Czytasz dzięki

Specustawa dla firm realizujących projekty

opublikowano: 01-04-2020, 22:00

Nowe przepisy pomogą przedsiębiorcom sfinalizować przedsięwzięcia dotowane z UE. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie

Przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) projekt tzw. specustawy funduszowej ma pomóc beneficjentom sfinalizować rozpoczęte przedsięwzięcia bez strat finansowych. Resort podkreśla, że w obecnej sytuacji problemy mogą dotyczyć kilkudziesięciu tysięcy projektów z dofinansowaniem unijnym. Rozwiązania przyjęte w tym tygodniu przez rząd mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie i rozliczanie wspomnianych przedsięwzięć.

Szymon Żółciński, partner w Crido, podkreśla, że rozwiązania dla
beneficjentów proponowane przez MFiPR idą we właściwym kierunku.
Zobacz więcej

POMOCNA TEMIDA:

Szymon Żółciński, partner w Crido, podkreśla, że rozwiązania dla beneficjentów proponowane przez MFiPR idą we właściwym kierunku. Fot. WM

— Projekt przewiduje możliwość m.in. uznania wydatków za kwalifikowane, jeżeli z powodu pandemii przedsiębiorca nie zrealizuje wcześniej ustalonych celów projektu. Ponadto przyszła ustawa umożliwi wydłużanie konkursów dotacyjnych i da przedsiębiorcom więcej czasu na wprowadzanie poprawek we wnioskach o dofinansowanie — mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Inne ułatwienia uwzględnione w projekcie to m.in. wydłużenie terminu przekazywania wniosków o płatność, wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru przedsięwzięć i ulgi w spłacie należności. W uzasadnionych przypadkach niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania funduszy UE w kolejnych konkursach.

Oczekiwane zmiany

Szymon Żółciński, partner w Crido, podkreśla, że proponowane przez MFiPR rozwiązania idą we właściwym kierunku.

— Na szczególną uwagę zasługuje np. zapis dotyczący możliwości wprowadzania daleko idących zmian w umowie o dofinanniemożliwa.Oczywiście przedsiębiorca musi wykazać, że trudności w wywiązaniu się z tej umowy są wynikiem pandemii — zaznacza Szymon Żółciński.

Pozytywnie ocenia też rozwiązanie, zgodnie z którym skutki finansowe związane z nieprawidłowościami, jakie pojawią się w trakcie realizacji projektów, będą ponoszone przez budżet państwa, a nie przez przedsiębiorców.

— Ministerstwo stworzyło mechanizm, który będzie eliminował ewentualne nadużycia. Beneficjenci mogą liczyć na pomoc tylko wtedy, gdy udowodnią, że nieprawidłowości wystąpiły z powodu pandemii i mimo dochowania tzw. należytej staranności nie mogli temu zapobiec — wyjaśnia partner w Crido.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Podkreśla, że pakiet rozwiązań w projektowanej regulacji wesprze firmy, samorządy i inne podmioty korzystające z dofinansowania unijnego, a także jest niezbędny z punktu widzenia instytucji udzielających wsparcia.

— Przedsiębiorcy mogą liczyć na ich elastyczne podejście zarówno na etapie projektu. Przyszła specustawa daje nadzieję że negatywny wpływ pandemii na sytuację beneficjentów zostanie w dużym stopniu ograniczony — podkreśla Szymon Żółciński

Szlachetny cel

Krzysztof Brysiewicz, radca prawny, part ner zarządzający w kancelarii Brysiewic i Wspólnicy, zauważa, że projekt MFiPR wprowadza specjalne zasady rozliczani i wyboru projektów z dofinansowaniem unijnym.

— Proponowane przez resort rozwiązania mają zapewnić beneficjentom i instytucjom udzielającym wsparcia w miarę bezbolesne przebrnięcie przez pandemię. Cel przyświe cający twórcom projektu jest szlachetny Niestety, duża część proponowanych przepi sów projektu specustawy funduszowej zna cząco odbiega od standardów wynikających z tzw. zasady pewności prawnej i przejrzy stości — ocenia Krzysztof Brysiewicz.

Case by case

Pozytywnie ocenia jednak m.in. zapisy które dają przedsiębiorcom więcej czasu na uzupełnienie wniosków o dofinansowa nie i uelastyczniają zasady pracy komisji ds wyboru projektów i komitetów monitoru jących.

— Zastosowanie postanowień projektu specustawy związanych m.in. z wydłu żaniem terminów na złożenie wniosków o dofinansowanie, aneksowaniem umów o wsparcie, składaniem wniosków o ulg w spłacie należności lub zawieszaniem po stępowań administracyjnych i tak będzie wy magało analizy jednostkowych przypadków Dokładnie taką możliwość beneficjenci maj na gruncie obecnie obowiązujących prze pisów — przekonuje Krzysztof Brysiewicz.

Najpewniej jeszcze w tym tygodniu Sejm zajmie się projektem. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu Natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z tzw. mocą wsteczną od 1 lu

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane