Naftobudowa <NAFW.WA> Zbycie aktywów o znacznej wartości.

Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna
02-07-2002, 14:06

ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI.

Rapot bieżący nr 39/2002

W dniu 1 lipca 2002r. Naftobudowa S.A. zawarła umowę - w postaci aktu notarialnego- na podstawie której zbyła na rzecz Pana Sławomira Biedy zamieszkałego w Krakowie nieruchomość położoną w Krakowie Batowicach objętą księgami wieczystymi KW nr nr 212730 i 212731 za kwotę 2.317,5 tys. zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych). Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży składa się z prawa wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 26 056 m2 i posadowionych na nich obiektów administracyjno- socjalno- produkcyjno- magazynowych (pow.4 716 m2) wraz z budowlami ( w tym uzbrojenie podziemne).

Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Naftobudowa S.A. na dzień 30.06.2002r. wynosiła 1 468 937,36 zł. (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 36/100).

Zarząd Naftobudowa S.A. ponadto informuje, iż: 1. nie występują żadne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a nabywcą aktywów, 2. nie jest to transakcja z podmiotem powiązanym.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości zgodnie z § 2 ust.3. RRM GPW

Data sporządzenia raportu: 02-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Deutsche Bank 24 Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Naftobudowa &lt;NAFW.WA> Zbycie aktywów o znacznej wartości.