworzymy właściwe warunki do dynamicznego rozwoju polskiej przedsiębiorczości i poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w skali międzynarodowej, to mamy duże szanse dobrze wykorzystać drzemiący w nas potencjał. W latach 90., w dużo trudniejszych warunkach, pokazaliśmy Europie i światu na co nas stać. Dlaczego mamy więc obawiać się nowych wyzwań XXI wieku? Są one dla nas olbrzymią szansą.

Henryka Bochniarz

Polskie doświadczenia w drodze do Unii Europejskiej oraz przewidywana rola Polski w instytucjach gospodarczych Unii

Jacek Saryusz-Wolski

Prywatyzacja a patriotyzm gospodarczy w dobie globalizacji

Aldona Kamela-Sowińska

Główne wyzwania stojące przed polską gospodarką w rozpoczynającej się dekadzie

Marek Belka

Droga na skróty — polskie szanse na nową gospodarkę

Janusz Steinhoff

Transformacja gospodarcza – 10 lat później

Leszek Balcerowicz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Aneta Królak

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Uczestnicy seminarium o globalizacji