Czytasz dzięki

4 struktury na styczeń

  • Ewa Bednarz
opublikowano: 07-01-2013, 00:00

Upraszczanie ofert lokat strukturyzowanych zaczyna być standardem, ale tylko w niektórych bankach.

Wciąż zdarzają się oferty, które mogą być mało zrozumiałe dla klientów banków lub wprowadzać ich w błąd. Przykładem takim mogą być dwuletnie „Złoża zysku” w Eurobanku, które są reklamowane jako „produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie wraz z promocyjną lokatą oprocentowaną 7 proc. w skali roku”. Tymczasem lokatą tą jest naliczanie procentów od wpłat w czasie subskrypcji. Inne instytucje, które do momentu zakończenia zapisów naliczają odsetki, nie nazywają tego lokatą promocyjną.

Świat Zysków — Subskrypcja XXXI

Produkt PZU Życie uzależniony od notowań dwóch funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez dwie różne instytucje. Zysk z niego będzie wyliczany jako iloczyn współczynnika udziału w zysku i stopy zwrotu z inwestycji, liczonej jako średnia stóp zwrotu z dwóch funduszy wchodzących w skład koszyka. Stopa zwrotu dla każdego z funduszy obliczana jest jako średnia arytmetyczna z 6 wartości zaobserwowanych w odstępach półrocznych.

Minimalna wpłata to 5 tys. zł.

Bank nie pobiera opłaty manipulacyjnej, ale zerwanie umowy będzie kosztowało 0,49 proc. od iloczynu składki zainwestowanej i liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca umowy. Subskrypcja potrwa do 17 stycznia.

Zdaniem „PB”:

Zaletą produktu są proste zasady wyliczania zysku, wadą — mało popularne fundusze dla polskich klientów, zaletą ochrona kapitału.

Lokata strukturyzowana 62. edycja

Półroczna lokata strukturyzowana Kredyt Banku, z której zysk będzie zależał od kursu USD/PLN. Maksymalne odsetki mogą wynieść 9 proc. w skali roku. Zarobi się, gdy kurs walutowy w dniu obserwacji będzie się mieścił w widełkach +10 do +30 gr.

Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł. Subskrypcja potrwa do 17 stycznia.

Zdaniem „PB”:

Propozycja dla osób, które zakładają umocnienie dolara względem złotego. Jej zaletą jest zastosowanie opcji Euro Digital Range, odpornej na wahania rynku podczas trwania inwestycji (obserwacja kursu dokonywana jest tylko raz na koniec okresu trwania lokaty).

Złoża Zysku

Dwuletni produkt Eurobanku, łączący w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Na części inwestycyjnej, uzależnionej od notowań pięciu surowców (gaz ziemny, ropa naftowa, miedź, srebro, cukier), można zarobić maksymalnie 30 proc., ale tylko wtedy, gdy surowce nie przekroczą przedziału 65-135 proc. wartości początkowej lub przekroczą raz w pierwszym roku inwestycji. W przypadku przekroczenia bariery tylko w drugim roku premia wyniesie 15 proc. Premia nie zostanie wypłacona w przypadku przekroczenia bariery w obu latach.

Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, za wyjście przed terminem zapadalności do 11 proc. wpłaconej składki.

Subskrypcja potrwa do 25 stycznia.

Zdaniem „PB”:

Zaletą oferty są proste zasady i zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, wadą konieczność posiadania konta w Eurobanku.

Podwójna Siła 2

Dwuletnia lokata ustrukturyzowana Kredyt Banku powiązana z kursem USD/ PLN i stopą WIBOR 3M. Zysk z niej będzie naliczany każdego dnia, w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale zawierającym się pomiędzy kursem początkowym pomniejszonym o 20 gr i kursem początkowym powiększonym o 20 gr, a stawka oprocentowania WIBOR 3M znajdzie się w przedziale o szerokości min. 0,8 pkt proc. ustalonym tak, aby dolna granica przedziału znalazła się poniżej 4 proc.

Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł. Bank nie pobiera opłaty manipulacyjnej, ale zerwanie umowy będzie kosztowało od 5 do 1,5 proc. zainwestowanego kapitału.

Subskrypcja potrwa do 8 lutego.

Zdaniem „PB”:

Zaletą lokaty jest wypłata odsetek po każdym roku inwestycji, wadą opodatkowanie podatkiem od dochodów kapitałowych i brak szczegółowych warunków umowy i zasad naliczania odsetek, które zgodnie z informacją banku mają znajdować się w potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej w „Warunkach subskrypcji”.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Polecane