Ostatni dzwonek na PIT-28

opublikowano: 25-01-2016, 22:00

Zeznania 2015 Ryczałtowcy pierwsi rozliczą podatek za cały ubiegły rok. Skorzystają z większości ulg, ale nie rozliczą się z rodziną

Już tylko niecały tydzień został podatnikom na złożenie PIT-28 za 2015 r. Powinni to zrobić najpóźniej 31 stycznia, jednak tym razem ta data przypadła na niedzielę i termin upłynie 1 lutego. Roczny PIT-28 musi sporządzić każdy przedsiębiorca, który w ubiegłym roku prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nawet jeżeli nie miał żadnych przychodów, a także gdy utracił w ciągu roku prawo do tej formy rozliczeń z fiskusem i musiał zastosować zasady ogólne podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Czasem dwa zeznania

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwa, gdy podatnik podejmie się działalności, dla której ta forma opodatkowania nie jest przewidziana, np. usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów. Taka zmiana oznacza dla podatnika, że musi złożyć dwa roczne zeznania. Jeden to PIT-28, w którym wykaże przychody, od których opłacał ryczałt przez część roku. Drugi to deklaracja, w którym poda dochody uzyskiwane po zmianie opodatkowania na zasady ogólne. Takie zeznanie należy złożyć do końca kwietnia. Do złożenia PIT-28 zobowiązani są ryczałtowcy wykonujący działalność gospodarczą na własne nazwisko, a także prowadzący ją w formie spółki cywilnej albo jawnej. W pierwszym przypadku podatnik musi razem z zeznaniem złożyć załącznik PIT-28/A, gdzie wpisze przychody z działalności prowadzonej indywidualnie, w drugim — PIT-28/B. Ryczałt ewidencjonowany uprawnia do zastosowania większości ulg. Podatnicy nie mogą jedynie skorzystać z dwóch — na dzieci i nowe technologie. Mogą natomiast odliczać np. od przychodu darowizny na cele pożytku publicznego, a także wydatki na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy na internet. W przypadku korzystania z tego rodzaju ulg podatnik musi dołączyć do zeznania PIT-O, w którym wyliczy szczegółowe kwoty do odpisu. Jeśli kontynuuje odliczenia nierozliczonych do tej pory wydatków na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, z zeznaniem złoży też załącznik PIT-D przeznaczony na wyszczególnienie takich wydatków.

Odliczenia według udziału

Dla ryczałtowców skorzystanie z ulg oznacza konieczność ich rozliczenia proporcjonalnie do rodzajów prowadzonej działalności, ponieważ przypisano im różne stawki ryczałtu. W tej formie opodatkowania w 2015 r. było ich sześć — 3 proc. (przede wszystkim dla działalności gastronomicznej z wyjątkami, handlu), 5,5 proc. (m.in. dla działalności wytwórczej), 8,5 proc. (głównie dla usług), 10 proc. (m.in. dla odpłatnego zbycia praw majątkowych i składników majątku), 17 proc. (np. usługi parkingowe, doradztwa w zakresie oprogramowania, zarządzania nieruchomościami na zlecenie) i 20 proc. (dla wolnych zawodów).

— Podatek ryczałtowy wybierany jest często przez podatników, którzy dla wygody nie chcą prowadzić zbytnio skomplikowanejrachunkowości i decydują się na opłacanie podatku w wysokości określonego procentu od wystawianych rachunków — mówi Mariusz Kawczyński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w kancelarii Kawczyński Korytkowska Partyka.

Ryczałt ewidencjonowany nie wymaga prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, podatnicy nim objęci nie rozliczają kosztów prowadzonej działalności. Ci, którzy są jednocześnie opodatkowani różnymi stawkami, muszą jednak rozliczyć ulgi, odliczając wydatki od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim pozostają one w ogólnej kwocie przychodów. W PIT-28 ryczałtowcy rozliczają też składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, jeśli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Organy podatkowe przypominają, że podatnik może odliczyć tylko te składki, do których odprowadzania jest zobowiązany i które faktycznie opłacił. W jednej z interpretacji podatkowych stwierdził np., że podatnik nie może obniżyć ryczałtu o zaległe składki zdrowotne zmarłej teściowej, mimo że sam uregulował dług, który w spadku przejęła jego niepracująca żona. W rozpatrywanej sprawie ryczałtowiec nie pełnił też roli płatnika składek należnych od teściowej. Co prawda według Ordynacji podatkowej spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, jednak ustawa ta nie przewiduje możliwości odliczenia tych zaległości przez spadkobierców, którzy je uregulują — podkreślił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji (nr ITPB1/415- 84/14/AD).

Małżonkowie osobno

Przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym nie mogą też złożyć wspólnego PIT-28 z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem.

— Podatnicy objęci tym ryczałtem często pytają o możliwość rozliczenia rocznego z małżonkiem. Takiej jednak możliwości nie mają, także gdy podatnik nie osiągnął w danym roku żadnego przychodu tak opodatkowanego — wyjaśnia adwokat Jędrzej Jakubowicz, wspólnik w kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Przypomina, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnicy uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem że nie są one zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. PIT-28 jest też zeznaniem o przychodach osiąganych z takich źródeł.

Nowa stawka 2 proc.

W formularzu PIT-28 umieszczono rubryki przeznaczone do rozliczenia podatku według nowej stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Wynosi 2 proc., a obowiązuje od tego roku dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Rubryki dotyczące takich przychodów znajdują się m.in. w części E, gdzie podatnik oblicza przysługujące mu ulgi. W zeznaniu za 2015 r. te pola mają pozostać puste, o czym poinformowano wyraźnie w adnotacjach umieszczonych na PIT-28.

544,7 tys. Ponad tyle PIT-28 pochodziło przed rokiem od ryczałtowców prowadzących działalność gospodarczą. Inni podatnicy złożyli przeszło 416 tys. takich zeznań wyłącznie dla rozliczenia przychodów z najmu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane