Branża turystyczna ma dostać 2,5 mld zł

Patrycja Otto
16-05-2001, 00:00

Branża turystyczna ma dostać 2,5 mld zł

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Turystyki w latach 2001- -2006. Jej zadaniem ma być finansowe i promocyjne wsparcie firm turystycznych, szczególnie małych i średnich. Zdaniem przedstawicieli branży, strategia ta stwarza szansę poprawy sytuacji polskiej turystyki, zwłaszcza że zwiększy się wsparcie finansowe.

Na realizację rządowej strategii w dużej mierze mają być przeznaczone środki z unijnych funduszy PHARE, SAPARD oraz ISPA. Z tych źródeł ma przypaść branży 1,2 mld zł. Reszta pieniędzy ma pochodzić z budżetów poszczególnych ministerstw.

Jak mówi Anna Somorowska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, jest to pierwszy dokument rządowy, który wskazuje konkretne kierunki rozwoju sektora oraz określa źródła finansowania. Obecnie trwają prace nad planem wykonawczym tej strategii.

Propozycje rządowe mają stymulować rozwój małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych.

— W okresie 2001-2002 na programy wsparcia turystyki polskiej ma być przeznaczone 320 mln zł, a w latach 2003-2006 — dalsze 2,15 mld zł — mówi Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki.

Główne cele strategii

Strategia powstała w celu zmobilizowania administracji centralnej w wykonywaniu zadań na rzecz wspierania turystyki.

— Chcieliśmy, aby poszczególni ministrowie bardziej uwzględniali potrzeby sektora turystycznego w swoich budżetach — dodaje Małgorzata Mika-Bryska.

Celem zasadniczym strategii jest poprawa konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku międzynarodowym i krajowym. Twórcy tego planu liczą, że dzięki jego realizacji do 2006 r. cudzoziemcy wydadzą w Polsce 8,6 mld USD, a popyt na turystykę krajową zwiększy się do 122 mln podróżnych.

— Pomoc ma być przeznaczona na szkolenia, dofinansowanie kosztów uzyskiwania certyfikatów jakości, dofinansowanie części kosztów przygotowania do uczestnictwa w regulowanym rynku papierów wartościowych, na powiększanie kapitału firm w ramach funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na finansowanie części kosztów mających na celu rozwój przedsiębiorczości — wylicza Małgorzata Mika-Bryska.

Strategia ma umożliwić wzrost nakładów na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu turystycznego, zapewniającego udział sektora turystyki w PKB na poziomie 6,5 proc.

Zdaniem Pawła Krzykowskiego z Polskiej Organizacji Turystycznej, wzrost nakładów na promocję turystyki ma ułatwić funkcjonowanie biur, które sprowadzają do Polski zagranicznych turystów.

— Strategia będzie miała wpływ na działalność firm w Polsce, zwłaszcza w części dotyczącej promocji. Polskę trzeba promować, gdyż w przeciwnym razie turystyka pozostanie mało rozwinięta. Zwłaszcza teraz, gdy od paru lat obserwuje się tendencję spadkową. Większe nakłady na promocję zahamują ten proces — mówi Grzegorz Prądzyński, prezes Orbis Travel.

Ministerstwo Gospodarki myśli też o zmienie zasad podatkowych.

— Korzystnie byłoby wprowadzić rozwiązania podatkowe zgodne z regulacjami Unii Europejskiej. W UE turystyka przyjazdowa jest traktowana jak eksport i z tego tytułu firmy płacą zerową stawkę podatku VAT. Chcielibyśmy takie same rozwiązania wprowadzić w Polsce. Zamierzamy dostosować się do dyrektywy UE nr 6 art. 25, która mówi, że touroperatorzy spełniający określone warunki uiszczają podatek VAT jedynie od marży — informuje Małgorzata Mika-Bryska.

Skąd pomoc

W strategii przewidziano, że ogólnie do 2006 r. na rozwój turystyki zostanie przeznaczone około 2,5 mld zł. Podstawowym źródłem finansowania tego programu będzie wykorzystanie środków przewidzianych na realizację wybranych programów rządowych.

Udział w nim będą mieć także środki finansowe przewidziane na realizację Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001- -2006, z którego na turystykę będzie przeznaczone około 4,5 proc. środków. Źródłem finansowania ma być także budżet państwa, dotacje celowe, budżety jednostek samorządu terytorialnego, środki prywatne.

— Oprócz tego około 1,2 mld zł będzie pochodzić z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, otrzymywanych z UE — dodaje Małgorzata Mika-Bryska.

MG będzie monitorowć realizację zadań wynikających ze strategii.

— Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie ona użyteczna dla sektora i pozwoli na precyzyjne egzekwowanie zawartych w niej postanowień i deklaracji — dodaje Małgorzata Mika-Bryska.

Turystyka jest postrzegana jako sektor rozwojowy. Przy wsparciu finansowym jest w stanie tworzyć nowe miejsca pracy. Statystyki WTO potwierdzają jej dynamiczny rozwój i ukazują, że prognozy wzrostu przychodu z turystyki są wyższe niż średni wzrost PKB. Zdaniem przedstawicieli branży, wsparcie dla sektora wpłynie również na poprawę dochodów mieszkańców z regionów wymagających restrukturyzacji gospodarczej oraz zmniejszenie bezrobocia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Branża turystyczna ma dostać 2,5 mld zł