Warta <WRTA.WA> nabycie akcji emitenta

Warta <WRTA.WA> nabycie akcji emitenta NABYCIE AKCJI EMITENTA RB/5/2004 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. ("WARTA") informuje, że otrzymało w trybie art. 147 ust. 4 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi informację z KBC Insurance N.V. z siedzibą w Leuven, Belgia ("KBC"), z której wynika, że w drugim terminie rozliczenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie "KBC" nabył bezpośrednio 35.256 akcji "WARTY" stanowiących 0,43% kapitału zakładowego i dających 35.256 głosów, stanowiących 0,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY", a łącznie w publicznym wezwaniu "KBC" nabył 1.959.074 akcje "WARTY" stanowiących 24,10% kapitału zakładowego i dających 1.959.074 głosów, stanowiących 24,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY". Na skutek nabycia powyższych akcji, "KBC" przekroczył próg 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY" i posiada obecnie wraz podmiotami zależnymi - WARTA Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("WIB") i Warta Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holadnia ("WHB") - łącznie 6.106.682 akcje "WARTY" stanowiących 75,13% kapitału zakładowego i dających 6.106.682 głosy, stanowiących 75,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY", przy czym - "KBC" posiada bezpośrednio 4.606.890 akcji "WARTY", stanowiących 56,68 kapitału zakładowego i dających 4.606.890 głosów, stanowiących 56,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY", - "WIB" posiada bezpośrednio 894.042 akcje "WARTY", stanowiących 11% kapitału zakładowego i dających 894.042 głosów, stanowiących 11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY", a - "WHB" posiada bezpośrednio 605.750 akcji "WARTY", stanowiących 7,45% kapitału zakładowego i dających 605.750 głosów, stanowiących 7,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY". Z informacji uzyskanej od "KBC" wynika, że "KBC" i Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, które łączy porozumienie, o którym mowa w art. 158a ust. 3 pkt 1 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, posiadają bezpośrednio i za pośreddnictwem spółek zależnych - "WIB" i "WHB" - łącznie 8.106.682 akcje "WARTY", stanowiących 99,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu "WARTY". Jednocześnie TUiR "WARTA" S.A. informuje, że niezależnie od obowiązku wynikającego z art. 148 pkt 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawiadomienie o łącznym udziale "KBC" i jego podmiotów zależnych w kapitale zakładowym "WARTY", zostało przekazane przez "WARTĘ" w raporcie bieżącym z dnia 16 stycznia 2004 r., w trybie § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Data sporządzenia raportu: 27-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ