UniCredit: Cisza przed następną burzą?

KZ
opublikowano: 01-12-2008, 11:55

Analitycy UniCredit CA IB wywołali niedawno burzę, wyznaczając cenę docelową akcji Lotosu na 0 zł. Teraz też piszą o burzy, która po chwilowym uspokojeniu znów może nadciągnie nad rynki wschodzące Europy. W Polsce ma być jednak stosunkowo najłagodniejsza.

UniCredit CAIB w raporcie “Emerging Europe 2009 Strategy: The calm before more storms?” przedstawił aktualne prognozy dla rynków akcji w krajach Europy Wschodzącej (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Turcja, Rosja, Kazachstan) oraz ocenę perspektyw inwestycyjnych na rynkach akcji w tych krajach w średnim i długim terminie. Według analityków UniCredit CAIB, najatrakcyjniejszymi rynkami spośród wymienionych będą dla inwestorów te, w których wpływ globalnego spowolnienia gospodarczego na wzrost będzie najmniejszy. Inwestorzy zatem będą raczej preferować konkretne kraje niż sektory w swoich decyzjach inwestycyjnych. Analitycy UniCredit CAIB podnoszą swoją trzymiesięczną rekomendację dla akcji spółek z Polski i Turcji, zalecając ich  przeważanie w portfelach. UniCredit CAIB rekomenduje przeważanie spółek polskich również w dłuższym, sześciomiesięcznym horyzoncie.

Analitycy obniżają rekomendację dla spółek czeskich z „przeważaj” do „neutralnie” w trzymiesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Zalecają również niedoważanie w portfelach spółek rosyjskich (poprzednia rekomendacja trzymiesięczna – „neutralnie”, obecnie – „niedoważaj”).

W dłuższym horyzoncie inwestycyjnym (12 miesięcy) UniCredit CAIB oczekuje, że poprawy sytuacji na globalnych rynkach surowcowych oraz wyjście USA z recesji przyczynią się do poprawy notowań na rynkach akcji, na których dużą rolę odgrywają spółki surowcowe, tj. w Rosji, Rumunii i Kazachstanie. Stąd w dwunastomiesięcznym horyzoncie inwestycyjnym analitycy zalecają przeważanie w portfelach tych trzech rynków akcji.

W ujęciu sektorowym UniCredit CAIB zaleca zmniejszanie przeważenia i utrzymanie neutralnej wagi w portfelu referencyjnym dla defensywnego sektora telekomunikacyjnego. Jednocześnie, analitycy rekomendują zwiększanie alokacji w sektorach skorelowanych z cyklem gospodarczym i przeważanie spółek z sektora finansowego (poprzednio analitycy rekomendowali silne niedoważenie tego sektora względem portfela referencyjnego) oraz zmniejszenie niedoważenia w spółkach sektora energetycznego.

W przypadku Polski analitycy UniCredit CAIB prognozują wzrost gospodarczy w 2009 roku na poziomie 2.1% r/r (poprzednia prognoza 3.3%), co będzie stanowić najwyższą wartość spośród krajów CE3 (Polska, Czechy, Węgry; UniCredit CAIB prognozuje wzrost PKB w Czechach o 1.6%, a na Węgrzech spadek o 1.4% r/r). Czynnikami, które się do tego przyczynią, będzie wg. UniCredit CAIB m.in.:

1.      Najniższy spośród krajów CE3 udział eksportu w PKB na poziomie 26%.

2.      Oczekiwane w 2009 wydatki na rozbudowę infrastruktury. UniCredit CAIB oczekuje, że dynamika inwestycji w 2009 roku osiągnie 2.4% (spadek inwestycji przedsiębiorstw krajowych o 4%, tj. ok. 3 mld EUR, zostanie zrekompensowany inwestycjami z funduszy UE w wysokości ok. 6 mld EUR).

3.      Wzrost spożycia prywatnego w 2009 na poziomie 2.3% r/r, co będzie wspierane m.in. przez obniżki stawek podatku od dochodów osobistych (w wysokości ok. 2 mld EUR).

4.      Spodziewana redukcja stóp procentowych do poziomu 4.5%. Skala oczekiwanych redukcji stóp procentowych jest większa niż w Czechach, a jednocześnie polska gospodarka jest w lepszej kondycji niż węgierska. Połączenie tych dwóch czynników wg. analityków UniCredit CAIB spowoduje, że inwestorzy będą preferować Polskę spośród krajów regionu.

Ponadto analitycy oczekują poprawy salda zakupów akcji ze strony krajowych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Spadek oprocentowania lokat bankowych poprawi saldo wpłat w funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie spadająca rentowność obligacji (analitycy UniCredit CAIB spodziewają się, że rentowność 10-letnich obligacji wyniesie 5.3% na koniec 2009) powinna zachęcić OFE do zakupów akcji (raport zwraca uwagę, że alokacja OFE w akcjach w październiku wyniosła 21.6%).

Analitycy UniCredit CAIB zalecają w Polsce zmniejszenie przeważenia w akcjach TPSA (mniej atrakcyjna wycena, ryzyko regulacyjne, mniejsze wsparcie dla kursu dzięki skupowi akcji własnych - rekomendacja Trzymaj) oraz jego zwiększenie dla akcji PGNiG (ze względu na oczekiwaną silną dynamikę wzrostu zysków w pierwszej połowie 2009 - rekomendacja Kupuj). Obecnie najbardziej przeważona polską spółką w rekomendowanym portfelu UniCredit jest PKO BP, rekomendacja Kupuj.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane