Pierwsze w historii dotacje na CSR

opublikowano: 11-03-2013, 00:00

Finansowanie: Wkrótce ruszy konkurs dla MSP z pieniędzmi na działania odpowiedzialne społecznie. Na każdą firmę czeka do 100 tys. zł

Tyle się mówi i zachęca do społecznej odpowiedzialności biznesu (czyli z ang. Corporate Social Responsibility — CSR), a tak naprawdę na tego typu przedsięwzięcia polskie firmy nie miały dotychczas żadnego finansowego wsparcia. Ale teraz wreszcie to się zmieni. Coraz bliżej do startu pierwszego w historii konkursu o dotacje na ten obszar. Nabór z działania „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” miał ruszyć już jesienią, ale został przeniesiony na wiosnę. Pieniądze na dotacje dała Szwajcaria w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE, a konkursowe zmagania przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Na środowisko lub pracowników

— Teraz trwają jeszcze ostatnie prace i uzgodnienia dotyczące konkursowych dokumentów. Ruszymy z naborem na przełomie pierwszego i drugiego kwartału — zapowiada Małgorzata Jelińska, główny specjalista w departamencie programów pilotażowych PARP, zajmująca się tą tematyką.

W szranki o dotacje mogą stanąć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunek: muszą prowadzić działalność od co najmniej pół roku i kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis. Pieniądze czekają na projekty CSR związane z bieżącą działalnością firmy. Powinny obejmować co najmniej jeden z trzech obszarów: środowiska naturalnego, relacji z personelem przedsiębiorstwa lub zaangażowania społecznego. Na każdą z firm czeka do 100 tys. zł. Dotacja nie może być większa niż 70 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia — resztę przedsiębiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

— Zwracane będą wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do wdrożenia CSR w firmach. Na liście takich kosztów są usługi doradcze, badania i analizy produktów, procesów produkcyjnych i usługowych. Przedsiębiorcy mogą też otrzymać dotacje na certyfikację i inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne. Co istotne, działania informacyjno-promocyjne mogą być kosztem tylko w sytuacji, gdy są jednym z wielu elementów projektu — podkreśla Małgorzata Jelińska.

We wniosku o dotację na CSR trzeba będzie uzasadnić potrzebę realizacji projektu, opisać planowane działania, przedstawić ich rezultaty oraz harmonogram i budżet.

— Załączniki do wniosku będą ograniczone do minimum — nie trzeba będzie składać obszernych załączników związanych z merytoryką projektu, takich jak biznesplan czy analizy inwestycyjne — mówi Robert Sroka, szef projektów CSR w EAST Taxand. Program wspiera działania CSR, ale jego nazwa mówi także o „zwiększeniu konkurencyjności regionów”.

O co chodzi? — Zasady konkursów będą sprzyjały równomiernemu podziałowi dotacji pomiędzy województwa — na każde planowana jest taka sama pula pieniędzy, co oznacza możliwość sfinansowania 6-7 projektów z każdego regionu. W zależności od wartości projektów planowane jest sfinansowanie około stu przedsięwzięć MSP z całej Polski — mówi Robert Sroka.

Wciąż bariery w głowie

Konkurs to kolejna próba zachęcenia mniejszych firm do wdrażania idei CSR. Wielu przedsiębiorców, myśląc o działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, od razu widzi bariery i przeszkody w ich realizacji. Jakie? Najczęstsze to konieczność poniesienia nakładów finansowych, złożoność tematu, brak czasu, wiedzy i umiejętności. Narzekają też na brak przełożenia działań CSR na codzienną działalność biznesową. — Nowy projekt z dotacjami to odpowiedź właśnie na te najczęściej wymieniane problemy — zwraca uwagę Małgorzata Jelińska.

Aby promować tę tematykę wśród mniejszych firm, w ubiegłym roku powstała Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”. To przedsięwzięcie zorganizowane przez „Puls Biznesu” we współpracy z firmą Martis Consulting i pod patronatem Ministerstwa Skarbu. W jego ramach w całej Polsce odbywały się konferencje przeznaczone dla firm z sektora MSP. Jednocześnie przedsiębiorcy brali udział w ankietowym badaniu na temat stosowanych u siebie działań CSR. Rezultaty badania tylko potwierdziły, że jest jeszcze dużo do zrobienia.

— Zaledwie 20 proc. przedsiębiorców ma spisaną strategię CSR. Najsłabiej pod tym względem prezentują się firmy mikro- i małe. Niepokojące jest to, że niektóre firmy nie realizują nawet wymaganych przez prawo podstawowych działań, takich jak rozliczanie składek pracowniczych ZUS i nadgodzin — mówił Piotr Felicki, menedżer PR & CSR z Martis Consulting, podczas prezentacji wyników przedsięwzięcia. Z badań wynika, że mniejsze firmy zaniedbują komunikację ze swoimi pracownikami.

Również jeśli chodzi o świadomość praw pracowniczych i certyfikatów jakości — w dużych przedsiębiorstwach jest ona znacznie większa. Główny wniosek: CSR w większych firmach jest obszarem zdecydowanie bardziej sformalizowanym i lepiej zarządzanym.

— To pozwala na podejmowanie przemyślanych decyzji, spójnych z ich kompetencjami i unikanie angażowania się w działania nieprzynoszące korzyści ani firmie, ani jej otoczeniu. Pora, by z tych doświadczeń zaczęły korzystać mniejsze firmy, które doskonale znają potrzeby swojego otoczenia społecznego i mogą istotnie zyskać w opinii zarówno klientów, jak i własnych pracowników. Pomocne mogą być dostępne już w Polsce bezpłatne normy i standardy zarządzania CSR, jak i praktyczna wymiana doświadczeń, z jaką mieliśmy do czynienia w ramach Akademii — komentuje Anna Pawelska, dyrektor działu audytu i CSR w Martis Consulting.

Nic jednak nie zachęci przedsiębiorców tak jak dotacje. W ramach pilotażowego działania odbędą się dwa konkursy z dofinansowaniem — jeśli nie zdążysz złożyć wniosku w wiosennym rozdaniu, będzie też nabór w ostatnim kwartale tego roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie: http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

 

Obszar 1. Środowisko naturalne

Działania skierowane na ochronę środowiska i inwestycje minimalizujące wpływ ingerencji firmy na środowisko (np. wdrożenie lub poprawa zarządzania w tym obszarze przez wprowadzenie standardów środowiskowych).

Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa

Działania związane z zaangażowaniem w kwestie pracownicze (np. zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, wprowadzanie standardów społecznych typu SA 8000, AA 1000).

Obszar 3. Zaangażowanie społeczne

Działania na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem, na które firma oddziałuje (np. wdrożenie raportowania wg standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej, zrównoważonego łańcucha dostaw, zaangażowanie w partnerstwa lokalne).

Zakup usług doradczych, np. koszt przygotowania lub wdrożenia strategii CSR, raportu odpowiedzialności społecznej firmy, programu wolontariatu pracowniczego, analiza łańcucha dostaw.

Audyt z wyłączeniem audytu finansowego, np. audyt środowiskowy, energetyczny, systemu obsługi klienta, organizacyjny.

Badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych, np. badanie laboratoryjne próbek towarów/surowców.

Certyfikacja produktu, procesu lub usługi

— koszty uzyskania certyfikatów i rejestracji, oznakowań ekologicznych itp.

Działania informacyjno-promocyjne — wyłącznie gdy są tylko elementem projektu.

Inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, np. zakup nowych środków trwałych, adaptacja pomieszczenia niezbędna do wprowadzenia nowej technologii.

12 miesięcy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Pierwsze w historii dotacje na CSR