Wielki brat patrzyna finanse Polaków

opublikowano: 19-06-2013, 00:00

Fiskus żąda pełnego wglądu w konta bankowe, operacje na rachunkach, przekazy pocztowe. To koniec tajemnicy bankowej — alarmują eksperci

Banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, SKOK, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, będą musiały za darmo przekazywać organom skarbowym wszystkie informacje o rachunkach klientów, dokonywanych wpłatach i wypłatach, udzielonych kredytach i pożyczkach, sposobach ich zabezpieczenia i spłaty. Poczta będzie musiała ujawniać fiskusowi dokonywane za jej pośrednictwem przekazy pieniężne. Kto odmówi współpracy z kontrolerami, zapłaci karę. Ministerstwo Finansów (MF) twierdzi, że większe uprawnienia są konieczne do ścigania podatkowych kombinatorów.

PERMANENTNA INWIGILACJA:
 Jacek Rostowski, minister finansów, chce, by jego służby miały otwarty dostęp do kont bankowych i inwestycyjnych obywateli oraz przedsiębiorców. Rynek stawia opór.
 [FOT. BLOOMBERG]
PERMANENTNA INWIGILACJA: Jacek Rostowski, minister finansów, chce, by jego służby miały otwarty dostęp do kont bankowych i inwestycyjnych obywateli oraz przedsiębiorców. Rynek stawia opór. [FOT. BLOOMBERG]
None
None

— Dostęp do tych informacji ma szczególne znaczenie dla skuteczności zwalczania naruszeń prawa w zakresie zaniżania podstaw opodatkowania oraz nieujawniania źródeł pochodzenia przychodów i majątku. Nie ma żadnego powodu, aby te dane były utajniane przed organami podatkowymi — uzasadnia zmiany Maciej Grabowski, wiceminister finansów.

Śmierć tajemnicy

Obecnie tylko naczelnicy urzędów skarbowych, celnych oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej mogą w pewnych sytuacjach otrzymywać od instytucji finansowych niektóre informacje o klientach. MF domaga się przyznania wszystkim swoim organom pełnego i nieskrępowanego wglądu w finanse podatników (patrz: ramka). Plan ten zapisało w projekcie założeń nowelizacji ordynacji podatkowej. Przedstawiciele banków i eksperci twierdzą, że pomysły MF zagrażają stabilności sektora finansowego.

— Wszystkie informacje dotyczące klientów, jakie znajdą się w posiadaniu banku, będą dostępne dla organów podatkowych. Pojęcie informacji objętych tajemnicą bankową przestanie obowiązywać — ostrzega Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich (ZBP). Fiskus ma największą chrapkę na dane o kredytach i pożyczkach.

— Szczególnie niepokojące jest zobowiązanie banków do przekazywania informacji o kredytach i pożyczkach, celach, na jakie zostały one udzielone, sposobach zabezpieczenia, wysokości oraz terminach spłat, źródłach i wysokości dochodów wskazywanych we wnioskach kredytowych. Godzi to w interesy banków, którym klienci udostępniają różnego rodzaju informacje dotyczące ich interesów finansowych. W efekcie może to prowadzić do unikania zaciągania w bankach kredytów i lokowania w nich pieniędzy — podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz.

Projekt MF krytykuje też Konfederacja Lewiatan.

— Rozszerzenie zakresu informacji będzie narażać przedsiębiorców na ujawnienie metod, sposobu i warunków prowadzenia biznesu. Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez instytucje finansowe wszelkich informacji o kliencie narazi go na ujawnienie tajemnicy handlowej. Wprowadzanie do obrotu, powielanie i przetwarzanie coraz szerszego zakresu informacji naraża podatników na nieuprawniony dostęp do tych informacji — uważa Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana. Jej zdaniem, nie powinien być w szczególności nakładany obowiązek przekazywania informacji z wniosków kredytowych, które nie zakończyły się udzieleniem kredytu, ponieważ taki wnioskodawca może już nie być klientem banku.

Negatywnie projekt resortu finansów ocenia też Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP).

— Wprowadzenie tych zmian byłoby zbyt daleko posuniętą ingerencją organów podatkowych w prawo do prywatności. Z całą pewnością osłabiłoby zaufanie obywateli do instytucji finansowych i administracji podatkowej — przyznaje Dariusz Sałajewski, wiceprezes KIRP.

Rządowi sprzymierzeńcy

O tym, że propozycje MF są nie do przyjęcia, świadczą także opinie z kręgów rządowych, m.in. Ministerstwa Gospodarki (MG).

— Projekt niewystarczająco uzasadnia konieczność poszerzenia przekazywanych organom podatkowym informacji stanowiących tajemnicę bankową. Stanowiłoby to znaczne wzmocnienie państwowej kontroli nad obywatelami — uważa Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki. Entuzjastą pomysłu MF nie jest też kancelaria premiera. Jej wiceszef Michał Deskur domaga się, aby resort finansów szerzej uzasadnił konieczność zmian oraz ich skutki. Zapędy fiskusa krytykują rządowi prawnicy.

— Poważne wątpliwości budzi propozycja wprowadzenia regulacji umożliwiającej pozyskiwanie informacji o obciążeniach rachunków i ich tytułach, nadawcach i odbiorcach przepływów pieniężnych, sposobach zabezpieczenia spłaty kredytów. Krytyczną ocenę proponowanych rozwiązań wzmacnia wyposażenie organów podatkowych w uprawnienie do nałożenia kary porządkowej na instytucje finansowe, które nie udzielą informacji — uważa Jacek Krawczyk, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.

Dane finansowe na tacy fiskusa

Jeżeli pomysły MF wejdą w życie...

...banki będą musiały przekazywać informacje o: posiadanych pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami bankowymi (rachunkami pieniężnymi, rachunkami papierów wartościowych), liczbie tych pełnomocnictw, obrotach i stanie tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów, ich nadawców i odbiorców; udzielonych kredytach i pożyczkach, celach, na jakie zostały udzielone, sposobach zabezpieczenia ich spłaty, wysokości i terminach spłat, źródłach i wysokości dochodów wskazanych we wniosku kredytowym, umów depozytowych, umów udostępnienia skrytek bankowych, „inne” informacje będące w posiadaniu banku, a mające znaczenie dla ustalenia podstawy opodatkowania. Analogiczne obowiązki będą mieć SKOK, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne (informacje o dacie nabycia (i odkupienia), liczbie, cenie i wartości jednostek uczestnictwa, kwocie wypłaconej uczestnikowi za odkupione jednostki, sposobie jej wypłaty, dacie i kwocie dochodów funduszu wypłaconych podatnikowi). Podmioty świadczące usługi przekazu pieniężnego w kraju i za granicą będą zobowiązane do sporządzania informacji o wysokości i dacie dokonania przekazu oraz o nadawcy i odbiorcy. Źródło: projekt MF

PulsDnia

Fiskus chce skończyć z tajemnicą bankową

Resort finansów, kierowany przez Jacka Rostowskiego, żąda pełnego wglądu w operacje finansowe Polaków. Pomysł krytykują przedsiębiorcy i... rządowi prawnicy. 4

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane