Wchodzi w życie ustawa o akcyzie

Krzysztof Hejduk
opublikowano: 01-03-2004, 00:00

Nowe instytucje i nowe mechanizmy — to część zmian, które czekają podatników akcyzy.

1 marca wchodzi w życie ustawa o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257 z 2004 r.). Część przepisów zacznie jednak obowiązywać od 1 maja. Z dniem akcesji wchodzą w życie regulacje mające na celu zmianę elementów konstrukcyjnych ustawy, czyli przedmiotu, podmiotu, podstawy opodatkowania, stawek itd. Przepisy obowiązujące od dziś dotyczą warunków i zasad funkcjonowania nowych instytucji prawnych — składu podatkowego i zarejestrowanego handlowca.

Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do dyrektyw UE. Podstawową jest dyrektywa horyzontalna Rady UE z 25 lutego 1992 r. (92/12/EEC).

Kategorie

Ustawa wprowadza podział na wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane. Nowe instytucje — skład podatkowy, zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec — pozwolą zawiesić pobór akcyzy w przypadku wyrobów zharmonizowanych do chwili dopuszczenia do konsumpcji.

Wyroby zharmonizowane będą produkowane (wytwarzane) tylko w składach podatkowych. Akcyza nie będzie należna do momentu wyprowadzenia towaru. Podatnicy po spełnieniu określonych warunków będą także uprawnieni do stosowania procedury zawieszenia poboru w przypadku przemieszczania towarów między składami.

Zawieszenie następuje również gdy podatnik prowadzący skład wysyła wyroby zharmonizowane do nabywcy — zarejestrowanego lub niezarejestrowanego handlowca. Nabycie przez te podmioty spowoduje, iż wysyłający nie naliczy akcyzy w kraju UE wywozu (zrobi to nabywca według zasad i stawek kraju przeznaczenia).

Szczegóły określi minister

Niezarejestrowany handlowiec musi zdobyć za każdym razem zezwolenie na przywóz towarów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarejestrowany ma stałe upoważnienie. Uzyskać zezwolenie muszą też prowadzący skład podatkowy. Mówi o tym ustawa, szczegóły określi minister finansów. Prawdopodobnie podpisze on odpowiednie akty prawne 2 marca. Zgodnie z ustawą, zezwolenie na prowadzenie składu dostaje podmiot, który:

- prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności — produkcję, przetwarzanie lub magazynowanie wyrobów zharmonizowanych,

- jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

- jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nie skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe,

- nie zalega z cłem, podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- złoży zabezpieczenie akcyzowe,

- nie ma cofniętego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, koncesji lub zezwolenia na działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych ze względu na naruszenie prawa w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Podmiot magazynujący wyroby zharmonizowane wyprodukowane lub przetworzone przez inny podmiot poza tymi warunkami musi spełniać wymogi w zakresie:

- minimalnej wysokości obrotu takimi wyrobami,

- wysokości złożonego zabezpieczenia akcyzowego,

- sposobu i minimalnego okresu magazynowania takich wyrobów.

Krzysztof Hejduk Manager Deloitte

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Hejduk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Gospodarka / Wchodzi w życie ustawa o akcyzie