Europejski Zielony Ład zaczyna się w JSW

Partnerem publikacji jest Jastrzębska Spółka Węglowa
opublikowano: 24-05-2022, 15:55

Grupa Kapitałowa funkcjonuje na Górnym Śląsku, ale działa w skali europejskiej i dotyczą jej globalne problemy. Przed nowoczesną gospodarką stoi wiele wyzwań, przy czym na pierwszy plan wysuwają się wyzwania związane z ochroną klimatu

Węgiel koksowy, czyli surowiec produkowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową, wiodącą spółkę Grupy Kapitałowej JSW, znajduje się na liście surowców krytycznych, którą stworzyła Komisja Europejska. Znalazły się na niej surowce mające strategiczne znaczenie dla unijnej gospodarki, o ograniczonych i wyczerpujących się zasobach, a także trudno zastępowalne. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, jest kluczowym surowcem w procesie produkcji stali, a JSW SA jest jego największym producentem w Unii Europejskiej. Tylko w minionym roku dostarczyła na wspólny rynek około 11 mln ton węgla.

Koks i stal

Stal ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i transformacji gospodarki, jest też obecna w codziennym życiu. Według World Steel Association średnie roczne zużycie stali na osobę na świecie wynosi 228 kg. Wykorzystywana jest m.in. do produkcji turbin wiatrowych, maszyn, pojazdów (w tym elektrycznych) oraz konstrukcji budowlanych, a nawet widelców. Doskonałym przykładem są turbiny wiatrowe; do budowy jednego wiatraka — od masztów po łopaty wirników i generatory — potrzeba około 140 ton stali. Jedna tona tego materiału oznacza konieczność wydobycia około 560 kilogramów węgla koksowego, z którego powstaje około 400 kilogramów koksu.

Stal wykorzystywana jest również w transporcie — zarówno morskim, jak i lądowym. Służy m. in. do produkcji kontenerów, które po załadowaniu na statki przewożą towary do każdego zakątka globu oraz produkcji szyn kolejowych. Warto zwrócić uwagę, że przeciętny samochód osobowy składa się m.in. z 900 kg stalowych komponentów, a stal stanowi około 60 proc. wagi takiego pojazdu. Zyskująca na popularności elektromobilność też byłaby niemożliwa bez stali, a tym samym bez węgla koksowego.

Wyzwania klimatyczne oznaczają, że zapotrzebowanie na stal będzie coraz większe. Według różnych szacunków globalne zużycie stali wzrośnie do 2050 r. o ponad 60 proc., a jej produkcja w samej tylko Unii zwiększy się o 30 proc. do około 200 mln ton. Dlatego działalność Grupy Kapitałowej JSW — z jej pięcioma kopalniami i trzema koksowniami — ma kluczowe znaczenie w transformacji i tworzeniu gospodarki neutralnej klimatycznie, a produkcja tak ważnego surowca to pierwsze z działań podejmowanych przez JSW w tym zakresie.

Wymagania klimatyczne
Wymagania klimatyczne
Według prognoz globalne zużycie stali wzrośnie do 2050 r. o ponad 60 proc., a jej produkcja w samej Unii zwiększy się o 30 proc. — do około 200 mln ton

Zagospodarowanie metanu…

Drugim są działania na rzecz ograniczenia emisji i negatywnego oddziaływania na klimat i środowisko. Już od 2017 r. JSW prowadzi obliczanie i raportowanie swojego śladu węglowego. Z jednej strony pozwala to monitorować emisję gazów cieplarnianych, a z drugiej — eliminować energochłonne rozwiązania oraz zwiększać gospodarcze wykorzystanie metanu. To właśnie ten groźny gaz jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością Grupy JSW, stanowiąc 74 proc. śladu węglowego. Metan wydziela się przy eksploatacji węgla i stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń naturalnych, nie tylko dla pracujących w kopalni górników, ale też dla klimatu. Jego potencjał cieplarniany jest 28 razy większy od dwutlenku węgla.

Metan jest usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych systemami odmetanowania, ale nie oznacza to, że jest marnowany. Wręcz przeciwnie, doskonale nadaje się do wykorzystania w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji. Odmetanowanie i gospodarcze wykorzystanie ujętego metanu to ekonomicznie uzasadniona inwestycja w bezpieczeństwo i ekologię.

Dzięki wykorzystaniu ujmowanego metanu do produkcji energii w 2021 r. uzyskano zmniejszenie jego emisji do atmosfery o 98,7 mln m sześc. (to około 1,97 mln ton w przeliczeniu na ekwiwalent CO2). Od 2018 r. w dwóch kopalniach — „Budryk” oraz „Knurów-Szczygłowice” — Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje projekt inwestycyjny pod nazwą „Gospodarcze wykorzystanie metanu”, którego celem jest zwiększenie uzyskania energii własnej i ograniczenie emisji metanu do atmosfery, a tym samym zmniejszenie śladu węglowego.

Kolejnym planowanym programem w tym zakresie jest „Redukcja emisji metanu”, którego celem jest zwiększenie ujęcia metanu w kopalniach JSW do 50 proc. i jego zagospodarowanie sięgające powyżej 95 proc. Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych, których łączna moc wyniesie 60 MWe w roku 2025.

…i gazu koksowniczego

Na tym nie koniec prośrodowiskowych inwestycji w Grupie Kapitałowej JSW. Inna spółka z Grupy — JSW Koks — buduje w Radlinie nowoczesną elektrociepłownię, czyli kogeneracyjny blok energetyczny opalany gazem koksowniczym o mocy 28 MWe. Gaz koksowniczy, jako produkt uboczny procesu koksowania węgla, stanie się tu niskoemisyjnym paliwem służącym do pozyskania energii elektrycznej i ciepła dla lokalnych gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami, nowa EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni Radlin. Nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny, a ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby sąsiedniej kopalni oraz mieszkańców Radlina. Stara, opalana węglem kamiennym elektrociepłownia zostanie więc zastąpiona nowoczesną instalacją. Oddanie do eksploatacji EC Radlin wpłynie zdecydowanie na poprawę efektywności energetycznej spółki oraz pozwoli na zrobienie milowego kroku w stronę samowystarczalności energetycznej całej Grupy Kapitałowej JSW.

Sięganie słońca

Zarząd JSW SA planuje również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do 2028 r., co będzie stanowić około 10 proc. energii, którą rocznie zużywa spółka.

Do 2030 r. wydatki związane z ochroną powietrza, w tym dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych w najlepszych dostępnych technikach (standard BAT), oszacowano na 3,7 mld zł. Zmiany są zatem niezwykle kosztowne, ale i nieuniknione. Równocześnie przyczynią się do znaczącej redukcji śladu węglowego, co — zgodnie z ogłoszoną w tym roku „Strategią z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej JSW do 2030 r.” — przyniesie do 2030 r. jego ograniczenie o 30 proc. względem roku 2018. Warto zaznaczyć, że to jedynie cel średnioterminowy, bo cel długoterminowy zakłada ograniczanie wpływu Grupy JSW na środowisko poprzez osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Już w 2024 r. Grupa planuje przeprowadzenie aktualizacji prognoz emisyjności i na tej podstawie wybierze projekty na kolejny okres 2026-2030, aby utrzymać przyjęty w strategii poziom redukcji zgodny z Porozumieniem Paryskim. Prośrodowiskowe podejście to równocześnie doskonałe źródło dywersyfikacji przychodów. We wspomnianej strategii założono, że w latach 2022-2030 około 10 proc. przychodów Grupy będzie pochodzić ze sprzedaży produktów niezwiązanych z jej podstawową działalnością, takich jak węglopochodne, OZE, energia elektryczna i cieplna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.
Zieloną gospodarkę wspierają

Organizator

Puls Biznesu

Patroni honorowi

Ministerstwo infrastruktury Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Polecane