Czytasz dzięki

Ordynacja podatkowa do poprawki

opublikowano: 15-07-2015, 22:00

Posłowie i rząd poproszą senatorów o naprawienie sejmowego błędu. Prezydencka wersja „in dubio pro tributario” nie przyniesie pożytku podatnikom

Choć Sejm uchwalił już zmiany w ordynacji podatkowej, batalia o zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatników (In dubio pro tributario) jeszcze się nie skończyła. Posłowie sejmowej komisji finansów chcą, żeby w Senacie doszło do szerokiej dyskusji i szczegółowej oceny przyjętego w ubiegły piątek zapisu ordynacji podatkowej. Chodzi o uświadomienie senatorom, że Sejm w pośpiechu, bez koniecznych analiz uchwalił przepis, który w drodze poprawki można zastąpić regulacją znacznie korzystniejszą dla podatników, opracowaną przez komisję finansów we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF). Z naszych informacji wynika, że również MF będzie starało się nakłonić Senat do przyjęcia poprawki zastępującej zapis prezydencki komisyjno-rządowym.

Krystyna Skowrońska, szefowa sejmowej komisji finansów, posłanka PO, ma świadomość, że uchwalona przez Sejm zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników może podatnikom korzyści nie przynieść. Zamierza uczulić na to senatorów, którzy mogą jeszcze poprawić niefortunny przepis.
Zobacz więcej

POPRAWIĆ BUBLA:

Krystyna Skowrońska, szefowa sejmowej komisji finansów, posłanka PO, ma świadomość, że uchwalona przez Sejm zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników może podatnikom korzyści nie przynieść. Zamierza uczulić na to senatorów, którzy mogą jeszcze poprawić niefortunny przepis. Grzegorz Kawecki

Gorszy przepis…

10 lipca Sejm uchwalił zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości prawa podatkowego organy skarbowe rozstrzygają na korzyść podatników. To propozycja prezydenta Bronisława Komorowskiego, która weszła do ustawy dzięki poprawce PSL.

Praktycznie cały Sejm bezrefleksyjnie zagłosował „za”. W rezultacie z projektu wypadła lepsza regulacja. To, że wersja komisji finansów i MF była korzystniejsza dla podatników, na łamach „PB” potwierdzili eksperci podatkowi. Ich zdaniem, uchwalony przepis w praktyce będzie martwy, bo fiskus nigdy nie ma wątpliwości co do prawa podatkowego, a tym bardziej wątpliwości „niedających się usunąć”.

Ponadto zapis jest zbyt wąski, gdyż nie obejmuje płatników i spadkobierców podatnika. Krytyczne opinie wobec propozycji głowy państwa przedstawiły też Biuro Analiz Sejmowych i Rada Legislacyjna premiera.

…wyparł lepszy

Propozycja komisyjno-rządowa mówiła natomiast, że w razie pojawienia się różnych wykładni prawa podatkowego fiskus stosuje tę najkorzystniejszą dla strony postępowaowa do poprawki nia. W ocenie ekspertów, taka regulacja jest znacznie szersza, obejmuje więcej sytuacji (także sprawy z zakresu interpretacji podatkowych) i podmiotów, oznacza więc rzeczywiste korzyści dla podatników. Komisja finansów wskaże senatorom co najmniej dziewięć wad uchwalonej regulacji, m.in.: niezgodność z konstytucją, błędne założenia metodologiczne, naruszanie zasady niezawisłości sądu.

— Wszystkim powinno zależeć na tym, aby weszła w życie regulacja dobra, skutecznai naprawdę poprawiająca sytuację podatników. Uchwalona przez Sejm tego nie gwarantuje. Zależy nam, aby senatorowie to poprawili. Rozmawiałam już na ten temat z przewodniczącym senackiej komisji, która wkrótce zajmie się tą nowelizacją — mówi Krystyna Skowrońska, przewodnicząca sejmowej komisji finansów. PSL nie mówi nie.

— Jeżeli okaże się, że Sejm rzeczywiście popełnił błąd, to jak najbardziej należałobygo poprawić — mówi Stanisław Żelichowski, poseł PSL. Ludowcy wnieśli poprawkę zastępującą przepis komisyjno-rządowy wersją prezydenta bez wcześniejszego porównania i oceny obu regulacji.

— Zgłosiliśmy tę poprawkę, ponieważ wierzymy, że propozycja prezydenta jest lepsza i korzystniejsza dla podatników — mówi Jan Bury, szef klubu PSL.

Komisja wytyka błędy Sejmowi

1. Błędne umiejscowienie regulacji „in dubio pro tributario”, czyniące z niej megazasadę stojącą ponad wszystkimi innymi, np. zasadą legalizmu.

2. Zachwianie relacji między wartościami konstytucyjnymi — nie ma w konstytucji reguły preferującej korzyść jednostki nad korzyściami ogółu w razie konfliktu wartości w sprawach podatkowych (niezgodność z konstytucją).

3. Błędne założenia metodologiczne — zignorowanie utrwalonych i opartych na konstytucji wykładni prawa (językowej, funkcjonalnej, systemowej).

4. Naruszenie zasady niezawisłości sądu — zobowiązanie do orzekania wedle wzorca niewyrażonego w konstytucji.

5. Subiektywne kryterium stosowania przepisu „niedające się usunąć”. Brak jest kryteriów i reguł stwierdzenia takiej okoliczności (niezgodność z konstytucją).

6. Błąd metodologiczny — przy prawidłowym stosowaniu zasad wykładni prawa nie ma w praktyce sytuacji, w których „nie da się usunąć wątpliwości”.

7. Błędne odniesienie się do treści przepisów zamiast do ich wykładni i rozumienia.

8. Przepis prowadzić może do nierówności wobec prawa i niejednolitości opodatkowania (sprzeczność z konstytucją).

9. Brak jasności, kto i w jaki sposób rozstrzyga. W takim brzmieniu zasada może pozwalać na niewykonywanie obowiązków podatkowych, co odbije się na budżecie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane