Zasadzki umowy sponsoringu

opublikowano: 26-05-2011, 11:23

Polskie prawo nie reguluje kształtu umowy sponsoringu. Dlatego bardzo ważne jest precyzyjne i szczegółowe uregulowanie zasad współpracy obu stron.

Istnieją różne definicje sponsoringu. Dla uchwycenia jego istoty kluczowe są dwa elementy. Pierwszym jest samo sponsorowanie, czyli wspieranie przez sponsora w formie finansowej lub rzeczowej określonego celu – działalności charytatywnej, imprezy kulturalnej lub sportowej, określonej osoby, audycji telewizyjnej lub radiowej itp. Drugim elementem jest publiczne informowanie o fakcie sponsorowania, zwykle ze wskazaniem nazwy sponsora lub jego marki, znaku towarowego, logo lub oznaczenia towaru albo usługi. Przekaz sponsoringowy ma charakter obiektywnej informacji, której celem jest długofalowe budowanie pozytywnego wizerunku i renomy sponsora poprzez utrwalanie skojarzeń ze sponsorowanymi zjawiskami, uważanymi za społecznie użyteczne lub atrakcyjne dla potencjalnych nabywców towarów lub usług sponsora.

Wyświetl galerię [1/2]

Narodowe Centrum Sportu szuka chętnych do zakupu praw do nazwy naszej wizytówki na EURO 2012. To też umowa sponsoringu. Fot. MW

Sponsora i sponsorowanego łączy prawna więź, mająca źródło w umowie określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa sponsoringu została wytworzona w praktyce anglosaskich systemów prawnych i jej kształt nie jest uregulowany w prawie polskim– przez prawników jest zatem określana jako umowa nienazwana. W związku z tym bardzo ważne jest odpowiednie ukształtowanie treści umowy poprzez precyzyjne i szczegółowe uregulowanie zasad współpracy stron.

Zdefiniuj świadczenia...

W pierwszej kolejności należy się skupić na zdefiniowaniu świadczeń obu stron. Określenie świadczeń sponsora zwykle nastręcza mniej trudności – najczęściej mamy tu do czynienia z zobowiązaniem do zapłaty określonych kwot, do przekazania określonych rzeczy (poprzez przeniesienie własności lub udostępnienie do używania przez określony czas) lub do świadczenia usług.

Bardziej złożona jest kwestia świadczeń sponsorowanego. Istotne jest w szczególności określenie sposobu ekspozycji oznaczenia sponsora, formy i częstotliwości informowania o sponsorowaniu, ewentualnej obecności w mediach. Wachlarz możliwości jest szeroki, począwszy od wprowadzenia oznaczenia sponsora do oficjalnej nazwy sponsorowanego wydarzenia (w praktyce sponsorzy często występują w nazwach festiwali lub drużyn sportowych, ostatnio na popularności zyskuje także znane w innych krajach oznaczanie nazwami sponsorów obiektów sportowych tzw. naming rights) aż po zamieszczenie niewielkiego logo sponsora na plakacie lub rękawie koszulki sportowca. Częstą praktyką jest także przyznawanie sponsorowi uprawnienia do posługiwania się tytułami typu „Oficjalny (główny, strategiczny) sponsor wydarzenia X” oraz do zamieszczania informacji o sponsorowaniu w materiałach reklamowych lub na opakowaniach produktów sponsora.

...i prawa do logo

Kolejnym ważnym elementem umowy sponsoringu powinno być uregulowanie korzystania z praw własności intelektualnej przysługujących drugiej stronie umowy, którego celem musi być zarówno udzielenie odpowiednich licencji i zgód, jak i wyraźne ograniczenie zakresu korzystania z praw tylko do czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. W praktyce często zarówno sponsor, jak i sponsorowany korzystają z chronionych dóbr niematerialnych drugiej strony (logo, znaku towarowego, firmy, wizerunku), więc upoważnienia muszą działać w obie strony. Oto przykład: sponsor uzyskuje licencję na umieszczanie logo imprezy sportowej na opakowaniach swoich produktów, a sponsorowany – na drukowanie i dystrybucję biletów czy plakatów zawierających logo sponsora. Często licencje są konstruowane jako technicznie nieodpłatne, nie ulega jednak wątpliwości, że korzyści z korzystania z praw własności intelektualnej są kompensowane przez inne świadczenia z umowy sponsoringu.

Sponsorzy często zabezpieczają swoje interesy wprowadzając do umów postanowienia gwarantujące im całkowitą wyłączność na sponsorowanie określonego wydarzenia lub przynajmniej wyłączność w ramach swojej branży, co uniemożliwia sponsorowanemu podjęcie współpracy z ich bezpośrednimi konkurentami.

Wskazane jest, by umowa zapewniała sponsorowi możliwość kontrolowania sposobu wykonywania przez sponsorowanego jego zobowiązań, jak również działalności podmiotu sponsorowanego w zakresie, w jakim mogłaby ona zaszkodzić wizerunkowi sponsora. Na wypadek podjęcia przez sponsorowanego działań nieakceptowanych lub niekorzystnych wizerunkowo, sponsor powinien być zabezpieczony np. prawem rozwiązania umowy lub domagania się zwrotu swoich świadczeń. Należy pamiętać, że zawarcie umowy sponsoringu powoduje wzajemne związanie wizerunków obu stron na dobre i na złe.

Tomasz Bil, radca prawny, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Krakowie

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Zasadzki umowy sponsoringu