Strefa wszędzie, ale nie zawsze

opublikowano: 22-10-2017, 22:00

O zwolnienia podatkowe będzie łatwiej, ale tylko w przypadku nowych projektów, a rząd może je wstrzymać w trosce o budżet

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania inwestycji. Przewiduje ona rewolucję w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) — uzyskanie zwolnień podatkowych będzie możliwe w całej Polsce, a nie tylko na wyznaczonych terenach. Po 21-dniowych konsultacjach projekt przyjmie rząd, a potem trafi on do Sejmu. Jest szansa, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

W TEORII I PRAKTYCE:
W TEORII I PRAKTYCE:
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego będzie działać także przy wspieraniu nowych inwestycji: zwolnienie z podatku dostaną firmy, które będą tworzyły wysokopłatne miejsca pracy, współpracowały z ośrodkami badawczymi, rozwijały klastry i wspierały pracowników w zdobywaniu wykształcenia.
Marek Wiśniewski

Kilka utrudnień

W ustawie jest nowość, która nie spodoba się inwestorom. Na wniosek ministra finansów rząd może wydać rozporządzenie, które wstrzyma wydawanie decyzji o wsparciu w danym roku budżetowym, „mając na względzie ustaloną na dany rok, na podstawie ustawy budżetowej, kwotę dochodów oraz wydatków budżetu państwa i zaplanowany na dany rok deficyt budżetu państwa”. — Tego jeszcze nie było. Rząd zostawia sobie furtkę na wypadek złego stanu budżetu — mówi Marek Sienkiewicz, szef zespołu Deloitte ds. SSE.

— Zamrożenie udzielania decyzji o wsparciu w trudnym roku oznacza mniejszą pomoc publiczną dopiero za jakiś czas. Trudno będzie to policzyć. Może chodzi o to, by motywować inwestorów: jeśli planujecie inwestycję, róbcie to jak najszybciej, bo nie wiadomo, jak długo będzie możliwe korzystanie ze zwolnień — zastanawia się Paweł Tynel, partner w EY.

MR szacuje, że przez 10 lat od wprowadzenia ustawy, dochody budżetu państwa mogą zmniejszyć się o 7,5 mld zł, jednak do 2027 inwestycje sięgną 117,2 mld zł i powstanie 158,3 tys. miejsc pracy. Jest jeszcze jedna niekorzystna zmiana.

— Firma, która reinwestuje i dostaje nową ulgę podatkową, musi rozdzielać dochód podatkowy dla obu inwestycji i mieć osobne kalkulacje. Były takie pomysły i dawniej, ale nie zostały wprowadzone w życie, bo nikt nie jest w stanie rozdzielić przychodów przy reinwestycji — uważa Marek Sienkiewicz. Klauzula o unikaniu opodatkowania natomiast może rodzić problemy interpretacyjne — zgodnie z nią inwestor straci prawo do ulgi, jeśli jest ona wynikiem czynności, których głównym celem jest zwolnienie podatkowe.

— Pytanie, czy samo złożenie aplikacji o ulgę podatkową i wybór lokalizacji nie wypełniatej przesłanki — zastanawia się Marek Sienkiewicz. Chwali natomiast umożliwienie przejmowania pod inwestycje państwowych gruntów rolnych. Dziś procedury zakupu terenów strefowych stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych są długotrwałe. — Pozytywny jest też artykuł, który zachęca do współpracy zarządy stref — dodaje Paweł Tynel.

Najważniejsze — nie wiadomo

Podkreśla jednak, że kluczowe będzie brzmienie rozporządzenia, które określi, jaka działalność kwalifikuje się do zwolnienia podatkowego, jakie kryteria trzeba spełnić i jak będą one weryfikowane. Aby uzyskać decyzję o wsparciu, trzeba bowiem spełnić kryteria ilościowe, dotyczące wysokości nakładów, i jakościowe. Z Ministerstwa Rozwoju płynęły wcześniej informacje, że w najbardziej rozwiniętych regionach trzeba zainwestować 100 mln zł, a w najmniej — 15 mln zł. W projekcie ustawy zrównano koszty inwestycji i dwuletnie koszty pracy — kluczowa będzie już nie liczba zatrudnionych, lecz koszt wynagrodzeń. To oznaczałoby, że łatwiej byłoby dostać zwolnienie podatkowe na zatrudnienie 50 informatyków niż 200 pracowników produkcyjnych.

W przypadku kryteriów jakościowych ministerstwo zapowiedziało, że będą one uwzględniały założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Według nich będzie oceniany wkład w rozwój strukturalny, naukowy, zrównoważony rozwój i rozwój zasobów ludzkich (patrz: ramka). Maksymalnie można będzie otrzymać 10 punktów, przy czym do spełnienia kryteriów wystarczy 60 proc. W przypadku inwestycji na obszarach z intensywnością pomocy na poziomie 35 proc. wystarczy 50 proc., a dla regionów Polski Wschodniej — 40 proc. Ministerstwo Rozwoju liczy, że Polska stanie się najbardziej atrakcyjnym miejscem do inwestycji w Grupie Wyszehradzkiej, choć przyznaje, że dziś oferta nie jest najkorzystniejsza.

„W krajach V4 nie ma zróżnicowania kryteriów pod kątem jakości. Oznacza to uśrednienie oferty zarówno dla prostych, odtwarzalnych inwestycji, jak też bardzo nowoczesnych. W Polsce zróżnicowanie kryteriów pozwoli na skoncentrowanie oferty na inwestycjach wnoszących wartość dodaną dla polskiej gospodarki” — twierdzi resort rozwoju w ocenie skutków regulacji.

Im gorzej, tym lepiej

Poza możliwością uzyskania zwolnień podatkowych w całym kraju projekt przewiduje też, że spółki zarządzające strefami mają działać w wyznaczonych z góry powiatach (choć resort chce mieć możliwość wyznaczenia konkretnej strefy do działalności w innym miejscu). Przedsiębiorcy będą dostawać zwolnienia podatkowe na 10-15 lat. Im wyższa dopuszczalna intensywność pomocy publicznej, czyli im mniej rozwinięty region, tym dłuższy okres zwolnienia.

Firmy, które do 2026 r. wybiorą tereny już objęte strefą, będą mogły dostać 15 lat zwolnienia. Spółki zarządzające strefami mają stać się głównym punktem kontaktu w regionie dla inwestorów — to tu będzie można otrzymać zwolnienia podatkowe i dotacje rządowe, które strefy będą udzielać przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju i PAIiH. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku będą zależeć od wielkości firmy i stopy bezrobocia. Im mniejsza firma i im wyższe bezrobocie, tym niższe wymagane nakłady.

Kryteria jakościowe

Rozwój strukturalny — mierzony na podstawie: zatrudnienia kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatnych miejsc pracy; zgodności inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksportu produktów lub usług

Rozwój naukowy — obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych

Zrównoważony rozwój — przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi.

Rozwój zasobów ludzkich — mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji

Ustawa rozwiązuje problemy

Problem

Skomplikowana i długotrwała procedura włączania nowych terenów (nawet 20 miesięcy), brak spójności terytorialnej (strefy rozproszone na terenie 3-4 województw, niekiedy nie sąsiadujących ze sobą), brak logicznego podporządkowania

Ograniczenie czasowe stref do końca 2026 r., co powoduje niepewność inwestora, a wraz ze zbliżaniem się tej daty obniża się atrakcyjność Polski względem innych państw, gdzie zwolnienie podatkowe trwa 10 lat

Niewystarczający instrument na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zwolnienia podatkowe są mniej atrakcyjne niż w Czechach, na Węgrzech i Słowacji

Rozwiązanie

Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych, jedyny czynnik uzależniający to przeznaczenie terenu. Spółki zarządzające działają we wskazanych powiatach

Zwolnienie podatkowe od 10 do 15 lat — im wyższa intensywność pomocy publicznej dozwolona przez UE, tym dłuższy okres. W przypadku terenów obecnie objętych statusem będzie to 15 lat

Spółki zarządzające strefami stają się regionalnym punktem kontaktu w sprawie pomocy publicznej: zwolnień podatkowych i dotacji rządowych przy współpracy z MR i PAIH

Zwolnienie z podatku zależy od wielkości firmy i stopy bezrobocia. Dla MMŚP wymagane nakłady inwestycyjne zostaną dopasowane do możliwości firm (redukcja w stosunku do wymagań dla dużych firm) i dodatkowo obniżone w powiatach o wyższej stopie

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Grzegorczyk

Polecane