--- Zbycie aktywów o znacznej wartości

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/524/12/03/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa Bank BPH PBK S.A. 2) data i sposób zbycia aktywów: 29.12.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych 3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: bony skarbowe o wartości nominalnej 60 770 000 zł i terminie wykupu 21.07.2004 r. 4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa: 58 883 516,89 zł 5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ