Pracodawcy pracownikom

Tomasz Miziołek
opublikowano: 06-12-2004, 00:00

Trzeci, dobrowolny filar systemu emerytalnego cieszy się dotychczas w naszym kraju umiarkowaną popularnością. Dotyczy to zwłaszcza pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

W Polsce funkcjonuje zaledwie około 300 pracowniczych programów emerytalnych, uczestniczy w nich 100 tys. osób, a zgromadzone aktywa wynoszą blisko 600 mln zł. Dotychczas PPE w formie umowy z TFI stanowią około jednej trzeciej funkcjonujących na rynku programów.

Bariery zostały zniesione

Jednym z najważniejszych powodów nikłego zainteresowania pracodawców tworzeniem PPE była jeszcze do niedawna skomplikowana procedura prawna towarzysząca procesowi rejestracji oraz niewielka elastyczność ich prowadzenia.

Zmieniła to nowa ustawa o PPE z 20 kwietnia 2004 r. (DzU nr 116, poz. 1207, z późn. zm.), która weszła w życie 1 czerwca 2004 r. Wprowadziła szereg udogodnień dla pracodawców — m.in. uprościła znacznie proces rejestracji, dała większą swobodę w zakresie określenia sposobu obliczania składki podstawowej wnoszonej do PPE, stworzyła możliwość zawieszenia odprowadzania składek podstawowych lub czasowego ograniczenia ich wysokości, a także pozwoliła pracodawcy na zlikwidowanie programu, np. w przypadku złej sytuacji finansowej firmy lub na skutek zawarcia porozumienia z reprezentacją pracowników. Niewiele osób pamięta również o tym, że wnoszona w ramach PPE składka dodatkowa nie podlega, tak jak w przypadku IKE, ustawowym ograniczeniom, dając jednocześnie wpłaconym pieniądzom ochronę przed tzw. podatkiem Belki.

Ważny dobór partnera

Oprócz nowych regulacji dotyczących programów już obowiązujących, w ustawie znalazł się bardzo ważny zapis dotyczący tzw. programów pozaustawowych, czyli form grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników firm.

Zgodnie z art. 56 ustawy, pracodawcy prowadzący w dniu wejścia jej w życie ww. programy tracą prawo do odliczania poniesionych wydatków od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli do 31 grudnia 2004 r. nie złożą do KNUiFE wniosku o wpis programu do rejestru. Wniosek taki powinien zawierać komplet dokumentów wymienionych w ustawie, wśród których najistotniejszą rolę odgrywa umowa zakładowa (lub międzyzakładowa) zawarta przez pracodawcę z reprezentacją pracowników oraz umowa z jedną z instytucji finansowych, które na mocy ustawy mogą gromadzić i zarządzać środkami wnoszonymi do PPE.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Do momentu uzyskania decyzji KNUiFE, pracodawca może nadal korzystać z prawa odliczenia ponoszonych wydatków od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli decyzja KNUiFE okaże się pozytywna, środki zgromadzone przed przystąpieniem pracownika do programu zostaną przekazane do PPE w formie wypłaty transferowej i będą traktowane jak środki pochodzące ze składki podstawowej.

Natomiast, jeśli decyzja KNUiFE okaże się negatywna lub jeżeli pracodawca nie zdąży przekształcić dotychczas istniejącego programu pozaustawowego i nie złoży do końca roku wniosku o wpis programu do rejestru PPE, będzie miał obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Tomasz Miziołek

Analizy OnLine

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Miziołek

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze / Pracodawcy pracownikom