Idziemy z duchem czasu

Partnerem publikacji są Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja
opublikowano: 19-12-2021, 20:00

Rozmowa z Krzysztofem Witkowskim, prezesem zarządu spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja zmieniają swoje spojrzenie na sposób zarządzania pracownikami. Z czego wynika taka potrzeba?

Rok 2018 był czasem wielu zmian zarówno w branży wodociągowej, jak i w spółce Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. Nowe prawo wodne wprowadziło regulatora – PGW Wody Polskie. Weszły w życie nowe, trzyletnie taryfy na wodę i ścieki. Pojawiły się zmiany pogodowe (gorące i bezdeszczowe lato). ZWiK-owi powierzono dwa zadania zlecone – eksploatację fontann miejskich i czyszczenie wpustów deszczowych. W samej spółce nastąpiły zmiany organizacyjne związane z wymianą pokoleniową. To wszystko wygenerowało potrzebę diagnozy kultury organizacyjnej.

Od 2018 r. w naszej firmie nastąpiło wiele zmian. Nowe prawo wodne wprowadziło regulatora – Wody Polskie. Weszły w życie nowe taryfy. Pojawiły się zmiany pogodowe wymuszające nowe sposoby działania, a w samej spółce nastąpiła wymiana pokoleniowa. To wszystko postawiło przed mami nowe zadania – mówi Krzysztof Witkowski, prezes ZWiK.

W marcu i kwietniu 2019 r. przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 234 pracowników (ok. 90 proc. ogółu zatrudnionych) ze wszystkich działów firmy. W sumie odpowiedzieli na 64 pytania. Diagnoza przeprowadzona była metodą anonimowej ankiety, w której pracownicy oceniali, poprzez określenie własnego odczucia i doświadczenia, wiele aspektów związanych z wykonywaną przez nich pracą oraz relacjami służbowymi w firmie.

Jednym z efektów badania był pomiar lojalności i zadowolenia pracowników, czyli uzyskanie wiedzy, jak firma jest postrzegana przez zatrudnionych i czy osoby zatrudnione są jej dobrymi ambasadorami na rynku pracy. Otrzymaliśmy ogólną wiedzę o wyniku odzwierciedlającym postawy i przekonania – bezpośrednią miarę tego, jak pracownicy myślą o ZWiK-u.

Jakie działania podjęła firma na podstawie przeprowadzonej analizy?

Pierwszym etapem były warsztaty dla całej załogi, które odbyły się ze względu na charakter pracy w dwóch turach. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia integracji i zespołowości oraz współodpowiedzialności, a także komunikowania się. Badania naukowe potwierdzają, że z wysokiego poziomu zaangażowania pracownika wynikają olbrzymie korzyści, przede wszystkim zwiększona ogólna wydajność pracy, efektywność, satysfakcja i motywacja.

Rozpoczęliśmy cykliczne spotkania ścisłego kierownictwa z załogą. W czasie rozmów wskazywano postawy cenione i oczekiwane, ale również zachowania nieakceptowane. Zachęcano uczestników do większej samodzielności i odpowiedzialności. Popularny stał się zwrot, że kto nie chce, szuka powodu, ale ten kto chce, szuka sposobu. W spółce wprowadzono politykę otwartych drzwi.

Jeszcze w 2019 r. powstał pomysł zorganizowania spotkania wigilijnego dla emerytowanych pracowników ZWiK-u. Uroczystość ta została bardzo pozytywnie odebrana przez emerytów, którzy mieli okazję spotkać się po wielu latach i poznać aktualne kierownictwo spółki.

Niestety wybuch pandemii COVID-19 wymusił ograniczenie działań związanych z budowaniem społeczności ZWiK.

W tym roku pojawiła się nowa koncepcja – szkolenia ustawicznego kadry zarządzającej przedsiębiorstwa.

W 2021 r. Wodociągi Zielonogórskie, poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, pozyskały dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i uruchomiły Akademię Przywództwa ZWiK.

Głównym celem szkolenia, oprócz przekazania wiedzy na temat nowoczesnego przywództwa, jest kształtowanie postaw menedżerów ZWiK-u związanych z zarządzaniem ludźmi. Chcemy uświadomić im, że nie zewnętrzne źródła motywacji i satysfakcji, takie jak m.in. premie, podwyżki, różne dodatkowe benefity, a czynniki wewnętrzne, takie jak poczucie sensu działania, poczucie więzi z ludźmi oraz poczucie bycia docenionym – są w stanie na dłużej zwiększyć poziom zaangażowania i produktywność pracowników. Stawiamy na rozwijanie ich umiejętności miękkich, głównie związanych z komunikacją interpersonalną i motywowaniem oraz angażowaniem pracowników, niezbędnych do przewodzenia ludziom w złożonym, zmiennym i niepewnym środowisku biznesowym. Chodzi o to, by wspólnie z nimi rozwijać zdolność adaptacyjną organizacji, dzięki której firma będzie potrafiła traktować wszelkie kryzysy, przeciwności i poważne zakłócenia jako wyzwanie, z którym należy sobie poradzić przez szybkie rozwiązywanie problemów, a w konsekwencji elastycznie zaadaptować się do nowej rzeczywistości.

Na poziomie indywidualnym uczestnicy naszego szkolenia rozwijają kompetencje przywódcze, które pozwolą im skutecznie zarządzać sobą i zwiększyć własną produktywność. Poprawiają zdolności budowania relacji z innymi poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej, co pozwala im skutecznie przewodzić członkom swojego zespołu. Takie przygotowanie do stawienia czoła nowym wyzwaniom w firmie to podążanie za duchem nowych czasów.

Jak te zmiany mają wpłynąć na sposób funkcjonowania ZWiK-u?

Efektem szkolenia powinna być zmiana stylu zarządzania zespołami w spółce z transakcyjnego na relacyjny, który z jednej strony przyczyni się do poprawy satysfakcji i zadowolenia pracowników, zdecydowanie zwiększy ich motywację i zaangażowanie w pracę oraz ich poczucie przynależności do firmy, a z drugiej strony przygotuje kadrę kierowniczą ZWiK-u do budowania zdolności adaptacyjnej w zmieniającym się w ogromnym tempie, coraz bardziej złożonym otoczeniu biznesowym, dodatkowo dotkniętym kryzysem związanym z pandemią COVID-19.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane