Ze spółek

Sebastian Gawłowski
25-06-2002, 00:00

4 MEDIA. Dariusz Kaszubski, wiceprezes zarządu spółki nabył 12 732 akcji emitenta po średnim kursie 1,54 zł.

BEEF-SAN. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło planowanych uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2001 r., udzielenia absolutorium zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2001.

BIG BG. Eureko BV nabyło 42 411 578 akcji banku, stanowiących 4,99 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. W wyniku transakcji, Eureko posiada łącznie 169 669 678 akcji banku, co stanowi 19,98 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. Pakiet 4,99 proc. akcji banku zbyła firma Achmea Holding N.V, podmiot powiązany z Eureko.

ESPEBEPE. Zarząd złożył do sądu wniosek o oddalenie wniosku wierzyciela - Przedsiębiorstwa Elektryfikacji ELTOR o uchylenie układu zawartego z wierzycielami. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o oddalenie, wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta.

Syndyk Masy Upadłości emitenta złożył do sądu bilans oraz spis inwentarza sporządzony na dzień 13 maja, kiedy sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki.

MACROSOFT. GPW dopuściła 15 055 akcji emitenta do obrotu giełdowego z dniem 1 lipca.

MOSTOSTAL-EXPORT. Kapitał zakładowy spółki stowarzyszonej emitenta Bukowińska Development został podwyższony do kwoty 13,96 mln zł. Nowe udziały zostały objęte przez emitenta oraz spółkę Ramet Europe B.V. W podwyższonym kapitale zakładowym emitent posiadać będzie 50 proc. udziałów i głosów.

KDPW. WZA zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności Depozytu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2001. Jednocześnie udzielono absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu i rady nadzorczej.

W skład rady nadzorczej powołano Bartosza Drabikowskiego (MinFin), Wiesława Rozłuckiego (GPW), Ryszarda Czerniawskiego (GPW) i Adama Tochmańskiego (NBP). Ponadto walne uchwaliło zmiany statutu dotyczące możliwości powoływania sekretarza rady nadzorczej oraz określające jego obowiązki.

KOMPAP. Rada nadzorcza odwołała z funkcji wiceprezesa Mirosława Klucha.

POLNORD. Spółka zawarła umowę ze SWISSMED Centrum Zdrowia o wartości 16,95 mln zł brutto. Emitent podpisał również umowę z PKO BP, której przedmiotem jest budowa budynku banku w Elblągu. Wartość kontraktu wynosi 5,27 mln zł.

ZREW. Spółka podpisała umowę z Polskim Koncernem Naftowym Orlen na wykonanie i montaż kanałów spalin. Wartość umowy wynosi około 2,9 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sebastian Gawłowski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek