Fitch nadał spółce Tauron ratingi „BBB” z perspektywą stabilną

DI
08-04-2010, 12:47

Agencja Fitch Ratings nadała spółce Tauron Polska Energia długoterminowe ratingi podmiotu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” ze stabilną perspektywą.

Komentarz Fitcha:

Nadane ratingi odzwierciedlają zintegrowaną pionowo pozycję Tauron (Grupa Tauron składająca się z Tauron S.A. i spółek zależnych) na polskim rynku elektroenergetycznym, w tym znaczącą pozycję w segmencie wytwarzania energii elektrycznej (16-proc. udziału w rynku wytwarzania energii w 2008 r.) i wiodącą pozycję na krajowym rynku dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (26-proc. udziału w rynku).

Tauron ma obecnie niską dźwignię finansową (wskaźnik zadłużenie netto do EBITDA skorygowany przez Fitch na poziomie 0,4 na koniec 2009 roku) w porównaniu do innych europejskich firm energetycznych ocenianych przez agencję. Jednak, Fitch prognozuje, że w wyniku nowego zadłużenia, które Tauron planuje zaciągnąć w celu współfinansowania wysokich nakładów inwestycyjnych w średnim okresie, wskaźnik dźwigni finansowej Grupy wzrośnie do około 2-2,5 do roku 2013. Taki poziom dźwigni będzie w dalszym ciągu zgodny z obecnym poziomem ratingów i podobny do prognozowanej, średnioterminowej dźwigni finansowej innych środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch, które również mają plany znacznych nakładów inwestycyjnych.

Ratingi są ograniczone przez niewielką dywersyfikację źródeł wytwarzania energii przez Grupę pod względem rodzaju paliwa (elektrownie opalane węglem kamiennym stanowią 93% osiągalnej mocy). Obecna struktura wytwarzania, która najprawdopodobniej nie zmieni się znacząco do 2015 roku, wpływa na niższe marże w segmencie wytwarzania energii w porównaniu do innych środkowoeuropejskich firm energetycznych ocenianych przez Fitch, jak również na wysoką ekspozycję na koszty emisji dwutlenku węgla (CO2). Z drugiej strony, Tauron korzysta z częściowej integracji działalności wytwórczej z własnymi kopalniami węgla, które pokrywają około 25% zapotrzebowania Grupy na to paliwo.  

Mniejsza skala działalności Tauron, mniej dominująca pozycja na rynku i niższa rentowność wytwarzania energii w porównaniu do innych środkowoeuropejskich firm z grupy porównawczej są częściowo zniwelowane przez wyższy udział regulowanego segmentu dystrybucji energii elektrycznej w EBITDA (28% w 2009 roku). W rezultacie Grupa ma niższą ekspozycję przepływów pieniężnych na zmiany cen energii i paliw i większą przewidywalność przepływów.

Tauron ma krótką historię działalności Grupy, jak również stosunkowo niski poziom integracji pomiędzy Tauron S.A. i jej głównymi spółkami zależnymi, zwłaszcza w zakresie zarządzania zadłużeniem w ramach Grupy. Ratingi podmiotu „BBB” są obniżone o jeden stopień do „BBB-” ze względu na strukturalne podporządkowanie zadłużenia Spółki Tauron S.A. w związku z tym, że całość zadłużenia Grupy znajduje się w spółkach zależnych i spółki te generują większość przepływów pieniężnych Grupy. Negatywny wpływ podporządkowania długu na poziomie holdingowym jest zniwelowany przez podwyższenie ratingu o jeden stopień do „BBB” w wyniku uwzględnienia domniemanego wsparcia Spółki przez Skarb Państwa, w związku z tym, że Tauron jest własnością Skarbu Państwa i ma istotne znaczenie strategiczne dla krajowego sektora elektroenergetycznego jako drugi co wielkości podmiot (ratingi Polski w walucie zagranicznej są na poziomie „A-”/perspektywa stabilna/„F2”). Skarb Państwa zademonstrował elastyczne podejście do dywidendy Tauron z uwagi na plan dużych nakładów inwestycyjnych. Właściciele Spółki zdecydowali, że Tauron nie wypłaci dywidendy z zysku za 2009 rok.

Fitch oczekuje, że Tauron zaciągnie nowe zadłużenie na poziomie spółki holdingowej, a Grupa będzie mocniej zintegrowana we wspieraniu zadłużenia spółki holdingowej.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Tauron utrzyma solidną strukturę kapitałową i wskaźniki kredytowe do 2013 roku (w tym wskaźnik zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nieprzekraczającym 2,5), pomimo wzrostu zadłużenia w wyniku prognozowanych ujemnych wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow), mających związek z dużymi nakładami inwestycyjnymi przeznaczonymi głównie na odnowienie mocy wytwórczych i aktywa dystrybucyjne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Energetyka / Fitch nadał spółce Tauron ratingi „BBB” z perspektywą stabilną