Zamówienia: umowa jest chroniona

Jacek Czaiński
19-02-2003, 00:00

Przeprowadzenie przetargu i wyłonienie zwycięzcy nie jest ostatnią czynnością, która formalnie gwarantuje realizację zamówienia publicznego. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy.

Umowy w sprawie zamówień publicznych zasadniczo nie różnią się w kształcie od zawieranych w powszechnym obrocie. Ograniczona została, ze względu na potrzeby ochrony interesów zamawiającego, możliwość ich modyfikacji. Ogólnikowość sformułowań prawnych w tej materii dyktuje dużą ostrożność przy ingerencji w treść umowy. Przypadki zmian kontraktowych są rzadkie. Luźniejsze rygory istnieją, jeśli chodzi o zachowanie trwałości umów. Nie ma przeszkód, by została rozwiązana za porozumieniem stron. Może to być decyzja jednostronna, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa cywilnego, np. kontrahent zwleka z wykonaniem zobowiązania, czy też takie prawo przewidziano wprost w umowie.

Zamawiający możeć odstąpić od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili jej zawarcia. Wzmianka o tym uprawnieniu, choć niekonieczna, znajduje się najczęściej w umowie. Korzystanie z tego przywileju przez zamawiających jest rzadkie. Szczególnej ochronie podlega zamawiający, jeśli wybrany oferent odmawia podpisania umowy. Może wówczas zatrzymać wadium, a także, pod pewnymi warunkami, zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z podmiotem, który w przetargu uzyskał największą po pierwotnie wyłonionym liczbę punktów.

Wybrany w przetargu oferent może zażądać od zamawiającego, aby ten zawarł z nim umowę. W wypadku odmowy, co jest sytuacją zupełnie wyjątkową, oferent może wnieść do sądu pozew, a uprawomocnienie się wydanego wyroku jest równoznaczne z zawarciem umowy.

Nieważne w całości są umowy, gdy w istotny sposób naruszono przepisy dotyczące udzielania zamówienia publicznego, a w części, gdy wykroczono poza jego przedmiot. Oficjalnego ustalenia, że umowa jest nieważna, może dokonać sąd, niemniej jego orzeczenie ma charakter deklaratywny, a sama umowa i tak jest nieskuteczna od chwili jej zawarcia.

Z zawarciem umowy wiąże się też często obowiązek zabezpieczenia należytego jej wykonania przez przyjmującego zamówienie. Choć ustawa nie wymaga wyraźnie takiego „technicznego” zabiegu, w praktyce do umów wprowadzane są postanowienia regulujące materię zabezpieczenia jej wykonania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokument sporządzany przez zamawiającego i dostępny oferentom od początku postępowania, winien podawać istotne elementy, które znajdą się w przyszłej umowie. Może również zawierać gotowy wzór takiego kontraktu, co jest regułą np. przy przetargach dotyczących robót budowlanych.

Autor tekstu jest radcą prawnym w kancelarii Miller Canfield.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Czaiński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Zamówienia: umowa jest chroniona