Ze spółek

Zbiejcik Maciej, Knitter Marek
opublikowano: 07-03-2001, 00:00

ZE SPÓŁEK

AQUA. Zarząd spółki złożył wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku Centralnej Tabeli Ofert 38 563 akcji serii B, C, D, E, F, G, H.

BAKOMA. Zdaniem zarządu spółki, korzyści wynikające z publicznego statusu Bakomy są obecnie nieproporcjonalnie małe w stosunku do kosztów, ponoszonych na utrzymywanie tego statusu. Publiczny obrót akcjami spółki jest mały i nie ma przesłanek, aby przypuszczać, że w przyszłości może się zwiększyć.

KPWIG. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do obrotu publicznego spółkę Holdikom. Na posiedzeniu omawiano też zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem rynków towarowych zgodnie z ustawą o giełdach towarowych, która wejdzie w życie 28 maja 2001 roku. Komisja uznała, że właściwym kierunkiem rozwoju rynku towarowego jest konsolidacja podmiotów organizujących obrót towarowy. Według KPWiG do końca 2001 roku powinna powstać jedna giełda towarowa, która uzyska licencję KPWiG.

Ponadto KPWiG wydała dla FORUM Zachodniego TFI zezwolenie na zmiany w statucie oraz na powołanie członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa.

KDPW. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poinformował, że został wprowadzony nowy system rozliczania transakcji zawieranych na rynku giełdowym, pozagiełdowym, przebiegających między domem maklerskim, a bankiem prowadzącym rachunek papierów wartościowych klienta. System dotyczy również rynku międzybankowego obligacji skarbu państwa.

Głównym założeniem nowego systemu jest łączenie transakcji do rozliczania. System opiera się na porównywaniu dyspozycji rozliczeniowych składanych do KDPW przez zainteresowane strony i wykonywaniu rozliczeń transakcji w KDPW tylko w przypadku stwierdzenia zgodności tych dyspozycji.

Nowy system pozwala znacząco obniżyć koszty tzw. rozliczenia posttransakcyjnego - między domem maklerskim, a depozytariuszem. Ponadto gwarantuje on praktyczne wdrożenie ważnej zmiany wynikającej z nowych przepisów ustawy „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”, zgodnie z którą klient banku depozytariusza ma prawo do nie potwierdzania transakcji i nie przystąpienia do rozliczenia.

Wprowadzenie nowego systemu potwierdzania warunków transakcji przez strony rozliczenia podyktowane zostało oczekiwaniami rynku, a także koniecznością dostosowania systemu depozytowo-rozliczeniowego do standardów światowych.

KGHM.Wczoraj nastąpiło przeniesienie przez Dolnośląską Spółkę Inwestycyjną (podmiot zależny od KGHM) na rzecz POLLEX praw własności do 18 001 udziałów (stanowiących 33 proc. kapitału zakładowego) spółki LENA.

PEPEES. Do spółki wpłynął odpis pozwu skierowanego przez Krzysztofa Siwickiego do Sądu Okręgowego w Białymstoku o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 listopada 2000r., przeniesionego na dzień 20 listopada 2000r. Uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej spółki w postaci browaru i przeniesienie jej własności tytułem wkładu niepieniężnego do nowoutworzonego podmiotu oraz podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru.

PKN ORLEN. Spółka poinformowała o zakończeniu rozbudowy Elektrociepłowni Zakładu Głównego. Koszt nowej turbiny wynosi 90 mln zł i zwróci się w ciągu czterech-pięciu lat. Dzięki powiększeniu mocy Elektrociepłowni Zakładu Głównego, PKN zmniejszy o około 70 proc. zakupy energii u innych dostawców.

SOFTBANK. Spółka złożyła wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany kapitału akcyjnego w wyniku zamiany 32 415 obligacji zamiennych serii C na akcje serii P Softbank.

WARTA. Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA VITA podpisały porozumienie w zakresie realizacji przedsięwzięć bankowo-ubezpieczeniowych (bancassurance). Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na dostarczaniu nabywcom produktów bankowo - ubezpieczeniowych, przy wykorzystaniu tych samych kanałów dystrybucji. MZ, MIK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbiejcik Maciej, Knitter Marek

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy