Powstały nowe zasady ochrony wynalazków

Patrycja Otto
opublikowano: 29-08-2001, 00:00

Powstały nowe zasady ochrony wynalazków

KERM przyjął projekty 4 rozporządzeń do ustawy — Prawo własności przemysłowej. Określono w nich zasady zgłaszania wynalazków, znaków towarowych i wzorów użytkowych, nowe stawki opłat związanych z ich ochroną a także zasady postępowania spornego.

Od 22 sierpnia 2001 r. obowiązuje ustawa — Prawo własności przemysłowej. Wydanych ma być do niej 13 rozporządzeń wykonawczch. KERM przyjął już projekty 4 z nich, dotyczące głównie zasad postępowania przed Urzędem Patentowym.

Nowe opłaty

Jeden z projektów dotyczy opłat za ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i układów scalonych.

Opłaty jednorazowe będą pobierane od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych po wejściu w życie rozporządzenia, chyba że zostały wniesione wcześniej. Opłaty okresowe dotyczyć będą płatności, których termin przypadnie po dniu wejścia w życie rozporządzenia, chyba że opłatę uiszczono wcześniej na podstawie przepisów obecnie obowiązujących.

— Wprowadzonych zostanie wiele nowych opłat, między innymi od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym, o zwolnienie z opłaty lub jej odroczenie, o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek, od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za wydanie duplikatu dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego, od wniesionego sprzeciwu, od wniosku o wniesienie skargi do NSA. Pojawią się zmiany w tabeli opłat dotyczących ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych, a także topografii układów scalonych — informuje Wojciech Maciąg, dyrektor biura prawnego Urzędu Patentowego.

Ochronie przez rejestrację będą podlegać oznaczenia geograficzne.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że z tytułu zmiany stawek i wprowadzenia nowych opłat, do budżetu wpłynie w 2001 r. około 12 mln zł.

Zgłaszanie wynalazku

Projekt kolejnego rozporządzenia dotyczy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz prowadzenia rejestru patentowego. Ureguluje kwestię zawartości zgłoszenia i opisu wynalazku, a także sposobu formułowania zastrzeżeń.

— Zgłoszenie wynalazku z zastrzeżeniem powinno dotyczyć jednego wynalazku — mówi Wojciech Katner, wiceminister gospodarki.

Możliwe będzie składanie zgłoszenia wynalazku przez telefaks.

Oddzielnie unormowano rozpatrywanie zgłoszeń międzynarodowych. Powinny one być sporządzane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, na specjalnym formularzu.

Jawność rozprawy

Następne rozporządzenie dotyczy postępowania spornego przed Urzędem Patentowym. Zostało ono dostosowane do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Postępowanie stanie się prostsze, ale i mniej korzystne dla wnioskodawcy. Odebrano mu bowiem możliwość odwołania się od decyzji Urzędu Patentowego o umorzeniu postępowania.

Ministerstwo Gospodarki zapewnia, że w rozporządzeniu ustanowiono zasadę zachowania w tajemnicy danych, o których członkowie kolegiów orzekających ds. spornych postępowań patentowych dowiedzieli się poza rozprawą. Wprowadzono zasadę jawności rozprawy. Określono jednak przyczyny, z powodu których jawność rozprawy może zostać wyłączona.

Spory przed UP

Kolejne rozporządzenie nadaje nowy statut Urzędowi Patentowemu. Będzie nim kierował prezes przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych. Przepisy nadają tym osobom więcej uprawnień. Powoływane będą też zespoły ekspertów UP do rozpatrywania konkretnych spraw.

— Powstaną zupełnie nowe komórki urzędu, jak na przykład zespół badań formalnoprawnych czy wydział spraw spornych — mówi Wojciech Maciąg.

Wydane decyzje i postanowienia UP będą podlegały kontroli NSA.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu