Regularne oszczędzanie drogą do celu

  • Jagoda Fryc
opublikowano: 12-06-2013, 00:00

Programy oszczędnościowe oferowane przez TFI i firmy ubezpieczeniowe to prosty sposób na realizację marzeń. Który wybrać? Oto garść porad

Wykształcenie dziecka, remont mieszkania, wakacje lub dodatkowe źródło dochodów po przejściu na emeryturę — z planem oszczędnościowym można teoretycznie zrealizować każdy cel. W praktyce jednak wszystko zależy od wybranego produktu, naszej mobilizacji i profilu inwestycyjnego. Na krajowym rynku programy oszczędnościowe oferują ubezpieczyciele i TFI. Różnią się one między sobą długością trwania planu inwestycyjnego (zwykle to 5, 10, a nawet 30 lat), wysokością składki (minimum 50 zł), dostępem do funduszy lub gotowych strategii modelowych i przede wszystkim kosztami.

W odróżnieniu od produktów typowo emerytalnych, jak IKE czy IKZE, po zakończeniu inwestycji klient nie jest zwolniony z tzw. podatku Belki. Ich przewagą jest jednak brak limitów inwestycyjnych, co oznacza, że możemy odkładać dowolną kwotę. Zaletą planów oszczędnościowych w TFI są preferencyjne stawki opłat manipulacyjnych, a nawet ich brak, możliwość wypłaty kapitału w każdym momencie, dowolna wysokość i częstotliwość wpłat. Wadą — nasze inwestycje zawierają się wyłącznie w obrębie jednego towarzystwa, co jest negatywne z punktu widzenia dywersyfikacji portfela. Ubezpieczyciele pomnażają pieniądze za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) i niestety często każą sobie za to słono płacić. Piramida kosztów składa się z opłat administracyjnych, manipulacyjnych, za zarządzanie i likwidacyjnych. Znaleźć jednak można na rynku perełki. Warto też pamiętać, że opłata likwidacyjna, obciążająca klienta przy wcześniejszej rezygnacji z programu, paradoksalnie może mieć też pewne zalety — potrafi solidnie zmotywować do długoterminowego oszczędzania. Oferta ubezpieczycieli jest też korzystniejsza z punktu widzenia dywersyfikacji portfela, bo posiada szeroki wachlarz funduszy i portfeli modelowych zarządzanych przez różne TFI, nawet zagraniczne.

SUBIEKTYWNY RANKING „PB”*

Programy oszczędnościowe godne uwagi

1 Szeroka dywersyfikacja portfela OmniProfit w Generali TUnŻ to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). W ramach programu klient ma do wyboru 33 fundusze, zarządzane przez krajowe i zagraniczne TFI (np. Noble Funds, Investors, Skarbiec, Arka, Franklin Templeton, Black Rock), a także cztery własne UFK i sześć portfeli modelowych. Opłata administracyjna wynosi 9 zł miesięcznie, a manipulacyjna 2 proc. od składki dodatkowej. Koszty zarządzania, oprócz tych pobieranych przez TFI, wynoszą od 1,4 do 2,75 proc. w skali roku i maleją wraz ze wzrostem składki regularnej. Opłata likwidacyjna znika po 10 latach oszczędzania, ale po piątym roku inwestycji można zawiesić wpłaty na dwanaście miesięcy lub przejść na umowę bezskładkową. Inwestor może dokonać 13 darmowych transferów pomiędzy funduszami, a suma ubezpieczenia to 105 proc. wartości rachunku.

10 Po tylu latach oszczędzania w OmniProfit Generali TUnŻ znika opłata likwidacyjna. Po piątym roku można zawiesić wpłaty lub przejść na umowę bezskładkową.

2 W ramach Planu Systematycznego Oszczędzania w Skarbcu TFI klient ma do wyboru 7 funduszy, począwszy od obligacyjnego, skończywszy na akcji polskich i zagranicznych. Pierwsza minimalna składka to 700 zł, każda kolejna — 100 zł miesięcznie, przy czym nie mniej niż 1200 zł rocznie. Opłata manipulacyjna w wysokości 500 zł pobierana jest jednorazowo na początku inwestycji, a potem składki zwolnione są z opłat. Klient ma prawo do dwunastu bezpłatnych konwersji pomiędzy funduszami w każdym roku umowy, a dodatkowo, gdy nie ukończył jeszcze 65 lat, jest objęty ochroną ubezpieczeniową, za którą nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, bo składkę pokrywa Skarbiec TFI. Zakres ubezpieczenia obejmuje czasową niezdolność do pracy, hospitalizację, hospitalizację spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem oraz utratę pracy.

3 Za pośrednictwem Celowego Planu Oszczędnościowego w Legg Mason można inwestować przez 5, 10 lub 15 lat, pomnażając składki w jednym z czterech oferowanych funduszy: obligacyjnym, mieszanym i akcyjnym. Klient ma prawo do bezpłatnych i nieograniczonych konwersji pomiędzy produktami. Pierwsza wpłata wynosi trzykrotność deklarowanej składki, od której z góry odliczana jest opłata manipulacyjna. Dla składki w wysokości 300 zł pierwsza wpłata to 900 zł minus opłata manipulacyjna. Taka konstrukcja kosztowa mobilizuje do długoterminowego inwestowania, bo firma nie zwraca opłaty przy wcześniejszej rezygnacji. Kolejnych wpłat można dokonywać w dowolnym odstępie czasowym, bez dodatkowych kosztów, i wypłacić całość lub część pieniędzy w każdym momencie. Przewagą Legg Mason są też niższe od rynkowych opłaty za zarządzanie (dla funduszu akcji to 3,5 proc. rocznie).

4 Plan Inwestycyjny Selekt w AXA TUnŻ oferuje 17 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarówno tych z grupy, jak i tych zarządzanych przez konkurencyjne TFI. I choć koszty związane z oszczędzaniem za pośrednictwem AXA są porównywalne do oferty pozostałych ubezpieczycieli, to jednak firma ma wabik: w pierwszym roku umowy inwestor otrzymuje premię inwestycyjną, dodawaną do każdej składki regularnej, która wynosi od 10 do 20 proc. wpłat. Dodatkowo przez pierwsze 3 lata inwestor zwolniony jest z opłat za zarządzanie pobieranych przez ubezpieczyciela. Potem koszty te wynoszą od 2,3 do 2,5 proc. rocznie. Wpłat można dokonywać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Minimalna składka wynosi 250 zł miesięcznie.

20 Nawet tyle procent wynosi premia inwestycyjna, dodawana w pierwszym roku oszczędzania w Planie Inwestycyjnym Selekt w AXA TUnŻ.

* Wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze programy oszczędnościowe pod względem struktury kosztowej i dostępności oraz jakości funduszy inwestycyjnych. Pod uwagę wzięliśmy programy ze składką regularną.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane