Wskaźnik koniunktury trochę się poprawił

Marek Matusiak
10-11-1999, 00:00

Wskaźnik koniunktury trochę się poprawił

WYRAŹNE ROZBIEŻNOŚCI: Poprawa wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym nie odpowiada rzeczywistemu wzrostowi produkcji w tym sektorze.

Nie da się jednoznacznie zdefiniować ogólnego klimatu koniunktury w polskiej gospodarce — tak wynika z październikowych badań GUS. O ile bowiem w stosunku do września koniunktura nieco poprawiła się w przemyśle przetwórczym, o tyle w budownictwie gwałtownie się pogorszyła.

POPRAWĘ ogólnego klimatu w przemyśle zanotowano w przedsiębiorstwach publicznych, co nie zdarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, natomiast pogorszenie odczuły firmy prywatne. Mimo to oceny koniunktury w sektorze prywatnym były lepsze od zgłaszanych przez firmy publiczne.

NIECO wolniejszy niż we wrześniu wzrost bieżącego popytu spowodował, że producenci również w mniejszym stopniu rozszerzyli produkcję. Na sytuację taką niewątpliwie wpłynął fakt utrzymania się popytu zagranicznego i spadku popytu krajowego. Przewidywania dotyczące kształtowania się przyszłego popytu wskazują na możliwość wzrostu zapotrzebowania na wyroby przemysłowe, choć są znacznie gorsze od przedstawio- nych w poprzednim miesiącu. W konsekwencji prognozy produkcji na listopad są również optymistyczne, choć ostrożniejsze niż przed miesiącem. Trzeba przyznać, że te wnioski wynikające z ankiety przeprowadzo- nej przez GUS są zastanawiające. Doskonale wiadomo, co potwierdza się od lat, że ostatnie tygodnie roku są okresem wzmożonych zakupów i tym samym wzrostem prosperity producentów. Tymczasem ci ostatni są coraz ostrożniejsi w swych ocenach.

BYĆ MOŻE jest to reakcja na pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw, co wynika przede wszystkim z trudności ze ściąganiem należności od kontrahentów. Z drugiej jednak strony przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa oceniają optymistycznie, choć także gorzej niż przed miesiącem.

NA OGÓLNY klimat koniunktury w całym przemyśle przetwórczym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą koniunkturę odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących wyroby celulozowo-papiernicze, produkty z gumy i tworzyw sztucznych, meble, maszyny i aparaturę elektryczną oraz pojazdy mechaniczne. Najgorsze oceny formułowali natomiast producenci wyrobów ze skóry, maszyn i urządzeń, metali, tkanin oraz odzieży.

Z KOLEI w budownictwie ogólny klimat koniunktury był w sektorze publicznym oceniany wyraźnie gorzej niż w prywatnym. To nie dziwi, bowiem firmy publiczne znacznie gorzej oceniają swój portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe. Nie dziwi też, że w najbliższych trzech miesiącach firmy przewidują spadek produkcji — okres zaawansowanej jesieni, a jeszcze bardziej zimy, tradycyjnie nie sprzyja budownictwu.

NADAL — co odnotowuje się już od jedenastu miesięcy — pogarsza się sytuacja finansowa firm tego sektora, choć przedsiębiorstwa publiczne oceniają ją nieco lepiej niż prywatne. I to jest chyba zasadniczym powodem zapowiedzi zwalniania pracowników, co także w większym stopniu dotyczy firm państwowych.

MOŻNA oczywiście stwierdzić, że przedstawiane przez przedsiębiorstwa oceny są subiektywne, a tym samym rozbiegają się z rzeczywistością. Tym bardziej przecież, że od kilku miesięcy odnotowuje się wyraźny wzrost produkcji — zarówno przemysłu, jak i budownictwa. Jednak w dłuższej perspektywie czasowej prognozy te trzeba poważnie brać pod uwagę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Matusiak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Wskaźnik koniunktury trochę się poprawił