Fitch potwierdził rating Płocka

DI
opublikowano: 02-02-2011, 10:00

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Miasta Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie ”BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie ”AA-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch nadał również długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej ”BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy ”AA-(pol)” dla niepodporządkowanych, bezwarunkowych obligacji wyemitowanych na kwotę 80 mln zł, które zapadają w  transzach do 2020r.

Komunikat Fitcha:

Ratingi odzwierciedlają wciąż dobre wyniki operacyjne Płocka, pomimo ich osłabienia w latach 2009-2010, dobre wskaźniki obsługi zadłużenia oraz jego spłaty, a także wysokie dochody podatkowe wynikające z dobrze rozwiniętej gospodarki lokalnej. Ratingi odzwierciedlają również słabo zdywersyfikowaną bazę podatkową Miasta oraz spodziewany wzrost zadłużenia w wyniku wysokich wydatków inwestycyjnych. Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że w latach 2011-2012 wyniki operacyjne będą się stopniowo poprawiać.

Podniesienie ratingu może nastąpić w wyniku poprawy marży operacyjnej do poziomu powyżej 12%, a następnie jej stabilizacji, oraz jeśli wskaźniki zadłużenia pozostaną nadal bezpieczne (nadwyżka operacyjna większa od obsługi zadłużenia) i/lub zmniejszy się ryzyko wynikające z koncentracji dochodów podatkowych Miasta. Obniżenie ratingu może nastąpić w wyniku znacznego spadku nadwyżki operacyjnej oraz wzrostu zadłużenia powyżej wielkości prognozowanych.

Pomimo pogorszenia się, wyniki operacyjne Płocka są nadal dobre. Według przewidywanego wykonania w 2010r. nadwyżka operacyjna wyniosła 65 mln zł i stanowiła 11% dochodów operacyjnych (w porównaniu do 19,7% w latach 2006-2008). Od 2006r. dochody operacyjne rosły średnio o 4,7% rocznie, tj. poniżej średniego wzrostu wydatków operacyjnych (8,4%). Fitch oczekuje, że Władze Miasta będą bardziej efektywnie ograniczały wzrost wydatków operacyjnych. Dodatkowo, w latach 2011-2012 poprawie marży operacyjnej powinien sprzyjać wzrost dochodów podatkowych.

W gospodarce lokalnej dominuje przemysł chemiczny reprezentowany przez PKN Orlen (”BB+”/Stabilna), który jest jedną z największych spółek w Polsce. Dzięki dobrze rozwiniętej gospodarce lokalnej dochody podatkowe Płocka są wysokie i stanowią średnio ponad 55% dochodów operacyjnych. Ponadto w przeliczeniu na mieszkańca należą one do najwyższych w Polsce. Prognozowany średni wzrost PKB w Polsce (o ok. 3,5%-3,8% rocznie) w latach 2011-2012 przyczyni się do wzrostu lokalnej gospodarki i wpłynie na wzrost dochodów podatkowych Miasta.

Na koniec 2010r. zadłużenie Miasta wynosiło 312 mln zł i stanowiło umiarkowany poziom 54% dochodów bieżących. W kolejnych latach będzie ono dalej rosło ze względu na planowane wydatki majątkowe, w tym również wkład własny Miasta do projektów unijnych. Fitch spodziewa się, że w 2015r. zadłużenie może osiągnąć ok. 370 mln zł (57% dochodów operacyjnych). Na koniec 2010r. okres spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) wynosił ok. 6 lat, a obsługa zadłużenia stanowiła 39% nadwyżki operacyjnej. Fitch spodziewa się, że pomimo planowanego wzrostu zadłużenia, wskaźnik spłaty zadłużenia oraz jego obsługi z nadwyżki operacyjnej pogorszą się tylko nieznacznie, pod warunkiem, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne.

Płock leży ok. 110 km na zachód od Warszawy (”AAA(pol)”/Stabilna) i liczy 127.000 mieszkańców. Produkt regionalny brutto na mieszkańca stanowi 106% średniej krajowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane