Wicepremier tnie władzę urzędników

opublikowano: 13-11-2016, 22:00

Szybkie wydawanie decyzji firmom oraz ukrócenie samowoli urzędników w nakładaniu kar — to kolejne rozwiązania z tzw. planu Morawieckiego

Rząd finiszuje z projektem kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców, wchodzącym w skład pakietu „100 zmian dla firm” przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Projekt zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA), znacznie ograniczającego władzę urzędników nad firmami, został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM).

PRAWA RĘKA WICEPREMIERA: Zmiany w KPA to kolejny projekt ułatwień dla firm który, w imieniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, skutecznie pilotuje Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju.
Zobacz więcej

PRAWA RĘKA WICEPREMIERA: Zmiany w KPA to kolejny projekt ułatwień dla firm który, w imieniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, skutecznie pilotuje Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju. Marek Wiśniewski

— Projekt został zaakceptowany przez komitet Rady Ministrów z kilkoma rozbieżnościami i wkrótce zajmie się nim rząd na posiedzeniu — informuje Paweł Nowak z biura prasowego MR.

Wcześniej popracuje nad nim rządowa Komisja Prawnicza. W trakcie uzgodnień międzyresortowych korzystny dla firm projekt nowelizacji KPA (najważniejsze zmiany w ramce) spotkał się ze sprzeciwem niektórych ministerstw oraz instytucji państwowych (m.in. ABW). Dość krytycznie oceniła go też kancelaria premier Beaty Szydło. Głównymi zarzutami były: uprzywilejowanie firm względem administracji państwowej oraz „stawianie interesów przedsiębiorców nad interesem państwa”. Wicepremier Mateusz Morawiecki przekonał jednak SKRM do przyjęcia projektu.

Bez urzędniczej samowolki

Celem tego projektu jest przede wszystkim: skrócenie czasu oczekiwania przez firmy na otrzymanie decyzji urzędniczej (ugody administracyjne, mediacje, tzw. milcząca zgoda, odwołania bezpośrednio do sądu), rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść firmy oraz likwidacja urzędniczej samowoli w nakładaniu kar finansowych na przedsiębiorców i obywateli. „Organy będą musiały bardziej wnikliwie rozpatrywać sprawy o nałożenie kar” — napisał w uzasadnieniu resort rozwoju. Obecnie na firmy spadają kary finansowe, czasem bardzo wysokie idące w miliony złotych (np. na rynku finansowym) niezależnie od skali winy, tylko za sam „suchy” fakt przekroczenia przepisów. Zmieni się to diametralnie. Przed nałożeniem kary finansowej urząd będzie miał obowiązek ocenić wiele okoliczności, jak np. waga naruszenia, wina firmy, stopień przyczynienia się do złamania przepisu, częstotliwość naruszeń, działania podjęte w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, wysokość uzyskanej korzyści itp. Resort rozwoju kładzie nacisk na to, aby priorytetem organów nie było karanie finansowe, ale poprzestawanie np. na pouczeniu. Przepisy pozwolą też firmom na uzyskiwanie ulg w spłacie nałożonych kar czy rozkładanie ich na raty.

Biznes zadowolony

Organizacje przedsiębiorców bardzo pozytywnie oceniają projekt.

— Jest to pierwsza regulacja ograniczająca nadmierny rygoryzm administracyjny, zwłaszcza automatyzm w nakładaniu kar pieniężnych. Przepisy powinny zapewniać adekwatność kar poprzez uregulowanie dyrektyw ich nakładania, przesłanek odstąpienia od ich nałożenia, terminów przedawnienia karania, warunków udzielania ulg w ich spłacie. Projektowane rozwiązania są niezwykle istotne dla przedsiębiorców — podkreśla Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Tak samo uważa Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

— Kierunek zmian należy w pełni poprzeć. Projektowane rozwiązania wezmą w ochronę przedsiębiorców objętych działaniami regulatorów rynku, jak Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Komisja Nadzoru Finansowego — wskazuje Andrzej Malinowski.

JUŻ PISALIŚMY:„PB” z 7.07.2016 r.

Resort rozwoju, przeciwnie niż resort finansów, chce ograniczyć władzę urzędników.

Rewolucja w urzędach

skrócenie czasu załatwiania spraw administracyjnych (mediacje, ugody administracyjne, „milcząca zgoda”) odwoływanie się od decyzji organu od razu do sądu zamiast występowania do urzędu o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść firm możliwość ponaglania urzędów w przypadku ich bezczynności czy przewlekłości procedur uniemożliwienie urzędnikom automatycznego karania finansowego firm (określenie szeregu przesłanek które będą musiały brać pod uwagę przed ukaraniem)

Źródło: projekt zmian w KPA

78 proc. Taki odsetek firm ankietowanych na zlecenie resortu rozwoju skarży się na zbyt długie rozpatrywanie spraw w urzędach.

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu