Catalyst przyda się Warszawie

Jacek Ryński
opublikowano: 30-09-2009, 01:07

W tym roku miasto stołeczne Warszawa po raz pierwszy wyemitowało obligacje na rynku krajowym i zagranicznym. Pierwsze o łącznej wartości nominalnej 200 EUR zostały wyemitowane 6 maja w ramach programu EMTN (European Medium — Term Note).

Obligacje te uzyskały międzynarodową ocenę ratingową na poziomie A2 nadaną przez agencję ratingową Moody’s Investors Service i zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. Ich wykup nastąpi w 2014 r.

30 lipca miasto wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje o wartości 600 mln zł. Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje wyemitowano w ramach Programu Emisji Obligacji na kwotę do 4 mld zł. Zarówno dla programu, jak i dla emisji nadane zostały przez Fitch Ratings oceny ratingowe na poziomie AAA (pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.

Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym 13 sierpnia 2009 r.

Zgodnie ze swoją strategią zadłużenia miasto koncentruje się na emisji obligacji i ich wprowadzaniu na regulowany rynek wtórny, dzięki czemu możliwe jest obniżanie kosztów obsługi długu przy kolejnych emisjach. Podejście to jest również uzasadnione wielkością emisji. W przypadku emisji na duże kwoty opłacalne jest wprowadzanie papierów na rynek w drodze emisji publicznej. Miasto przywiązuje duże znaczenie do utrzymania wysokiej wiarygodności rynkowej i wizerunku godnego zaufania partnera, co przekłada się na utrzymanie wysokiej atrakcyjności rynkowej emitowanych instrumentów dłużnych i również przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania. W czasach spadku koniunktury gospodarczej obligacje komunalne stanowią dla inwestorów atrakcyjny (bo bezpieczny z uwagi na specyfikę emitenta) sposób lokowania wolnego kapitału. Świadczy o tym duże zainteresowanie obligacjami Warszawy wyemitowanymi na rynku krajowym. Łączny popyt na te obligacje przewyższył dwukrotnie łączną wartość emisji.

Obligacje warszawskie emisji krajowej trafią na rynek Catalyst — pierwszy w Polsce zorganizowany detaliczno-hurtowy rynek dłużnych papierów wartościowych. Należy oczekiwać, że Catalyst da impuls do pozyskiwania finansowania przez miasto stołeczne Warszawa i przyczyni się do wykształcenia stabilnej grupy inwestorów na transparentnym rynku publicznym, co niewątpliwie wpłynie na wzrost płynności obligacji warszawskich.

None
None

Obligacje te uzyskały międzynarodową ocenę ratingową na poziomie A2 nadaną przez agencję ratingową Moody’s Investors Service i zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. Ich wykup nastąpi w 2014 r.

30 lipca miasto wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje o wartości 600 mln zł. Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje wyemitowano w ramach Programu Emisji Obligacji na kwotę do 4 mld zł. Zarówno dla programu, jak i dla emisji nadane zostały przez Fitch Ratings oceny ratingowe na poziomie AAA (pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.

Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym 13 sierpnia 2009 r.

Zgodnie ze swoją strategią zadłużenia miasto koncentruje się na emisji obligacji i ich wprowadzaniu na regulowany rynek wtórny, dzięki czemu możliwe jest obniżanie kosztów obsługi długu przy kolejnych emisjach. Podejście to jest również uzasadnione wielkością emisji. W przypadku emisji na duże kwoty opłacalne jest wprowadzanie papierów na rynek w drodze emisji publicznej. Miasto przywiązuje duże znaczenie do utrzymania wysokiej wiarygodności rynkowej i wizerunku godnego zaufania partnera, co przekłada się na utrzymanie wysokiej atrakcyjności rynkowej emitowanych instrumentów dłużnych i również przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania. W czasach spadku koniunktury gospodarczej obligacje komunalne stanowią dla inwestorów atrakcyjny (bo bezpieczny z uwagi na specyfikę emitenta) sposób lokowania wolnego kapitału. Świadczy o tym duże zainteresowanie obligacjami Warszawy wyemitowanymi na rynku krajowym. Łączny popyt na te obligacje przewyższył dwukrotnie łączną wartość emisji.

Obligacje warszawskie emisji krajowej trafią na rynek Catalyst — pierwszy w Polsce zorganizowany detaliczno-hurtowy rynek dłużnych papierów wartościowych. Należy oczekiwać, że Catalyst da impuls do pozyskiwania finansowania przez miasto stołeczne Warszawa i przyczyni się do wykształcenia stabilnej grupy inwestorów na transparentnym rynku publicznym, co niewątpliwie wpłynie na wzrost płynności obligacji warszawskich.

Obligacje te uzyskały międzynarodową ocenę ratingową na poziomie A2 nadaną przez agencję ratingową Moody’s Investors Service i zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. Ich wykup nastąpi w 2014 r.

30 lipca miasto wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje o wartości 600 mln zł. Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje wyemitowano w ramach Programu Emisji Obligacji na kwotę do 4 mld zł. Zarówno dla programu, jak i dla emisji nadane zostały przez Fitch Ratings oceny ratingowe na poziomie AAA (pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.

Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym 13 sierpnia 2009 r.

Zgodnie ze swoją strategią zadłużenia miasto koncentruje się na emisji obligacji i ich wprowadzaniu na regulowany rynek wtórny, dzięki czemu możliwe jest obniżanie kosztów obsługi długu przy kolejnych emisjach. Podejście to jest również uzasadnione wielkością emisji. W przypadku emisji na duże kwoty opłacalne jest wprowadzanie papierów na rynek w drodze emisji publicznej. Miasto przywiązuje duże znaczenie do utrzymania wysokiej wiarygodności rynkowej i wizerunku godnego zaufania partnera, co przekłada się na utrzymanie wysokiej atrakcyjności rynkowej emitowanych instrumentów dłużnych i również przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania. W czasach spadku koniunktury gospodarczej obligacje komunalne stanowią dla inwestorów atrakcyjny (bo bezpieczny z uwagi na specyfikę emitenta) sposób lokowania wolnego kapitału. Świadczy o tym duże zainteresowanie obligacjami Warszawy wyemitowanymi na rynku krajowym. Łączny popyt na te obligacje przewyższył dwukrotnie łączną wartość emisji.

Obligacje warszawskie emisji krajowej trafią na rynek Catalyst — pierwszy w Polsce zorganizowany detaliczno-hurtowy rynek dłużnych papierów wartościowych. Należy oczekiwać, że Catalyst da impuls do pozyskiwania finansowania przez miasto stołeczne Warszawa i przyczyni się do wykształcenia stabilnej grupy inwestorów na transparentnym rynku publicznym, co niewątpliwie wpłynie na wzrost płynności obligacji warszawskich.

Obligacje te uzyskały międzynarodową ocenę ratingową na poziomie A2 nadaną przez agencję ratingową Moody’s Investors Service i zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. Ich wykup nastąpi w 2014 r.

30 lipca miasto wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje o wartości 600 mln zł. Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje wyemitowano w ramach Programu Emisji Obligacji na kwotę do 4 mld zł. Zarówno dla programu, jak i dla emisji nadane zostały przez Fitch Ratings oceny ratingowe na poziomie AAA (pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.

Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym 13 sierpnia 2009 r.

Zgodnie ze swoją strategią zadłużenia miasto koncentruje się na emisji obligacji i ich wprowadzaniu na regulowany rynek wtórny, dzięki czemu możliwe jest obniżanie kosztów obsługi długu przy kolejnych emisjach. Podejście to jest również uzasadnione wielkością emisji. W przypadku emisji na duże kwoty opłacalne jest wprowadzanie papierów na rynek w drodze emisji publicznej. Miasto przywiązuje duże znaczenie do utrzymania wysokiej wiarygodności rynkowej i wizerunku godnego zaufania partnera, co przekłada się na utrzymanie wysokiej atrakcyjności rynkowej emitowanych instrumentów dłużnych i również przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania. W czasach spadku koniunktury gospodarczej obligacje komunalne stanowią dla inwestorów atrakcyjny (bo bezpieczny z uwagi na specyfikę emitenta) sposób lokowania wolnego kapitału. Świadczy o tym duże zainteresowanie obligacjami Warszawy wyemitowanymi na rynku krajowym. Łączny popyt na te obligacje przewyższył dwukrotnie łączną wartość emisji.

Obligacje warszawskie emisji krajowej trafią na rynek Catalyst — pierwszy w Polsce zorganizowany detaliczno-hurtowy rynek dłużnych papierów wartościowych. Należy oczekiwać, że Catalyst da impuls do pozyskiwania finansowania przez miasto stołeczne Warszawa i przyczyni się do wykształcenia stabilnej grupy inwestorów na transparentnym rynku publicznym, co niewątpliwie wpłynie na wzrost płynności obligacji warszawskich.

Obligacje te uzyskały międzynarodową ocenę ratingową na poziomie A2 nadaną przez agencję ratingową Moody’s Investors Service i zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. Ich wykup nastąpi w 2014 r.

30 lipca miasto wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje o wartości 600 mln zł. Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje wyemitowano w ramach Programu Emisji Obligacji na kwotę do 4 mld zł. Zarówno dla programu, jak i dla emisji nadane zostały przez Fitch Ratings oceny ratingowe na poziomie AAA (pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.

Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym 13 sierpnia 2009 r.

Zgodnie ze swoją strategią zadłużenia miasto koncentruje się na emisji obligacji i ich wprowadzaniu na regulowany rynek wtórny, dzięki czemu możliwe jest obniżanie kosztów obsługi długu przy kolejnych emisjach. Podejście to jest również uzasadnione wielkością emisji. W przypadku emisji na duże kwoty opłacalne jest wprowadzanie papierów na rynek w drodze emisji publicznej. Miasto przywiązuje duże znaczenie do utrzymania wysokiej wiarygodności rynkowej i wizerunku godnego zaufania partnera, co przekłada się na utrzymanie wysokiej atrakcyjności rynkowej emitowanych instrumentów dłużnych i również przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania. W czasach spadku koniunktury gospodarczej obligacje komunalne stanowią dla inwestorów atrakcyjny (bo bezpieczny z uwagi na specyfikę emitenta) sposób lokowania wolnego kapitału. Świadczy o tym duże zainteresowanie obligacjami Warszawy wyemitowanymi na rynku krajowym. Łączny popyt na te obligacje przewyższył dwukrotnie łączną wartość emisji.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Obligacje warszawskie emisji krajowej trafią na rynek Catalyst — pierwszy w Polsce zorganizowany detaliczno-hurtowy rynek dłużnych papierów wartościowych. Należy oczekiwać, że Catalyst da impuls do pozyskiwania finansowania przez miasto stołeczne Warszawa i przyczyni się do wykształcenia stabilnej grupy inwestorów na transparentnym rynku publicznym, co niewątpliwie wpłynie na wzrost płynności obligacji warszawskich.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Ryński

Polecane