Zdobądź pomoc od starosty

opublikowano: 08-04-2020, 22:00

Powiat też może wesprzeć finansowo mikrofirmy działające na jego terenie. Nie mogą one jednak wtedy przerwać działalności.

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, może zwrócić się do władz powiatowych o pomoc finansową, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19. Co prawda ustawa antykryzysowa nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego takiego obowiązku bezwzględnie, bo stwierdza, że mogą (a nie muszą) udzielić wsparcia, niemniej stwarza takie szanse, określając kryteria, jakie mikrofirma powinna spełnić. Mowa o wsparciu finansowym, a konkretnie o pomocy, która ma ulżyć firmie w ponoszeniu wydatków. Przedsiębiorca może o nią wystąpić do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla miejsca prowadzonego biznesu. Gdy dyrektor PUP ogłosi nabór do zgłaszania wniosków o dofinansowanie części kosztów działalności, chętni będą mieli 14 dni na złożenie dokumentów. Przyznane dofinansowanie będzie wymagało zawarcia umowy.

Uzasadnieniem starań o wsparcie jest — jak w innych przypadkach ubiegania się o ulgi z uwagi na ekonomiczne skutki epidemii — spadek spowodowanych nią obrotów gospodarczych. W tym przypadku porównania należy dokonać w odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Przedsiębiorca musi ustalić, o ile zmniejszyły się jego łączne obroty ze sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego datę złożenia wniosku — w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, czyli w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca.

Dofinansowanie będzie zróżnicowane, zależnie od stopnia zmniejszenia obrotów. Jeśli to ostatnie wyniesie co najmniej 30 proc., przedsiębiorca może otrzymać 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1300 zł. Przy co najmniej 50-procentowym spadku — 70 proc. tej płacy (1820 zł), a spadek w wysokości 80 proc. i więcej oznacza wypłatę 90 proc. minimalnej płacy (2340 zł). Wypłaty mają być miesięczne, ale przyznane będą na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, aczkolwiek przewidziano, że rząd będzie mógł przedłużyć go, wydając rozporządzenie w tej sprawie. Dotacja będzie wypłacana po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który otrzyma pieniądze. Ponadto ustawa zobowiązuje beneficjenta do prowadzenia działalności nie tylko w czasie, za który zostanie mu przyznane dofinansowanie.

Musi też ją kontynuować tak samo długo, jak trwał okres udzielonego mu wsparcia. Inaczej będzie musiał zwrócić pieniądze (bez odsetek) — proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności, w ciągu 30 dni od wezwania starosty w tej sprawie. Firma nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane